Jak rozwijamy naukę? W których dziedzinach jesteśmy najlepsi? Jakie instytuty i ośrodki badawcze funkcjonują w Grupie Uczelni Vistula? Jak staramy się zapewnić rzetelność badań, szeroki dostęp do ich wyników i udział naszych pracowników w międzynarodowych pracach badawczych? Zapraszamy do poznania naszego dorobku i oferty wydawniczej.

Kontakt do Działu Nauki

Apply online