Zarejestruj się na stronie: https://apply.vistula.edu.pl/

Rekrutacja w prostych krokach

Wypełnij aplikację online
i dołącz dokumenty.

Dostaniesz umowę
i zarządzenie o płatnościach z Biura Rekrutacji.

Wydrukuj swoją aplikację, umowę i zarządzenie
o płatnościach.

Opłać wpisowe
(jeżeli jest wymagane).

Złóż dokumenty
w Biurze Rekrutacji.

Odbierz decyzję
o przyjęciu na studia.

Podpisz umowę
i gotowe!

 • Kandydat na studia I stopnia

  Kandydat na studia I stopnia składa dokumenty

  Rejestracja on-line na stronie Aplikuj onilne

  1. skan świadectwa dojrzałości
  2. skan dowodu osobistego
  3. skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Dietetyka, Grafika, Budownictwo, Architektura i Urbanistyka)
  4. skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)

  Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

  1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
  2. oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
  3. dowód osobisty + kserokopia
  4. 1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
  5. umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach
  6. potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • Kandydat na studia II stopnia

  Kandydat na studia II stopnia składa dokumenty

  Rejestracja on-line na stronie – Aplikuj Online

  1. skan świadectwa dojrzałości
  2. skan dowodu osobistego
  3. skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Grafika)
  4. skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)
  5. skan dyplomu licencjata
  6. skan suplementu do dyplomu

  Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

  1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
  2. oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
  3. dowód osobisty + kserokopia
  4. dyplom licencjata +kserokopia
  5. suplement do dyplomu + kserokopia
  6. 1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
  7. umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach
  8. potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • Kandydat, który chce przenieść się z innej uczelni

  Studenci, którzy chcą przenieść się z innej uczelni na studia licencjackie lub na studia magisterskie do Akademii Finansów i Biznesu Vistula powinni złożyć:

  1. procedura przeniesienia odbywa się poprzez system rekrutacyjny on-line dream apply – Aplikuj Online
  2. kandydat aplikuje wypełniając wszystkie wymagane pola
  3. zaznacza w systemie na który rok i semestr chce się ubiegać o przyjęcie
  4. dołącza skan karty przebiegu studiów
  5. Dziekan na podstawie dokumentacji kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu
  6. informację o przyjęciu kandydat otrzymuje w zwrotnym e-mailu z uczelni

  Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat:

  Rejestracja on-line na stronieAplikuj Online

  1. skan świadectwa dojrzałości
  2. skan dowodu osobistego
  3. skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Dietetyka, Grafika, Budownictwo, Architektura i Urbanistyka)
  4. skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)
  5. skan suplementu i dyplomu kandydata na studia II stopnia

  Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

  1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
  2. oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
  3. dowód osobisty + kserokopia
  4. 1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
  5. umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach
  6. potwierdzenie wpłaty wpisowego
  7. kserokopia dyplomu i suplementu dla kandydata na studia II stopnia
 • Rekrutacja obcokrajowców

  Rejestracja on-line na stronie – Aplikuj Online

  1. skan świadectwa maturalnego
  2. skan tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego świadectwa maturalnego
  3. skan paszportu
  4. skan zaświadczenia lekarskiego + tłumaczenie na język polski
  5. skan Apostille lub legalizacja świadectwa maturalnego
  6. skan ubezpieczenia na czas nauki
  7. skan dowodu osobistego
  8. skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)

  Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

  1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
  2. oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
  3. tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego świadectwa maturalnego + kserokopia
  4. paszport + kserokopia
  5. kserokopia aktualnej wizy lub karty pobytu
  6. certyfikat językowy + kserokopia
  7. 1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
  8. umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach
   potwierdzenie wpłaty wpisowego

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy:

Poniedziałek – 10:00 – 18:00
Wtorek – 10:00 – 18:00
Środa – 10:00 – 18:00
Czwartek – 10:00 – 18:00
Piątek – 9:00 – 17:00
Sobota: 10:00 – 16:00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online