Zarejestruj się na stronie: https://apply.vistula.edu.pl/

Rekrutacja w prostych krokach

Wypełnij aplikację online
i dołącz dokumenty.

Dostaniesz umowę
i zarządzenie o płatnościach z Biura Rekrutacji.

Wydrukuj swoją aplikację, umowę i zarządzenie
o płatnościach.

Opłać wpisowe
(jeżeli jest wymagane).

Złóż dokumenty
w Biurze Rekrutacji.

Odbierz decyzję
o przyjęciu na studia.

Podpisz umowę
i gotowe!

 • Kandydat na studia I stopnia

  Kandydat na studia I stopnia składa dokumenty

  Rejestracja on-line na stronie Aplikuj onilne

  1. skan świadectwa dojrzałości
  2. skan dowodu osobistego
  3. skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Dietetyka, Grafika, Budownictwo, Architektura i Urbanistyka)
  4. skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)

  Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

  1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
  2. oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
  3. dowód osobisty + kserokopia
  4. 1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
  5. umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach
  6. potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • Kandydat na studia II stopnia

  Kandydat na studia II stopnia składa dokumenty

  Rejestracja on-line na stronie – Aplikuj Online

  1. skan świadectwa dojrzałości
  2. skan dowodu osobistego
  3. skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Grafika)
  4. skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)
  5. skan dyplomu licencjata
  6. skan suplementu do dyplomu

  Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

  1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
  2. oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
  3. dowód osobisty + kserokopia
  4. dyplom licencjata +kserokopia
  5. suplement do dyplomu + kserokopia
  6. 1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
  7. umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach
  8. potwierdzenie wpłaty wpisowego
 • Kandydat, który chce przenieść się z innej uczelni

  Studenci, którzy chcą przenieść się z innej uczelni na studia licencjackie lub na studia magisterskie do Akademii Finansów i Biznesu Vistula powinni złożyć:

  1. procedura przeniesienia odbywa się poprzez system rekrutacyjny on-line dream apply – Aplikuj Online
  2. kandydat aplikuje wypełniając wszystkie wymagane pola
  3. zaznacza w systemie na który rok i semestr chce się ubiegać o przyjęcie
  4. dołącza skan karty przebiegu studiów
  5. Dziekan na podstawie dokumentacji kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu
  6. informację o przyjęciu kandydat otrzymuje w zwrotnym e-mailu z uczelni

  Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat:

  Rejestracja on-line na stronieAplikuj Online

  1. skan świadectwa dojrzałości
  2. skan dowodu osobistego
  3. skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Dietetyka, Grafika, Budownictwo, Architektura i Urbanistyka)
  4. skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)
  5. skan suplementu i dyplomu kandydata na studia II stopnia

  Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

  1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
  2. oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
  3. dowód osobisty + kserokopia
  4. 1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
  5. umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach
  6. potwierdzenie wpłaty wpisowego
  7. kserokopia dyplomu i suplementu dla kandydata na studia II stopnia
 • Rekrutacja obcokrajowców

  Rejestracja on-line na stronie – Aplikuj Online

  1. skan świadectwa maturalnego
  2. skan tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego świadectwa maturalnego
  3. skan paszportu
  4. skan zaświadczenia lekarskiego + tłumaczenie na język polski
  5. skan Apostille lub legalizacja świadectwa maturalnego
  6. skan ubezpieczenia na czas nauki
  7. skan dowodu osobistego
  8. skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)

  Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

  1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
  2. oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
  3. tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego świadectwa maturalnego + kserokopia
  4. paszport + kserokopia
  5. kserokopia aktualnej wizy lub karty pobytu
  6. certyfikat językowy + kserokopia
  7. 1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
  8. umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach
   potwierdzenie wpłaty wpisowego

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji od 02 kwietnia 2018 r. do 07 maja 2018 r.

Poniedziałek – Piątek 9.00 – 17.00
Sobota – nieczynne

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close