Studies type:

Executive Education

Study mode:

part-time, postgraduate

Study duration:

1 Year (2 semesters)

Location:

Warszawa

Language of studies:

Polish

University:

AFiB

 • OPIS KIERUNKU
  Landry Tom – okrzyknięty jednym z najlepszych trenerów futbolu amerykańskiego wszech czasów – mawiał, że „Coach jest kimś, kto mówi ci, czego nie chcesz słyszeć, widzi to, czego nie chcesz widzieć – po to, żebyś był kimś, kim zawsze chciałeś być”. Każdy zawodowy coach wie, że tylko nieustanne rozwijanie się, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności pozwala osiągnąć sukces. Kierunek Coaching dla Menedżerów (studia podyplomowe) pozwoli Ci zdobyć tę perspektywę. Dzięki kadrze praktyków i nowoczesnym metodom nauczania powstał program nastawiony na zdobywanie nowych kompetencji i przekuwanie ich w sukces na polu zawodowym.

  Kierunek ten jest idealny dla osób, które należą już do kadry menedżerskiej, ale odnajdą się w nim również ci, którzy chcą zostać coachami i wspierać pracę w rozmaitych korporacjach czy organizacjach. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe, czyli posługujące się tytułem licencjata, magistra lub inżyniera.

  W przypadku kierunku Coaching studia kończą się egzaminem oraz napisaniem pracy końcowej (dyplomowej), w której udowodnisz, że potrafisz przełożyć swoją wiedzę na praktyczne rozwiązanie konkretnego problemu. Praca podlega obronie przed Komisją Egzaminacyjną.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Zajmowania się coachingiem, tzn. posiadasz postawy i kompetencje coacha, znasz narzędzia i techniki coachingowe, metody pracy coacha, wiesz jak skutecznie przekazywać feedback pracownikom i jak prowadzić rozmowy coachingowe.
  • Rozwoju kompetencji menedżerskich, takich jak przywództwo, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, pozytywne motywowanie, organizacja pracy własnej, zarządzanie czasem czy prowadzenie rozmowy oceniającej lub rozwojowej z pracownikiem.
  • Posługiwania się metodami pracy z zakresu psychologii i zarządzania.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Kadra menedżerska w organizacjach, firmach oraz krajowych i międzynarodowych korporacjach.
  • Coach w przedsiębiorstwach i organizacjach, w których kładzie się nacisk na zaawansowane procesy skupione na osiąganiu celów biznesowych.
  • Własna działalność gospodarcza, w której będziesz mógł realizować się jako coach, pracując na zlecenie różnych firm i instytucji.

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

 • Dwusemestralny program kierunku Coaching dla Menedżerów – studia podyplomowe – został stworzony z myślą o osobach, które są zainteresowane rozwijaniem organizacji i osiąganiem celów biznesowych za pomocą coachingu. W jego opracowaniu pomogli eksperci – zarówno specjaliści naukowi (profesorowie i doktorzy), jak i coachowie oraz praktycy zarządzania. Podczas dwóch semestrów zapewniamy Ci praktyczny trening konkretnych umiejętności kształtujących kompetencje niezbędne do efektywnego zarządzania ludźmi.

  Zajęcia w grupach prowadzone są w formie warsztatów, podczas których omawiane są studia przypadków. Prowadzone są też ćwiczenia i konwersatoria nastawione na rozwiązywanie konkretnych problemów. Do tego zapewniamy uczestnikom studiów indywidualne sesje coachingowe z certyfikowanymi coachami.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności menedżerskie i coachingowe, złóż podanie już dziś!

 • dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska
  HR Manager Grupy Uczelni Vistula, trener biznesu, konsultantka HR, wykładowca, coach. Wpisana do bazy Ministerstwa Skarbu Państwa jako rekomendowana kandydatka na Członka Rad Nadzorczych, Zarządów. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu (praca doktorska z wyróżnieniem – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Tytuł naukowy uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej nt. czynników determinujących satysfakcję z pracy pracowników w różnych krajach Europy (jedyna praca doktorska poświęcona tematyce satysfakcji pracy na SGH).

  Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w strukturach biznesowych i naukowych. Pełnione funkcje to m.in.: HR manager, dyrektor, prezes fundacji, kierownik Katedry Zarządzania w AFiBV, kierownik ds. wdrażania Systemu Ocen i Rozwoju Pracowników, kierownik zespołu ds. wdrażania Księgi Jakości.

  • Specjalizuje się w realizacji badań dotyczących satysfakcji i zaangażowania pracowników (zrealizowane projekty w kraju i za granicą). Wykonuje w firmach diagnozy komunikacji wewnętrznej relacji pracownik-przełożony oraz wypracowuje propozycje działań realnie poprawiających efektywność pracowników.
  • Identyfikuje luki kompetencyjne u menedżerów oraz wspomaga ich rozwój poprzez konsultacje oraz cykl indywidualnie dopasowanych sesji coachingowych w miejscu pracy „Job Coaching”.
  • Wspiera przedsiębiorstwa poprzez analizę potrzeb szkoleniowych kadry zarządzającej i pracowników oraz realizację szkoleń z zakresu zarządzania czasem, efektywnej organizacji pracy własnej, podejmowania skutecznych decyzji, zarządzania zespołem pracowników, przeprowadzania zmian organizacyjnych.
  • Tworzy i wdraża systemy ocen okresowych, systemy motywacyjne, opisy stanowisk pracy dopasowane do potrzeb organizacji. Ponadto pomaga skutecznie i efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi m.in. poprzez tworzenie systemów rozwoju i ścieżek kariery pracowników.
  • Jest autorką specjalnego, kompleksowego programu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którego celem jest kompleksowa diagnoza HR firmy oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań usprawniających funkcjonowanie firmy oraz wzrost wyników finansowych.
 • Grzegorz Rządkowski, PhD

  Grzegorz graduated with a PhD in mathematics from Warsaw University. He is employed at the Faculty of Management of the Warsaw University of Technology, as well as at Vistula University. His interests include mathematical modelling, applications of mathematics in economics, computational, and financial mathematics.

  Grzegorz teaches courses in statistics, financial mathematics, and the probabilistic aspects of decisionmaking for employees of Polish and foreign companies, both in business and administration. He has participated in projects by Deloitte and PwC Polska, as a statistics and mathematics consultant (including projects, such as ’Review and Project completion assessment – Agricultural Census 2010 and Population and Housing Census 2011’. The project was carried out for the Central Statistical Office by Deloitte Business Consulting S.A.).

  Magdalena Kaczkowska-Serafińska, PhD

  Magdalena is Vistula University Group’s HR Manager, a business trainer, HR consultant, academic and coach. She is on the list of the Ministry of Treasury as a recommended candidate for membership on Supervisory and Management Boards. A Doctor of Economics in Management ( Diploma with distinction from the Warsaw School of Economics), her dissertation focused on the factors which determine employee work satisfaction in various European countries (the only dissertation on work satisfaction at the Warsaw School of Economics).

  Justyna Berniak-Woźny, PhD

  She graduated with a PhD in Social- Sciences from Leeds Metropolitan University. She holds an MBA diploma from Polish Open University and Oxford Brookes University. A business trainer and consultant, she teaches Bachelor’s, Master’s, and MBA courses, both in-class and via distance learning. She specialises in the ethics of business, corporate, social responsibility and strategic communication. Justyna is also an author of publications and teaching materials related to these issues.

  Grażyna Bartkowiak, PhD

  Doctor Bartkowiak specialises in the psychology of management and human resources management. She has authored twelve books and more than two hundred articles, devoted mostly to the psychology of management, human resources management, ethics in management, managerial competencies, communication processes in organisations, implementing changes in organisations, motivating employees to work effectively, as well as learning and managing knowledge in organisations. She is a long-time leader of research projects financed from ministry grants, as well as cross-university projects developed by academics and economics professionals.

  Associate Professor, Jan Fazlagić

  Associate Professor of the Poznań University of Economics and Business, and the Rector’s Plenipotentiary for Development Projects of Vistula University. Professor Fazlagić is an expert on school management, education, innovation in education, as well as managing intellectual capital management, marketing, and service design; he is one of the precursors of knowledge management in Poland. He is the author of the book titled: “KREATYWNI W BIZNESIE’, (THE CREATIVE IN BUSINESS, Poltext 2015). For almost 15 years, he has collaborated with numerous local authorities and teachertraining centres, working to develop future management cadres in education.

  Associate Professor, Roman Fulneczek

  Representative of the Chancellor, Director of Post-graduate Studies and Training at Vistula University, and a graduate of the National Economy Faculty of the Wrocław University of Economics. A Doctor of Economics, Associate Professor at the University of Insurance and Banking in Warsaw, currently, he is based at Vistula University. He specialises in the Polish Category I and II economic insurance market, including financial and insurance services marketing. He is an observer and analyst of relations between higher education and business. At present, he is responsible for the curriculum and operation of a number post-graduate programmes at Vistula University. A Judge of the Court of Arbitration of the Insurance Ombudsman. His interests include theatre, opera, and philosophy.

  Stanisław Gasik, PhD

  Stanisław is a holder of the Project Management Professional title, the highest project management title, issued by the Project Management Institute (PMI), a global project leader organisation, based in the United States. An active project leader, he has more than 20 years of experience in project management, counselling, project audits, and implementing relevant solutions. A Master of Mathematics and Doctor of Economics (specialisation – project management), not surprisingly, he teaches project management at Vistula University. Stanisław is a member of PMI teams, creating project management standards, e.g. A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide, the most important international standard of project management, with 5 million copies sold worldwide, and translated into 10 languages) and the Standard for Programme Management. The PMI described Stanisław Gasik’s contribution to the development of these standards as ‘significant’. He is an assessor for the International Project Excellence Award of the International Project Management Association (IPMA). He has spoken at international congresses on project management, organised by both the PMI and IPMA.

  Associate Professor, Elżbieta Jędrych

  Professor Jędrych obtained her habilitative post-doctoral degree in Management. She is the author of more than 90 research articles and expert opinions for businesses. She specialises in human resources and human capital management, employee development management, motivation and rewarding, social responsibility in HR processes, social innovations in organisations, as well as leading work teams. She is currently Head of the Institute of Management of Vistula University, in addition, to being a lecturer at the University of Economics in Prague (Faculty of Business Administration), and Monash University, Prato Centre, (Business and Economics, Milan). She has carried out projects on human and social capital investment, personal innovation absorption in organisation, as well as increasing the competitiveness of organisations, via human capital development.

  Marek Kulczycki, PhD

  Management Board Member, acting in the capacity of President of the Management Board of FM PBP SA, Doctor of Economics (1976), a graduate of the Faculty of International Trade of the Warsaw School of Economics. From 1971 to 1980, he was a teaching and research fellow at the Warsaw School of Economics. Marek has authored dozens of research papers, text books, and books on economics and finance. He was employed by the United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO) in Vienna (1980–1986). He was also Department Head in the Ministry of Foreign Trade (1987–1991), being responsible for Poland’s collaboration with OECD countries. In 1991, he was Under-Secretary of State in the Ministry of Industry and Trade. In May 1992, he was employed by the Polish-American Enterprise Fund, where he led a loan programme for small and medium enterprises.

  Agnieszka Lenton

  An organisational psychologist, training, personal and career development specialist. She was a student of Management Psychology at the University of Wrocław, and Human Resources Development at London Metropolitan University. Since 2004, she has worked as an independent consultant, offering individual clients and corporations consulting services related to business psychology, career coaching, executive coaching, as well as solutions related to the development of management and teams. She is a guest lecturer at Royal Holloway University Applied Psychology) and the Polish University Abroad (Negotiation, Mediation, Organisational Psychology, and Management Development).

  Magdalena Łużniak-Piecha, PhD

  A Doctor of Psychology, she works as a coach, trainer, and academic. Magdalena is a research team member of the Institute of Psychology of the Polish Academy of Sciences, and the Department of Psychology of Warsaw Management University. She has lectured at the London School of Economics, in addition to collaborating with the Polish University Abroad, and Euro Académie in Paris. In collaboration with Vistula University, she creates Polish- and English-language training, implementation, and teaching programmes. She specialises in Intercultural Management Psychology.

  Mieszko Maj

  An organisational psychologist, he is, currently, Human Resources Business Partner at Platige Image SA, where he works with lovers of film production and post-production. Mieszko has more than 7 years of experience working in HR, developing employees and organisations, and has more than a dozen counselling projects under his belt. He possesses great development activity design skills, in accordance with the methodology of evidence-based training. He has also managed projects in a matrix organisation.

  Janusz Marszalec, MS, MBA

  An entrepreneur, researcher, investor, start-up company mentor, and member of the European Business Awards committee. For many years, he worked at VTT – Technical Research Centre of Finland, in addition to collaborating with Technopolis technology park companies (which hosts more than 1,000 companies) He has worked for companies, such as Nokia, Kone, Fortum, and the European Space Agency. Janusz is also an author of more than 100 research publications, as well as of a number of books on advanced technologies, innovation, enterprise and science-industry collaboration, in addition to owning a few patents. He teaches enterprise at the Warsaw University of Technology and Vistula University, and organises training workshops for research institution employees developing new business ventures, based on scientific research results.

  Artur Negri

  A Life, Executive, & Business Coach, he is accredited within the International Coach Federation, the largest global professional organisation of its type. He is, presently, participating in the PCC CoachWise Coaching Proficiency™ accreditation programme. Artur is a practitioner of the CoachWise™ method. A mentor and business trainer, his passions include communication and ethics, which is the subject of his dissertation. He has also focused on his own development programmes. His areas of expertise include: value-based management, codes of ethics, communication, self-presentation, effectiveness, personal branding, and Hogan Assessment leader diagnostics.

  Małgorzata Pukropek

  Małgorzata is a graduate of the University of Social Sciences and Humanities. She is a holder of psychometric tools certificates – Self Management Group (SMG) and Hogan Assessment Systems (HAS). She a certified Professional Business Trainer, in addition to being a graduate of the Coachwise Essentials course. She has more than a dozen years of experience, working in sales structures and human resources. Małgorzata Pukropek is responsible for a division of Antal HR Consulting, where she manages a vast array of tools. She collaborates with clients and delivers pre-selection, selection, and development solutions, using psychometric tests and work simulations from the toolset of the SelfManagement Group.

  Ewelina Rypina-Cywińska

  A consultant, interim manager, and certified HR trainer, author of numerous publications, speaker at HR conferences, a doctoral student and lecturer at the Warsaw School of Economics, as well as being a Vistula University lecturer. Ewelina is an expert for HRstandard.pl, and a HR professional, passionate about her job. For the last 10 years, she has been supporting businesses in managing changes by designing, improving, and implementing human capital management systems, especially in the area of remunerations (the subject of her dissertation), employee development and improvement, as well as competency and work results management. She has conducted numerous research studies on employee engagement and the effectiveness of human capital management.

  Małgorzata Sidor-Rządkowska, PhD

  Małgorzata is a holder of a PhD in humanities, and is a lecturer in the MBA programme. She has authored 11 books and more than 100 articles on shaping modern personal strategies and improving the managerial skills of managers. She collaborates with numerous training companies, and organises open and in-company training sessions on improving managerial skills. For more than ten years, she has worked as a trainer and HR consultant for companies from various industries and of different sizes. The areas she deals in, include: human capital measurement, employee recruitment and selection, training policy, implementing periodic assessment systems, forming career paths, preventing employee fluctuations, and increasing the interpersonal competencies of line managers. Małgorzata also specialises in value-based management.

  Magdalena Stalpińska

  A businesswoman, mediator, and consultant, she has worked as a Human Resources Manager on the international stage for 15 years, most recently in Real Polska, where she implemented an anti-mobbing policy, amongst others. She has many years of experience, collaborating with social partners and managing group relations, including parley, negotiations, group mediation, and group conflict resolution. She is a mediator entered into the registry of the Minister of Labour and Social Policy. Magdalena has also graduated from a post-graduate programme at the Faculty of Law and Administration of Warsaw University, titled: ’Negotiations, mediation, and other alternative methods of conflict resolution’.

  Ewa Maleszyk

  Radca prawny, mediator. Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Zawodowo zajmuje się także prawem ubezpieczeniowym, budowlanym i nieruchomości. Wieloletni ekspert Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Członek redakcji „Rozpraw Ubezpiecze ¬niowych”. Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

 • Zasady rekrutacji:
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy – pobierz,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi  6600 zł
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3300 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 3300 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2017 r.
  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

  Numer konta:
  Bank Zachodni WBK – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  zarządzenie 2017_2018 AFiB

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Profesor

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Student

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Student

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwent

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula

Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

tel. 22 45 72 363
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl
pok. 220

Dorota Cakar

tel. 22 45 72 363
e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
pok. 220

 

 

Marzena Hinzmann

​tel. 22 45 72 329
e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl
pok. 220

Aplikuj online