Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1.5 roku (3 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  Studia podyplomowe na Akademii Finansów i Biznesu Vistula to idealne rozwiązanie dla osób, które ze względu na wykonywany zawód bądź prywatne zainteresowania chcą rozwijać się w określonej dziedzinie. Jeżeli pragniesz pracować jako doradca zawodowy, kierunek Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami z Elementami Coachingu jest dla Ciebie.

  Podczas studiów poznasz realia i prawa rządzące rynkiem doradztwa zawodowego zarówno od strony doradcy, jak i potencjalnego klienta. Nie tylko indywidualnie nauczysz się przeprowadzać proces doradczy z klientami, ale także samemu zostaniesz mu poddany.

  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na praktyczność zdobywanej wiedzy, dlatego podczas 240 godzin zajęć lub 360 godzin w trybie trzysemestralnym czeka Cię wiele ćwiczeń w formie doradztwa face to face oraz telefonicznego – będą to prezentacje autentycznych sesji doradczych w czasie rzeczywistym.

  Studia na kierunku Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami z Elementami Coachingu zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować Cię do podjęcia pracy w charakterze doradcy zawodowego, coacha kariery czy specjalisty ds. zarządzania talentami. Wiedzę przekazywać Ci będą praktycy zawodu. Są nimi certyfikowani trenerzy i konsultanci takich narzędzi jak Spadochron, MBTI, TTI Success Insights, Career Direct, Personality ID oraz ICC. Są one niezwykle przydatne w pracy doradcy zawodowego, ponieważ pozwalają w naukowy sposób poznać typ osobowości klienta . Tym samym ułatwiają skuteczne dopasowanie zawodu, w którym klient najlepiej się sprawdzi.

  Po ukończeniu dwusemestralnych studiów na kierunku Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami z Elementami Coachingu uzyskasz kwalifikacje, pozwalające na podjęcie zatrudnienia jako doradca zawodowy bądź specjalista ds. zarządzania talentami. Jeśli ukończysz dodatkowy, trzeci semestr studiów, otworzą się przed Tobą możliwości związane z tytułem doradcy edukacyjnego, który pozwoli Ci na pracę z młodzieżą.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Przeprowadzenia diagnoz preferencji i predyspozycji zawodowych.
  • Przedstawienia klientowi profilu kompetencji.
  • Określenia zawodów, w których klient szybko zostanie specjalistą.
  • Określenia zawodów, w których klient będzie czerpać satysfakcję z pracy.
  • Ustalenia Indywidualnego Planu Działania dla klientów.
  • Przedstawienia indywidualnego sposobu szukania pracy.
  • Tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
  • Przygotowania klienta do rozmowy kwalifikacyjnej.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy
  • Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS-y), Ochotnicze Hufce Pracy
  • Akademickie Biura Karier, Uczelnie (wykładowca)
  • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
  • Niepubliczne Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
  • Centra Kształcenia Ustawicznego lub Praktycznego
  • Wojskowe Centra Aktywizacji Zawodowej
  • Centra Pomocy Rodzinie, Domy Dziecka
  • Agencje pośrednictwa pracy, Agencje doradztwa zawodowego
  • Działy HR
  • Zakłady pracy chronionej
  • Instytucje realizujące projekty unijne
  • Firmy świadczące usługi coachingu zawodowego
  • Własna działalność gospodarcza.

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Dwusemestralny program kierunku Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami z Elementami Coachingu pozwala zostać doradcą zawodowym. Możesz także zdecydować się na program trzysemestralny i rozwijać dodatkowe kompetencje, by zyskać tytuł doradcy edukacyjnego, czyli osoby pracującej w oświacie z młodzieżą.

  Po ukończeniu studiów będziesz w stanie samodzielnie przeprowadzić proces doradczy. Zdobędziesz praktyczne umiejętności, których nauczą Cię eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula będziesz miał wyjątkową możliwość ewaluacji swoich postępów podczas spotkań z supervisorami studiów.

  Jako student kierunku Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami z Elementami Coachingu będziesz mógł lepiej poznać swoje możliwości. Zostaniesz przebadany profesjonalnym narzędziem diagnostycznym CAREER DIRECT, które sprawdzi osobowość, umiejętności i zainteresowania oraz przedstawi szczegółowy raport z badania.

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego, złóż podanie już dziś!

 • Aleksandra Szurek
  Doradca zawodowy, Coach ICC, Konsultant Career Direct oraz Personality ID, wykładowca akademicki, trener, supervisor. Absolwentka Socjologii na UG oraz Podyplomowego Studium Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kompetencjami w SGH.

  Przygotowuje przyszłych doradców zawodowych do pracy z klientem, prowadząc superwizje, wykłady i ćwiczenia na studiach podyplomowych wg autorskiego programu. Prowadzi warsztaty oraz wykłady m.in. z tematyki odkrywania własnych zainteresowań i predyspozycji, zarządzania karierą oraz czasem. Posiada uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznego badania diagnostycznego Personality ID służącego do diagnozy kompetencji miękkich zespołów oraz dopasowania małżeństw i par. Publikuje artykuły dotyczące rozwoju osobistego. Związana m.in. z Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz z Instytutem Rozwoju Osobistego Sens. Wcześniej kilkuletni pracownik agencji badań rynku i opinii społecznej.

  Osiągnięcia w karierze:

  • Certyfikowany Coach ICC
  • Członek International Coaching Community oraz Stowarzyszenia Coachów Polskich
 • Ewa Bareła

  Doradca Zawodowy, Certyfikowany Coach ACC ICF, Facylitator, Mentor, Master Trainer i Konsultant profilowania edukacyjno – zawodowego Career Direct, Wykładowca Akademicki, Trener. Absolwentka UJ w Krakowie, szkolenia Train the Trainer na UW, certyfikowany coach CoachWise™ z międzynarodową akredytacją ACC ICF, facylitator, mentor, Master Trainer i konsultant profilowania edukacyjno – zawodowego Career Direct, wykładowca uniwersytecki. Członek International Coach Federation. Od 20 lat pracuje z ludźmi z różnych środowisk (biznesowych, naukowych) w dziedzinie rozwoju osobistego, zawodowego. Jest certyfikowanym trenerem i konsultantem testu Career Direct profilującego osobowość, zainteresowania, talenty i wartości.

  Iwona Centka

  Doradca Zawodowy, Psychoterapeuta Psychodynamiczny, Wykładowca Akademicki, Trener. Terapeuta, doradca zawodowy i wykładowca. Prowadzi zajęcia ze studentami, licealistami oraz środowiskiem biznesowym, dotyczące między innymi: komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, wyboru zawodu, planowania kariery i poszukiwania pracy oraz samoświadomości. Ma za sobą kilka tysięcy godzin przepracowanych na sali szkoleniowej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w trakcie studiów psychoterapeutycznych.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy, dodatkowo prowadzi superwizje dla doradców zawodowych. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla doradców zawodowych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Prowadzi terapię indywidualną, warsztaty interpersonalne, oraz grupy wsparcia dla kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej i zawodowej, grupy dla osób, które mają problem z radzeniem sobie ze stresem, grupy interpersonalne i rozwijające osobiste umiejętności.

  Urszula Druzd-Niedźwiedź

  Doradca Zawodowy, Coach Kariery, Trener, Ekspert HR. Absolwentka Zarządzania i Marketingu i Zarządzania Potencjałem Społecznym na Uniwersytecie Warszawskim, Studium Pedagogicznego na SWPS, Podyplomowego Studium Doradztwa Zawodowego w WSZP, Career Coachingu w Career Coach Institute (USA) i Szkoły Trenerów na Otwartym Uniwersytecie Warszawskim. 15 lat pracy w międzynarodowych korporacjach w obszarze zarządzania personelem jako specjalista, menedżer i dyrektor.

  Prowadzi: coaching kariery, doradztwo zawodowe oraz szkolenia z obszaru zarządzania karierą zawodową i rozwoju zawodowego. Pracuje z klientami korporacyjnymi i indywidualnymi w procesie odkrywania własnego potencjału, wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, osiągania maksymalnej satysfakcji z pracy zawodowej, poszukiwania i zmiany pracy.

  Marzena Jolanta Falc

  Doradca zawodowy (specjalizuje się w realizacji projektów EFS) , Mentor Kariery, Trener, Coach kariery, Specjalista ds. Rekrutacji. Absolwentka Przygotowania pedagogicznego w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Doradztwa zawodowego Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem oraz Administracji na Akademii Humanistycznej Realizuje doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe w projektach współfinansowanych ze środków EFS pracując z osobami niepełnosprawnymi, długotrwale bezrobotnymi oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym Prowadzi: doradztwo zawodowe, treningi pracy, symulacje rozmów rekrutacyjnych, pomaga stworzyć profesjonalne dokumenty aplikacyjne. Swoje doświadczenie w rekrutacji zdobywała w wielu branżach. Zajmowała się rekrutacją pracowników zarówno do firm z branży FMCG, budownictwa, finansów, ubezpieczeń, transportu jak i do telekomunikacji. Obecnie funkcję Mentora Kariery łączy ze stanowiskiem Specjalisty ds. Rozwoju Kariery w Pracowni Poznawczo Behawioralnej Marii Rotkiel oraz p.o. Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

  Ewa Warchoł

  Coach ICC, Trener, Doradca Zawodowy, certyfikowany praktyk MBTI, TTI SuccesInsight, CareerDirect, Ekspert HR. Certyfikowany Coach ICC, licencjonowany trener programu Spadochron, przygotowującego do podjęcia lub zmiany pracy, absolwentka studiów podyplomowych z Doradztwa Zawodowego w WSZP, Zarządzania Kompetencjami Pracowników – Akademia Koźmińskiego i Zarządzania Zasobami Pracy – SGH, a także Podyplomowego Studium Duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym Bobolanum, jak również w trakcie Studium Counsellingu w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich.

  18 letnie doświadczenie pracy w biznesie, w tym 14 letnie jako ekspert HR, również w funkcji rekrutera,€“ zarówno wewnątrz organizacji jak i w agencji rekrutacyjnej. Doświadczony asesor w Assessment Center i Development Center. Certyfikowany praktyk takich narzędzi diagnostycznych i rozwojowych jak MBTI, TTI SuccessInsights, CareerDirect.

  Grażyna Omilianowicz

  Ekspert HR, Doradca Zawodowy, Coach ICC, Psycholog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Społeczna, a także studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem. Certyfikowany coach ICC, skoncentrowana na coachingu kariery, life coachingu, business coachingu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w biznesie na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich w obszarze miękkiego HR. Między innymi odpowiadała za takie procesy jak selekcja i rekrutacja pracowników, szkolenie i rozwój (w tym projekt szkoleniowy dla ponad 1100 uczestników), ocena efektywności pracy, Talent Management, plany sukcesji, ocena 360 stopni.

 • Zasady rekrutacji:
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy – pobierz,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 5500 zł.
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 2750 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 2750 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Czesne za III semestr wynosi 2500 zł.

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2018 r.
  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

  Po zakończeniu studiów dwusemestralnych istnieje możliwość zapisania się na trzeci semestr, który daje dodatkowo uprawnienia doradcy w oświacie, zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS.

  Numer konta:
  Bank Zachodni WBK – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula

Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

tel. 22 45 72 363
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl
pok. 220

Dorota Cakar

tel. 22 45 72 363
e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
pok. 220

 

 

Marzena Hinzmann

​tel. 22 45 72 329
e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl
pok. 220

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close