Studies type:

Executive Education

Study mode:

part-time, postgraduate

Study duration:

2 years (3 semesters)

Location:

Warszawa

Language of studies:

Polish

University:

AFiB

 • OPIS KIERUNKU
  Studia podyplomowe na Akademii Finansów i Biznesu Vistula to idealne rozwiązanie dla osób, które ze względu na wykonywany zawód bądź prywatne zainteresowania chcą rozwijać się w określonej dziedzinie. Jeżeli pragniesz pracować jako doradca zawodowy, kierunek Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami z Elementami Coachingu jest dla Ciebie.

  Podczas studiów poznasz realia i prawa rządzące rynkiem doradztwa zawodowego zarówno od strony doradcy, jak i potencjalnego klienta. Nie tylko indywidualnie nauczysz się przeprowadzać proces doradczy z klientami, ale także samemu zostaniesz mu poddany.

  W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na praktyczność zdobywanej wiedzy, dlatego podczas 240 godzin zajęć lub 360 godzin w trybie trzysemestralnym czeka Cię wiele ćwiczeń w formie doradztwa face to face oraz telefonicznego – będą to prezentacje autentycznych sesji doradczych w czasie rzeczywistym.

  Studia na kierunku Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami z Elementami Coachingu zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować Cię do podjęcia pracy w charakterze doradcy zawodowego, coacha kariery czy specjalisty ds. zarządzania talentami. Wiedzę przekazywać Ci będą praktycy zawodu. Są nimi certyfikowani trenerzy i konsultanci takich narzędzi jak Spadochron, MBTI, TTI Success Insights, Career Direct, Personality ID oraz ICC. Są one niezwykle przydatne w pracy doradcy zawodowego, ponieważ pozwalają w naukowy sposób poznać typ osobowości klienta . Tym samym ułatwiają skuteczne dopasowanie zawodu, w którym klient najlepiej się sprawdzi.

  Po ukończeniu dwusemestralnych studiów na kierunku Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami z Elementami Coachingu uzyskasz kwalifikacje, pozwalające na podjęcie zatrudnienia jako doradca zawodowy bądź specjalista ds. zarządzania talentami. Jeśli ukończysz dodatkowy, trzeci semestr studiów, otworzą się przed Tobą możliwości związane z tytułem doradcy edukacyjnego, który pozwoli Ci na pracę z młodzieżą.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Przeprowadzenia diagnoz preferencji i predyspozycji zawodowych.
  • Przedstawienia klientowi profilu kompetencji.
  • Określenia zawodów, w których klient szybko zostanie specjalistą.
  • Określenia zawodów, w których klient będzie czerpać satysfakcję z pracy.
  • Ustalenia Indywidualnego Planu Działania dla klientów.
  • Przedstawienia indywidualnego sposobu szukania pracy.
  • Tworzenia dokumentów aplikacyjnych.
  • Przygotowania klienta do rozmowy kwalifikacyjnej.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy
  • Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS-y), Ochotnicze Hufce Pracy
  • Akademickie Biura Karier, Uczelnie (wykładowca)
  • Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
  • Niepubliczne Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
  • Centra Kształcenia Ustawicznego lub Praktycznego
  • Wojskowe Centra Aktywizacji Zawodowej
  • Centra Pomocy Rodzinie, Domy Dziecka
  • Agencje pośrednictwa pracy, Agencje doradztwa zawodowego
  • Działy HR
  • Zakłady pracy chronionej
  • Instytucje realizujące projekty unijne
  • Firmy świadczące usługi coachingu zawodowego
  • Własna działalność gospodarcza.

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

 • Dwusemestralny program kierunku Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami z Elementami Coachingu pozwala zostać doradcą zawodowym. Możesz także zdecydować się na program trzysemestralny i rozwijać dodatkowe kompetencje, by zyskać tytuł doradcy edukacyjnego, czyli osoby pracującej w oświacie z młodzieżą.

  Po ukończeniu studiów będziesz w stanie samodzielnie przeprowadzić proces doradczy. Zdobędziesz praktyczne umiejętności, których nauczą Cię eksperci z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula będziesz miał wyjątkową możliwość ewaluacji swoich postępów podczas spotkań z supervisorami studiów.

  Jako student kierunku Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami z Elementami Coachingu będziesz mógł lepiej poznać swoje możliwości. Zostaniesz przebadany profesjonalnym narzędziem diagnostycznym CAREER DIRECT, które sprawdzi osobowość, umiejętności i zainteresowania oraz przedstawi szczegółowy raport z badania.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego, złóż podanie już dziś!

 • Aleksandra Szurek
  Doradca zawodowy, Coach ICC, Konsultant Career Direct oraz Personality ID, wykładowca akademicki, trener, supervisor. Absolwentka Socjologii na UG oraz Podyplomowego Studium Doradztwa Zawodowego i Zarządzania Kompetencjami w SGH.

  Przygotowuje przyszłych doradców zawodowych do pracy z klientem, prowadząc superwizje, wykłady i ćwiczenia na studiach podyplomowych wg autorskiego programu. Prowadzi warsztaty oraz wykłady m.in. z tematyki odkrywania własnych zainteresowań i predyspozycji, zarządzania karierą oraz czasem. Posiada uprawnienia do przeprowadzania specjalistycznego badania diagnostycznego Personality ID służącego do diagnozy kompetencji miękkich zespołów oraz dopasowania małżeństw i par. Publikuje artykuły dotyczące rozwoju osobistego. Związana m.in. z Akademią Finansów i Biznesu Vistula oraz z Instytutem Rozwoju Osobistego Sens. Wcześniej kilkuletni pracownik agencji badań rynku i opinii społecznej.

  Osiągnięcia w karierze:

  • Certyfikowany Coach ICC
  • Członek International Coaching Community oraz Stowarzyszenia Coachów Polskich
 • Ewa Bareła

  Ewa is a Career Counsellor, a Certified ACC ICF Coach, a Facilitator, Mentor, Master Trainer, and a Consultant for Career Direct’s education and career profiling, in addition to being an Academic and Trainer. She is a graduate of the Jagiellonian University, has completed the ‘Train the Trainer’ programme at the University of Warsaw, is a certified CoachWise™ coach, and holds international ACC ICF accreditation. She is also a member of the International Coach Federation, and has been active in the personal and career development field for more than 20 years, working with people from various environments (business, science).

  Iwona Centka

  Iwona is a Career Counsellor, a psycho-dynamic Psychotherapist, an Academic and Trainer. She has taught interpersonal communication, stress management, career choices, career planning, employment seeking, and self-awareness to high school and university students, as well as clients from the area of business. She has thousands of hours of training sessions under her belt. A graduate of the University of Warsaw, she is, currently, studying psychotherapy.

  Iwona has many years of experience as a career counsellor, in addition to supervising other career counsellors, and teaching post-graduate courses for career counsellors at Vistula University. She offers individual therapy, interpersonal workshops, and support groups for women in difficult personal and professional situations, as well as persons struggling with stress, interpersonal groups, and groups developing personal skills.

  Urszula Druzd-Niedźwiedź

  Urszula is a Career Counsellor, Careers coach, Trainer, and an HR expert. She is a graduate of Management and Marketing, as well as Social Potential Management at the University of Warsaw. Teaching Methodology at the University of Social Sciences and Humanities, she has completed post-graduate programmes in Career Counselling at the International College of Management, Career Coaching in the Career Coach Institute (USA), and the School of Trainers at the Open University of the University of Warsaw. She has 15 years of experience, working for international corporations in personnel management, as a Specialist, Manager and Director.

  She offers: career coaching, career counselling, career and professional development management services. She liaises with corporate and individual customers, helping them to discover their individual potential, choose their education and careers, obtain maximum work satisfaction, and both seek and change jobs.

  Marzena Jolanta Falc

  Marzena is a Career Counsellor (specialising in ESF projects), Career Mentor, Trainer, Careers Coach, and a Recruitment Specialist. She has graduated with a degree in Teaching Methodology from Paweł Włodkowic University College in Płock, Career Counselling from the International College of Management, and Administration from the Academy of Humanities. She offers individual and group career counselling in projects co-financed by the ESF, works with the disabled, the long-term unemployed, and those at risk of social exclusion. She offers: career counselling, work training sessions, job interview simulations, and assists in creating professional application documents. Her extensive experience is the result of her working in various fields. She has also worked as a recruiter for companies dealing in FMCG, construction, finances, insurances, transport, and telecommunication. She currently combines her Career Mentor position, with that of Career Development Specialist in Maria Rotkiel’s Cognitive-Behavioural Workshop, as well as being Director of a childcare facility.

  Ewa Warchoł

  Ewa is an ICC Coach, Trainer, Career Counsellor, a certified practitioner of MBTI, TTI Success Insights, and Career Direct, in addition to being a HR expert. She is a certified ICC Coach, and a licenced Spadochron trainer, preparing clients to find or change their current job. She has completed post-graduate courses in Career Counselling at the International College of Management, Employee Competencies Management at Kozminski University, Labour Resources Management at the Warsaw School of Economics, as well as the post-graduate Spirituality Study at the Collegium Bobolanum in Warsaw. She is, currently, studying Counselling at the Association of Christian Psychologists.

  Grażyna Omilianowicz

  An HR Expert, Career Counsellor, ICC Coach, and a Psychologist, Grażyna is a graduate of Social Psychology at the University of Social Sciences and Humanities, as well as a post-graduate programme in Career Counselling at the International College of Management. A certified ICC Coach, she focuses on career, life, and business coaching. She possesses over a dozen years of experience in business, having worked in specialised and managerial positions in soft HR. Some of the processes she has been responsible for, include the selection and recruitment of employees, training and development (including a training project for more than 1,100 participants), work effectiveness assessment, talent management, succession plans, and 360-degree feedback.

 • Zasady rekrutacji:
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy – pobierz,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 5500 zł.
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 2750 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 2750 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Czesne za III semestr wynosi 2500 zł.

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2017 r.
  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

  Po zakończeniu studiów dwusemestralnych istnieje możliwość zapisania się na trzeci semestr, który daje dodatkowo uprawnienia doradcy w oświacie, zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS.

  Numer konta:
  Bank Zachodni WBK – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  zarządzenie 2017_2018 AFiB

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Profesor

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Student

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Student

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwent

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula

Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

tel. 22 45 72 363
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl
pok. 220

Dorota Cakar

tel. 22 45 72 363
e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
pok. 220

 

 

Marzena Hinzmann

​tel. 22 45 72 329
e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl
pok. 220

Aplikuj online