Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU

  Język polski uważany jest za jeden z najtrudniejszych na świecie. Nic dziwnego, w końcu jest on niezwykle złożony, a zarazem piękny i plastyczny. Decydując się na studia podyplomowe na kierunku metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, nauczysz się, jak efektywnie przekazywać tajniki języka polskiego pragnącym się go nauczyć obcokrajowcom.

  Ten kierunek jest idealny zarówno dla nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, jak i dla osób będących na początku swojej kariery zawodowej, marzących dopiero o zostaniu lektorem języka polskiego.

  Na studia podyplomowe na kierunku metodyka nauczania języka polskiego jako obcego mogą zostać przyjęte osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej na poziomie licencjackim) oraz legitymują się znajomością języka obcego na poziomie A2/B1.

  Podczas dwóch semestrów poznasz najnowsze trendy w metodyce nauczania języków, uzupełnisz wykształcenie i zdobędziesz wszystkie formalne kwalifikacje do tego, by podjąć pracę w charakterze nauczyciela języka polskiego dla obcokrajowców. Realizujemy tym samym biznesowe podejście, z którego słynie Akademia Finansów i Biznesu Vistula – najlepsza w praktyce.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Skutecznego i sprawnego nauczania języka polskiego.
  • Wdrażania najnowszych trendów w metodyce nauczania języków.
  • Podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego dla obcokrajowców (zdobycia niezbędnych kwalifikacji formalnych).

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Nauczyciel języka polskiego w szkołach dla obcokrajowców

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez prowadzących zajęcia, dotyczących rozwiązania konkretnych problemów praktycznych z dziedziny studiów.

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program obejmuje dwa semestry. Realizuje on najnowsze wymogi glottodydaktyki.

  Program studiów obejmuje łącznie 176 godzin zajęć, a doliczyć do tej liczby należy 60 godzin praktyk metodycznych.

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula stawia na praktyczność przekazywanej wiedzy, dlatego też zajęcia w głównej mierze przyjmują charakter ćwiczeń lub warsztatów oraz konserwatoriów.

  Program kierunku Metodyka Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego

  Pobierz

  Terminarz sesji zajęciowych

  Pobierz

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności językowe, złóż podanie już dziś!

 • mgr Agnieszka Małyska

  mgr Agnieszka Małyska

  Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania Przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Od 2001 roku lektorka języka polskiego. W latach 2004–2010 uczyła w Kolegium Europejskim w Natolinie. W 2004 roku założyła Szkołę Języka Polskiego Jako Obcego „Klub Dialogu” i prowadzi ją od 12 lat.

  Współautorka serii START – podręczników do języka polskiego jako obcego na poziomie A0, A1 i A2 (Warszawa 2010, 2013, 2017) oraz „Gramatyki dla praktyka” (Berlin 2017). Prowadzi własne wydawnictwo językowe START Polish (www.startpolish.pl). Zajmuje się szkoleniem i ewaluacją lektorów, prowadzi kursy doskonalenia zawodowego w Polsce i w Niemczech oraz zajęcia z dydaktyki języka polskiego jako obcego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Mianowany nauczyciel języka polskiego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Warszawie.

  Zainteresowania dydaktyczne: nauczanie osób początkujących, metoda bezpośrednia, gramatyka funkcjonalna, doskonalenie wymowy, doskonalenie zawodowe lektorów JPJO.

 • dr hab. Przemysław Gębal

  dr hab. Przemysław E. Gębal

  Profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dr hab., kierownik Pracowni Glottodydaktyki Porównawczej i Pedeutologii w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz zastępca dyrektora Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej.

  Germanista, studiował dodatkowo filologię włoską i francuską na Freie Universität w Berlinie oraz na Université Paris III (La Sorbonne Nouvelle). Długoletni pracownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Autor i współautor licznych publikacji z zakresu nauczania języków obcych oraz podręczników i materiałów dydaktycznych do ich nauki.

  Obecnie w działalności naukowej i dydaktycznej koncentruje się na aspektach kształcenia nauczycieli języków obcych, glottodydaktyce porównawczej, integracyjno-inkluzyjnym nauczaniu języka polskiego jako drugiego oraz dydaktyce języków specjalistycznych. Zwolennik edukacji pozytywnej.

  Dr Aleksandra Święcka

  Absolwentka filologii polskiej, specjalizacji nauczycielskiej, glottodydaktycznej i logopedycznej, oraz Pomagisterskiego Studium Logopedycznego na Uniwersytecie Warszawskim.
  Wykładowca w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” na Uniwersytecie Warszawskim.
  Zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika Polonicum.

  mgr Jakub Kozakoszczak

  mgr Jakub Kozakoszczak

  Doktorant na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista ds. przetwarzania języka naturalnego w firmie Selidor.

  Studiował sztuczną inteligencję na specjalności Speech and Language Technology na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii oraz Philosophy of Being, Cognition and Value i filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim.

  mgr Agnieszka Małyska

  mgr Agnieszka Małyska

  Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Zarządzania Przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  Od 2001 roku lektorka języka polskiego. W latach 2004–2010 uczyła w Kolegium Europejskim w Natolinie. W 2004 roku założyła Szkołę Języka Polskiego Jako Obcego „Klub Dialogu” i prowadzi ją od 12 lat.

  Współautorka serii START – podręczników do języka polskiego jako obcego na poziomie A0, A1 i A2 (Warszawa 2010, 2013, 2017) oraz „Gramatyki dla praktyka” (Berlin 2017). Prowadzi własne wydawnictwo językowe START Polish (www.startpolish.pl). Zajmuje się szkoleniem i ewaluacją lektorów, prowadzi kursy doskonalenia zawodowego w Polsce i w Niemczech oraz zajęcia z dydaktyki języka polskiego jako obcego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Mianowany nauczyciel języka polskiego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. w Warszawie.

  Zainteresowania dydaktyczne: nauczanie osób początkujących, metoda bezpośrednia, gramatyka funkcjonalna, doskonalenie wymowy, doskonalenie zawodowe lektorów JPJO.

  mgr Katarzyna Marciniak

  mgr Katarzyna Marciniak

  Absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i studiów podyplomowych Kształcenie głosu i mowy na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, magister socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Nauczycielka emisji głosu, socjolog, specjalistka ds. marketingu, komunikacji oraz kreowania wizerunku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Retorycznego, pełni także funkcję sekretarza w Kole Żywego Słowa przy Oddziale Warszawskim Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Ukończyła liczne kursy (m.in. Train the trainer, Personal branding, Protokół dyplomatyczny Uniwersytetu Otwartego UW) i warsztaty (m.in. z zakresu techniki mowy, śpiewu białego, techniki Alexandra, Mindfulness, Qigong).

  mgr Aleksandra Potocka

  mgr Aleksandra Maria Potocka

  Doktorantka Zakładu Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Przez cztery lata pracowała jako lektor języka polskiego w szkole językowej Klub Dialogu. Prowadziła również językowe zajęcia wyrównawcze dla gimnazjalistów obcego pochodzenia uczących się w polskich szkołach. Zainteresowania naukowe: nauczanie języka polskiego jako obcego, literatura SF, słowotwórstwo, semantyka.

  mgr Maria Smirnow

  mgr Maria Smirnow

  Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, filologii polskiej, glottodydaktyki polonistycznej oraz etnologii i antropologii kultury na Uniwersytecie Warszawskim.

  mgr Zofia Smuga

  Doktorantka w Zakładzie Edytorstwa i Stylistyki Instytutu Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rzeczoznawca językowy MEN. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami jako korektor i redaktor językowy. Interesuje się zaburzeniami w komunikacji językowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień składniowych.

  mgr Izabela Szczepaniak

  mgr Izabela Szczepaniak

  Psycholog, wykładowca, dyrektor niepublicznego przedszkola i żłobka na Bemowie w Warszawie. Prowadzi konsultacje dla rodziców, zajęcia dla dzieci w wieku 2–6 lat oraz szkolenia dla kadry pedagogicznej.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w Stowarzyszeniu dla Rodzin, gdzie m.in. prowadziła warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży. Szkoliła rodziców w Klubie Mam na Bemowie.

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy – pobierz,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 3150 zł
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 1600 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów1
  • 1600 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2018 r.

  Numer konta:
  Bank Zachodni WBK – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy:

Poniedziałek – 10:00 – 18:00
Wtorek – 10:00 – 18:00
Środa – 10:00 – 18:00
Czwartek – 10:00 – 18:00
Piątek – 9:00 – 17:00
Sobota: 10:00 – 16:00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close