Studies type:

Executive Education

Study mode:

part-time, postgraduate

Study duration:

1 Year (2 semesters)

Location:

Warszawa

Language of studies:

Polish

University:

AFiB

 • OPIS KIERUNKU
  Na świecie język polski uważa się za jeden z najtrudniejszych do opanowania. Nic dziwnego, w końcu jest on – oprócz tego, że piękny – niezwykle złożony i plastyczny. Decydując się na studia podyplomowe na kierunku Metodyka Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego, nauczysz się, jak efektywnie przekazywać meandry języka polskiego obcokrajowcom.

  Ten kierunek jest idealny dla nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Odnajdą się na nim także słuchacze, będący na początku swojej drogi i dopiero marzą o zostaniu nauczycielami.

  Na studia podyplomowe, na kierunek Metodyka Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego mogą być przyjęte osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych (przynajmniej na poziomie licencjackim) oraz legitymują się znajomością języka obcego na poziomie A2/B1.

  Podczas dwóch semestrów zapoznasz się z najnowszymi trendami w metodyce nauczania języków, uzupełnisz wykształcenie i zdobędziesz wszystkie formalne kwalifikacje do tego, by podjąć pracę w charakterze nauczyciela języka polskiego dla obcokrajowców. Realizujemy tym samym biznesowe podejście, z którego słynie Akademia Finansów i Biznesu Vistula – najlepsza w praktyce.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Skutecznego i sprawnego nauczania języka polskiego.
  • Wdrażania najnowszych trendów w metodyce nauczania języków.
  • Podjęcia pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego dla obcokrajowców (zdobycia niezbędnych kwalifikacji formalnych).

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Nauczyciel języka polskiego w szkołach dla obcokrajowców

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

 • Program prowadzony jest we współpracy ze Szkołą Języka Polskiego dla Obcokrajowców i obejmuje dwa semestry. Realizuje on najnowsze wymogi glottodydaktyki, jak również wytycznych MEN oraz MNiSW, określających standardy kształcenia nauczycieli języków obcych.

  Program studiów obejmuje łącznie 256 godzin zajęć, a doliczyć do tej liczby należy 60 godzin praktyk metodycznych.
  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na praktyczność przekazywanej wiedzy, dlatego też zajęcia w głównej mierze przyjmują charakter ćwiczeń lub warsztatów oraz konserwatoriów.

  • Zagadnienia studiów podyplomowych na kierunku Metodyka Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego
   • Stylistyka języka polskiego
   • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
   • Elementy kulturowe w nauczaniu polskiego jako obcego
   • Psycholingwistyka
   • Pedagogika
   • Technologie informacyjne
   • Prawo oświatowe
   • Analiza naukowa podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego
   • Emisja głosu
   • Praktyki metodyczne 60 godzin

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności językowe, złóż podanie już dziś!

 • Dr Maciej Ganczar
  Tłumacz, autor publikacji glottodydaktycznych, w tym do nauki angielskiego języka ekonomicznego i medycznego oraz niemieckiego języka ekonomicznego, prawniczego i medycznego. Obecnie kierownik filologicznych studiów podyplomowych na Wydziale Filologii w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Osiągnięcia w karierze:

  • Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręcznika do nauczania języków obcych.
  • Były wykładowca Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Medycznej w Warszawie, Katedry Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Università del Salento w Lecce (Włochy).
  • Członek Mitteleuropäischer GermanistenVerband oraz Międzynarodowej Grupy Roboczej Hermann Broch (Internationaler Arbeitskreis Hermann Broch) w Waszyngtonie.
 • Wykładowcami są doświadczeni wykładowcy i nauczyciele dyplomowani, autorzy materiałów glottodydaktycznych, egzaminatorzy OKE, rzeczoznawcy MEN ds. podręczników. Emisji głosu uczy wybitna śpiewaczka operowa dr Ewelina Chrobak-Hańska.

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy – pobierz,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 3150 zł
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 1600 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów1
  • 1600 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.
  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2017 r.

  Numer konta:
  Bank Zachodni WBK – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  zarządzenie 2017_2018 AFiB

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Profesor

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Student

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Student

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwent

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy:

Poniedziałek – 10:00 – 18:00
Wtorek – 10:00 – 18:00
Środa – 10:00 – 18:00
Czwartek – 10:00 – 18:00
Piątek – 9:00 – 17:00
Sobota: 10:00 – 16:00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online