Studies type:

Executive Education

Study mode:

part-time, postgraduate

Study duration:

1 Year (2 semesters)

Location:

Warszawa

Language of studies:

Polish

University:

AFiB

 • OPIS KIERUNKU
  W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie, jedną ze stałych jest istotna rola, jaką pełni polityka finansowa. Wiedza z tego zakresu staje się potrzebna nie tylko na różnych szczeblach zarządzania finansami, ale także w innych sektorach. Wybierając kierunek Finanse i Rachunkowość (studia podyplomowe), otwierasz się na zdobycie wiedzy niezbędnej w pracy księgowego i analityka finansowego.

  Kierunek Finanse i Rachunkowość skierowany jest nie tylko do menedżerów przedsiębiorstw, dyrektorów finansowych i głównych księgowych, ale także do pracowników administracji państwowej i samorządowej, osób zatrudnionych w działach finansowo-księgowych oraz wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z tego zakresu.
  Podczas dwóch semestrów zostaniesz przygotowany do pracy w księgowości czy też prowadzenia własnego biura rachunkowego, a wszystko dzięki opanowaniu zagadnień z zakresu prawa bilansowego, podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i gospodarczego oraz prawa pracy obowiązujących w Polsce.
  Kierunek Finanse i rachunkowość (studia podyplomowe) jest także idealnym miejscem dla każdej osoby, która chce uzyskać dyplom ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) – prestiżowej kwalifikacji zawodowej z zakresu finansów i rachunkowości. Z dyplomem ACCA łatwiej będzie Ci znaleźć pracę nie tylko w kraju, a także zwiększysz szanse na awans na stanowisko kierownicze, a wszystko dzięki posiadaniu udokumentowanej wiedzy i umiejętności skrojonej pod potrzeby pracodawców. Jako absolwent Akademii Finansów i Biznesu Vistula na tym kierunku, uzyskasz zwolnienia z czterech egzaminów ACCA.

  ACCA jest organizacją o ponad stuletniej historii. To jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Program ACCA stwarza uczestnikom możliwość zdobycia w trakcie kwalifikacji dwóch dyplomów. Ukończenie modułu Knowledge (trzy pierwsze egzaminy F1–F3) pozwala uzyskać dyplom ACCA Diploma in Accounting and Business. Natomiast zaliczenie całego poziomu Fundamentals (9 egzaminów F1–F9) ACCA nagradza poprzez wydanie Advanced Diploma in Accounting and Business (www.accapolska.pl).

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Prowadzenia ksiąg rachunkowych.
  • Zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa.
  • Dokonywania oceny efektywności przedsiębiorstwa.
  • Przygotowania, konsolidowania i analizowania sprawozdań finansowych.
  • Założenia własnego przedsiębiorstwa.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Specjalista ds. księgowości
  • Analityk finansowy

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

 • Jeżeli interesują Cię finanse, studia na kierunku FiR pozwolą Ci rozwinąć zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności. Program studiów został zaplanowany tak, by jak najlepiej zaadresować każde zagadnienie niezbędne do późniejszego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że przekazywana wiedza ma posłużyć Ci do przygotowania się do egzaminu sprawdzającego Twoje kwalifikacje. Swoją wiedzą i doświadczeniem podczas dwóch semestrów intensywnej nauki podzielą się z Tobą wybitni specjaliści i praktycy.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać swoje umiejętności w zakresie finansów i rachunkowości, złóż podanie już dziś!

 • dr hab. prof. AFiB Vistula Mirosław Bojańczyk
  Wieloletni wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych szkół. Od ponad 20 lat związany jest z nauką i praktyką gospodarczą. W badaniach naukowych podejmuje tematy funkcjonowania rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych, wycen przedsiębiorstw, kontrolingu oraz finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. Posiada duże doświadczenie praktyczne.

  Osiągnięcia w karierze:

  • Główny księgowy kilku firm,
  • Dyrektor Citibanku,
  • Prezes jednego z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych,
  • Wiceprezes Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego,
  • Członek Komisji Papierów Wartościowych,
  • Członek wielu rad nadzorczych, w tym Polskiego Banku Rozwoju i Izolacji w Zduńskiej Woli.
 • Stanisława Sobolewska, PhD

  Stanisława is a graduate of the Warsaw School of Economics, a Doctor of Education, and the author of numerous publications on economics and accounting, including the following publications: ‘Managerial accounting and elements of cost accounting: selected aspects’ (Rachunkowość zarządcza i elementy rachunku kosztów, wybrane zagadnienia); ‘Selected issues in financial reporting, Tax accounting – selected aspects’ (Wybrane problemy sprawozdawczości finansowej, Rachunkowość podatkowa – wybrane zagadnienia); ‘Public finances sector accounting’ (Rachunkowość sektora finansów publicznych); and – (forthcoming), ‘Kompendium wiedzy o rachunkowości’.

  Associate Professor Mirosław Bojańczyk

  Mirosław is a long time lecturer at the Warsaw School of Economics in Warsaw, as well as other universities. He is a veteran economics theorist and practitioner, with more than 20 years of experience. His research tackles the functioning of the capital markets, investment funds, business valuation, controlling, as well as corporate finances and accounting. Mirosław possesses a wealth of practical experience. He has worked, among others, as Head Accountant in a number of companies, the President of one of the National Investment Funds, Vice-Chair of the General Pension Society, and a Member of the Polish Securities Commission. He has been a member of numerous supervisory boards, including the Polish Bank of Development and Isolation in Zduńska Wola. He has also authored more than 70 publications in Polish and English.

  Katarzyna Magdalena Orzechowska, PhD

  Research interests: Company valuation, human capital valuation, Labour law, labour market, work organisation psychology, accounting and taxes in practice. She is the founder and supervisor of the Student Research Club of Young Accountants.

  Monika Różycka, MA

  A PhD student at Vistula University, she commenced her doctoral studies in 2013. She is a graduate of the post-graduate programme in Accounting at the Academy of Finance in Warsaw. She is also a holder of an accounting licence, granted by the Minister of Finance, entitling her to work as a professional bookkeeper. An accountant with 15 years of experience, she is currently Head Accountant in a number of companies. She has a keen interest in changes to VAT, and their applications in corporate activities. In addition, she is an experienced academic, teaching aspects of accounting and taxes.

 • Zasady rekrutacji:
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy – pobierz,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty wpisowego.

  *informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 4400 zł.
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 2200 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 2200 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2017 r.
  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

  Numer konta:
  Bank Zachodni WBK – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  zarządzenie 2017_2018 AFiB

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Profesor

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Student

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Student

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwent

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula

Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

tel. 22 45 72 363
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl
pok. 220

Dorota Cakar

tel. 22 45 72 363
e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
pok. 220

 

 

Marzena Hinzmann

​tel. 22 45 72 329
e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl
pok. 220

Aplikuj online