Studies type:

Executive Education

Study mode:

part-time, postgraduate

Study duration:

1 Year (2 semesters)

Location:

Warszawa

Language of studies:

Polish

University:

AFiB

 • OPIS KIERUNKU
  W dobie postępującej cyfryzacji coraz więcej zadań wykonujemy przez Internet. Korzystając chociażby z usług bankowych, aplikacji codziennego użytku i serwisów społecznościowych, zostawiamy w sieci wiele ważnych danych. Dlatego bezpieczeństwo informacji jest niezwykle istotne.

  Studentami na kierunku Agent ds. Cyberprzestępczości mogą zostać pracownicy sektora przedsiębiorstw, funkcjonariusze służb porządku publicznego, a także osoby zatrudnione w organach administracji rządowej oraz samorządowej, którzy wykonują czynności związane z administrowaniem sieciami IT. To właśnie te osoby mają odpowiednie zaplecze, by zostać agentem ds. cyberprzestępczości, czyli zawodowo zajmować się bezpieczeństwem teleinformatycznym w sektorze przedsiębiorstw i sektorze publicznym.

  Celem tych studiów jest jak najlepsze przygotowanie Cię do pracy w działach IT i/lub w komórkach bezpieczeństwa teleinformatycznego. W ciągu dwóch semestrów poznasz zasady kreowania właściwej polityki bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, tworzenia bezpiecznego środowiska, gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych zgodnie z przyjętymi standardami.

  Dzięki uporządkowaniu dotychczasowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa, zdobyciu teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności, zostaniesz przygotowany do samodzielnego prowadzenia oraz kierowania zespołami odpowiedzialnymi za reagowanie na incydenty sieciowe.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Planowania i prowadzenia polityki w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  • Wdrażania polityki bezpieczeństwa środowiska mobilnego.
  • Umiejętnego dokumentowania oraz zabezpieczania cyfrowego materiału dowodowego (informatyka śledcza, odzyskiwanie danych).
  • Przeprowadzania procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • brak informacji

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

 • O PROGRAMIE
  Program studiów podyplomowych na kierunku Agent ds. Cyberprzestępczości został opracowany przez wieloletnich praktyków. Dzięki merytorycznej współpracy z firmami FancyFon, FAMOC™, ComCERT SA i Mediarecovery (więcej o tych firmach dowiesz się poniżej), masz pewność, że zdobędziesz aktualną wiedzę, którą wykorzystasz w praktyce.

  Zajęcia to nie tylko wykłady teoretyczne, ale także ćwiczenia grupowe i indywidualne, dyskusje grupowe, testy i CERT Games. CERT Games są to ćwiczenia z zakresu obrony kluczowej dla organizacji infrastruktury teleinformatycznej, nastawione na kształtowanie dobrych nawyków i praktyk w zakresie obsługi incydentów oraz odpierania ataków na infrastrukturę informatyczną.

   

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz zostać agentem ds. cyberprzestępczości, złóż podanie już dziś!

  Partnerami merytorycznymi są firmy:

  FancyFon
  Dostarczyciel innowacyjnych rozwiązań na rynek telekomunikacji mobilnej, umożliwiający zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi i sieciowymi.

  ComCERT SA
  Pierwsza w kraju niezależna firma specjalizująca się w usługach typu CERT (Computer Emergency Response Team) na rynku przedsiębiorstw i instytucji, niezwiązaną z żadnym operatorem telekomunikacyjnym. Firma koncentruje się na usługach określonych jako identyfikowanie zagrożeń z cyberprzestrzeni oraz wsparcie klientów w sytuacji zagrożenia lub naruszenia ich bezpieczeństwa.

  Mediarecovery
  Firma od 2006 roku zajmuje się wdrażaniem systemów bezpieczeństwa danych, użytkowników, aplikacji i infrastruktury IT, które wykorzystywane są przez zespoły CERT (ang. Computer Emergency Response Team) i CSIRT (ang. Computer Security Incident Response Team) w przedsiębiorstwach i instytucjach. W tym czasie Mediarecovery wypracowała znaczącą pozycję na rynku bezpieczeństwa IT, co poświadcza m.in. status RSA SecurWorld Affiliate Elite Partner, McAfee Security Alliance Premier Partner czy Wyłączny Partner Guidance Software.

 • Radosław Chinalski
  Absolwent kierunku Telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej oraz Studium Oficerskiego w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2005 roku ukończył Studium Podyplomowe „Zarządzanie jakością w administracji publicznej” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Odbył liczne zagraniczne kursy i szkolenia specjalistyczne, m.in.: „Information Warfare and Cyberterrorism Seminar” w The Baltic Defence College Tartu oraz „1st International CyberCop 101” w National White Crime Center.

  Osiągnięcia w karierze:

  • Służył w Policji od 1991 roku.
  • Od 1999 roku jako Naczelnik Wydziału Informatyki KWP w Poznaniu odpowiedzialny za organizację i nadzór nad pracą wydziału.Od 2002 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Łączności Komendy Głównej Policji, był odpowiedzialny, m.in. za projekty związane z rozbudową ogólnokrajowego systemu wywiadu i analizy kryminalnej, wdrażania w Policji ogólnoświatowego systemu komunikacyjnego Interpolu I 24/7.
  • Od 2003 roku pracował w pionie kryminalnym. W Wydziale Techniki Operacyjnej KWP w Poznaniu opracował oraz nadzorował wdrożenie nowego procesu obiegu i przetwarzania informacji z ustaleń, billingów i lokalizacji.
  • Od 2006 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Kryminalnego KGP w Warszawie nadzorował budowę pionu zwalczania cyberprzestępczości, początkowo w Komendzie Głównej Policji, a następnie w skali kraju.
  • W 2008 roku przygotował projekt CETS (Child Exploitation Tracking System) mający na celu wsparcie zwalczania zjawiska pornografii dziecięcej w Internecie.
  • Od kwietnia 2012 roku prowadzi działalność gospodarczą „Integracja Wiedzy Radosław Chinalski” związaną z doradztwem w zakresie informatyki, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych; inicjowania i prowadzenia badań rozwojowych i przemysłowych.
 • Dariusz Skalski, PhD

  From 1993 to 2006, Dariusz was a specialist of the operations and recon. section of the Economic Crime Department of the Provincial Police Headquarters in Poznań, detecting and countering banking, insurance, and computer crime, and building a team to battle against computer crime. He collaborated with police units and prosecutors on securing and analysing digital evidence, in cases of identity theft, credit card fraud, online auction house crimes, child pornography, and intellectual property crime. In 2001, the department was awarded the “Złota Blacha (Golden Plate)” for effectively fighing intellectual property crime. He was a pioneer

  Małgorzata Wójcicka-Kuropatwa

  Małgorzata is a graduate of the Warsaw School of Economics. After her graduation, from 1979 to 2015, she worked in IT and classified data protection departments of the Ministry of the Interior and the National Police Headquarters. Originally, a programmer, she moved on to operating systems and computer network administration.

  She was one of the first in Poland to delve into the matter of ICT systems’ security, and her efforts include one of the first standardisation documents on data protection in police systems. She is the creator and person responsible for implementing the first police intranet network, one of the first of its kind in the country.

  Robert Maciejewski

  From 2002 to 2008, he conducted pre-trial proceedings, as a prosecutor at the District Prosecutor’s Office in Grunwald, Poznań (including criminal law, criminal fiscal law, competition law, industrial property, economic crimes against financial institutions, crimes using electronic payment instruments, and cybercrime).

  The experience he thereby acquired, enabled him to work as a legal adviser for Bank Zachodni WBK S.A. in Poznań. His duties included, among others, the legal support of: fiscal transactions, issuing legal opinions on copyright law and industrial property law, personal data protection, banking secrecy protection, collaborating with law enforcement bodies, and cases related to money laundering. He has collaborated closely with the legal staff of the Department of Detecting and Preventing Embezzlement, as well as the Compliance Department.

 • Zasady rekrutacji*
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na składają następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy – pobierz,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  *uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 7000 zł
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3500 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 3500 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.
  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2017 r.

  Numer konta:
  Bank Zachodni WBK – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  zarządzenie 2017_2018 AFiB

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Profesor

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Student

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Student

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwent

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy:

Poniedziałek – 10:00 – 18:00
Wtorek – 10:00 – 18:00
Środa – 10:00 – 18:00
Czwartek – 10:00 – 18:00
Piątek – 9:00 – 17:00
Sobota: 10:00 – 16:00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online