Studies type:

Executive Education

Study mode:

part-time, postgraduate

Study duration:

1 Year (2 semesters)

Location:

Warszawa

Language of studies:

Polish

University:

AFiB

 • OPIS KIERUNKU
  Gospodarka w fazie ciągłych zmian i przeobrażeń wymaga tego, by pozostawać otwartym na nowości. Warto szukać okazji do zdobywania nowej wiedzy i dokształcać się w konkretnej dziedzinie. W ten sposób pracownik nie tylko jest bardziej kompetentny, ale także rozwija się i jest gotowy na efektywne rozwiązywanie problemów. Rynek ubezpieczeń jest doskonałym przykładem dziedziny, w której niezwykle istotnym jest stały rozwój.

  Właśnie dlatego na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w ramach oferty studiów podyplomowych powstał kierunek Dyplomowany Specjalista ds. Ubezpieczeń (studia podyplomowe). Działając pod patronatem Polskiej Izby Ubezpieczeń, studia te pozwolą Ci na kompleksowe spojrzenie na działalność rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów aktywności przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, zagadnień dotyczących zarządzania zakładem ubezpieczeń, zarządzania ryzykiem, a także zagadnień technicznych dotyczących produktów ubezpieczeniowych.

  Dzięki wiedzy i praktycznym umiejętnościom zdobytym podczas dwóch semestrów intensywnych studiów dowiesz się nie tylko tego, jak działa rynek ubezpieczeń, ale najlepiej dbać o interesy konsumentów i poszkodowanych.

  Studia kończą się egzaminem oraz napisaniem pracy dyplomowej, w której przedstawiony zostanie konkretny problem praktyczny z dziedziny studiów.

  Za dodatkową opłatą oraz złożeniem egzaminu, student może stanąć przed szansą otrzymania Certyfikatu Zawodu 241307 – Specjalista do spraw ubezpieczeń.

  Najważniejsze informacje o egzaminie:

  • Przeprowadza go niezależna instytucja certyfikująca – Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska.
  • Trwa 120 minut i składa się ze 100 pytań testowych jednokrotnego wyboru.
  • 30–40 pytań stanowią zadania z matematyki finansowej; 60–70 to pytania z pozostałych działów tematycznych.
  • Pytania testowe są powiązane z zakresem merytorycznym realizowanym podczas studiów oraz z informacjami zawartymi w materiałach otrzymanych podczas zajęć.
  • Dozwolone jest korzystanie z kalkulatora finansowego (jego obsługi nauczysz się na zajęciach warsztatowych).

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Analizowania i rozwiązywania problemów w firmach i instytucjach ubezpieczeniowych.
  • Formułowania strategii rozwojowych.
  • Sprawnego podejmowania decyzji i efektywnego zarządzania procesami w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • brak informacji

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

 • Program studiów na kierunku Dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń został opracowany przez Radę Programową Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Grupy Uczelni Vistula. Za program odpowiedzialny jest zespół wybitnych teoretyków i praktyków, dzięki czemu, decydując się na ten kierunek, masz pewność, że otrzymasz niezbędną teoretyczną wiedzę i dowiesz się, jak wykorzystać ją w praktyce i przełożyć na sukces na polu zawodowym.

  Wśród wysoce wyspecjalizowanej kadry znajdują się zarówno pracownicy naukowi Akademii Finansów i Biznesu Vistula, wykładowcy reprezentujący inne ośrodki naukowe, a także pracownicy i członkowie zarządów instytucji i przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. To dzięki ich wiedzy i doświadczeniu uzyskasz dostęp do pełnego spektrum kompetencji potrzebnych do skutecznej działalności na rynku ubezpieczeniowym i zarządzania ryzykiem.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz rozwijać się jako dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń, złóż podanie już dziś!

 • Dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula
  Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, obecnie Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Pełnomocnik Kanclerza, Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula w Warszawie.

  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z polskim rynkiem ubezpieczeń gospodarczych Działu I i Działu II. Dotyczy to również marketingu usług finansowych, w tym usług ubezpieczeniowych. Obserwator i analityk relacji szkolnictwa wyższego z biznesem. Odpowiedzialny za zakres, realizację i program poszczególnych kierunków studiów podyplomowych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Sędzia Sądu Polubownego przy Rzeczniku Finansowym.

  W latach 1974–2005 zdobywał wiedzę i doświadczenia w licznych zakładach ubezpieczeniowych. Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (1993–1996), Prezes Zarządu: Towarzystwa Ubezpieczeń Życiowych i Emerytalnych PETRUS S.A. (1997–1998), Prezes Zarządu DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (1998–1999), Vice Przewodniczący Rady BIG BANK GDAŃSKI S.A. (1994–1997), Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji (2000–2005). Laureat odznaki za zasługi dla ubezpieczeń nadaniej przez Polską Izbę Ubezpieczeń w 2002 r.

 • Justyna Berniak-Woźny, PhD

  She graduated with a PhD in Social- Sciences from Leeds Metropolitan University. She holds an MBA diploma from Polish Open University and Oxford Brookes University. A business trainer and consultant, she teaches Bachelor’s, Master’s, and MBA courses, both in-class and via distance learning. She specialises in the ethics of business, corporate, social responsibility and strategic communication. Justyna is also an author of publications and teaching materials related to these issues.

  Ewa Maleszyk

  A legal adviser and mediator, Ewa specialises in economic and commercial law. She also deals in insurance, construction, and real estate law. She is a long-time expert of the Insurance Ombudsman Bureau. In addition, she is an editor at “Rozprawy Ubezpieczeniowe”, as well as an expert of the Centre for Research, Studies, and Legislation of the National Chamber of Legal Advisers.

  Piotr Budzianowski

  Lead Specialist at the Insurance and Pension Market Customer Department of the Financial Ombudsman Bureau. From 2002 to 2015, he was employed at the Insurance Ombudsman Bureau. A graduate of Education, as well as post-graduate studies in Insurance Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. In 2011, he passed the National Insurance Broker examination. Piotr is the Secretary of the competition for the best Doctoral, Master’s, Bachelor’s, and Post-graduate thesis on Economic and Social Insurance of the Financial Ombudsman, the Foundation for Insurance Education, and Gazeta Ubezpieczeniowa. He has also authored and co-authored numerous articles and publications on insurance.

  Dariusz Dębowczyk

  An expert on the practical applications of IT in insurance companies, with 15 years of experience. Dariusz is a graduate of the Gdańsk University of Technology, and a post-graduate programme in Insurance at the Academy of Finance in Warsaw. He holds the following certificates: OGC MSP, OGC PRINCE2, TOGAF 8 and ITIL. In his professional career, he has collaborated with insurance companies in Poland, Germany, Switzerland, France, Great Britain, the Netherlands, and Ukraine. His experience has been utilised at Powszechny Zakład Ubezpieczeń (as Managing Director (IT) of the PZU group, and IT Director of the Group’s IT Centre), as well as a Senior Manager at PriceWaterhouseCoopers. Since 2012, he has been responsible for a number of implementation projects in Western Europe, as a consultant and manager in the Professional Services division of Guidewire Software, a company specialising in IT solutions for the insurance market. He is also a columnist and author, writing for both Polish and foreign publications, a trainer, moderator, speaker, and training programme creator.

  Adam Fornalik

  Adam is a registered auditor. He is an expert with more than a dozen years of experience in insurance company finances, risk management, and regulatory requirements. In Talanx International AG, he was responsible for the development and supervision over the company’s business activities in Central and Eastern Europe. As a partner at Ernst & Young, he managed multiple projects for Polish and regional insurance companies, including being a key registered auditor, assessing the financial statements of the largest insurance companies in Poland. He was also a member of Ernst & Young’s Working Group for International Standards in Financial Reporting for insurance companies, and the Global Team for Implementing Solvency II. In addition, he has organised numerous conferences and training sessions.

  Paulina Fulneczek

  An affiliate of PZU SA since 1997, she is currently Claims Adjustment Director, and is predominantly responsible for foreign claims adjustment, collaborating with Polish and foreign insurance market institutions, as well as adjusting other claims within the company.

  Robert Gowin

  Member of the Management Board, and Operations Director at Pramerica Życie TUiR S.A., Robert is responsible for customer service and IT. He has international experience in creating operations’ strategies, managing customer service, as well as optimising and building effective operations’ processes. Before joining Pramerica, he worked for 10 years at Genworth Financial. Originally responsible for the creation of the company’s operations department in Poland, he worked for 7 years as Operations Director for Eastern Europe. Since 2012, he has managed a European business customer operations service team, which he had to build from scratch. Before joining Genworth Financial, he worked at TU Inter-Życie Polska S.A., TUiR Allianz-Życie Polska S.A., and Infovide-Matrix, amongst others. He is a graduate of Financial and Insurance Mathematics at the Faculty of Technical Physics and Applied Mathematics of the Warsaw University of Technology. He also studied Actuarial Mathematics at the University of Warsaw. In addition, he completed an Executive MBA programme offered by the Business School of the Warsaw University of Technology.

  Teresa Grabowska

  An independent expert, currently owner of TG – Doradztwo i Zarządzanie, as well as a manager with more than 30 years of experience, she has 20 years of experience working in high positions in financial institutions: namely, banks and insurance companies. From 1998 to 2009, she worked as a manager in life and property insurance companies, supervising virtually all areas of company activity. She also has experience collaborating with the international owners of the companies she managed (particularly, Korea, United States, Great Britain, and Germany). She has successfully led projects, such as: organising from the ground up new insurance companies, or mergers of life insurance companies. In 2009, Teresa re-activated TG – Doradztwo I Zarządzanie, her company offering a vast array of advisory services for insurance companies, specialising in developing and implementing Solvency II strategies, and especially, in organising training sessions on risk management and the requirements of Solvency II. She is also a prolific author of press articles.

  Krzysztof Jarmuszczak

  An independent expert, as well as a re-insurance and insurance specialist. He was President of the Management Board of Powszechny Zakład Ubezpieczeń (1991–1993) and organised the first congress of the Polish Re-insurance Association (1996–2005). Since 1992, he has been a lecturer at the University of Insurance and Banking, and is currently based at Vistula University, teaching re-insurance and management. He is a prolific author of numerous articles on insurance and re-insurance. Krzysztof was also a co-founder and the first President of one of the first Polish brokerage companies, which still exist. He was awarded by the Polish Insurance Association with an Order of Merit for Insurances in 1998.

  Anna Jarosiewicz-Łuka

  An expert on product development – life insurance, leading projects, and modelling operational processes. Presently, she is Product Manager at PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Previously, she worked at TUnŻ WARTA SA, TU Inter Polska Życie, and Gerling Życie. She has more than 15 years of experience working in the insurance market, in companies dealing in sales support and product offering development. Anna is a graduate of Finances and Banking at the Warsaw School of Economics.

  Andrzej Kiciński

  A Master of Economics, he graduated from the Faculty of Management of the University of Warsaw, taking post-graduate studies in Insurance at the Warsaw School of Economics, as well as the Insurance Specialist Programme at Vistula University. Andrzej is an insurance professional, who has been working in the industry since 1994. He specialises in creating and selling insurance products, and is an expert on matters related to consumers and consumer protection on the financial market. Nowadays, he works at the Polish Chamber of Insurance as Secretary of the Council on Best Practices. From 2007 to 2010, he was Director of the Customer Protection Department of the Polish Financial Supervision Authority. Previously employed in the Generali Group, PZU Group, and BTUiR Heros Life S.A., he also actively participates in various forums as part of the Insurance Europe – Distribution Task Force.

  Jacek Kukiełka

  Jacek is a graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. An insurance professional, he has more than 11 years of experience of working in financial insurance departments (as a manager), and has participated in training programmes and internships abroad. Since 2004, he has worked as a trainer and adviser, operating his own company, Tirador – Warsztaty Pomysłów.

  Małgorzata Maliszewska, PhD

  Małgorzata is an adjunct at Vistula University, and a Judge of the Court of Arbitration of the Insurance Ombudsman. She is a member of the Curriculum Council of Insurance Forum for World Leaders in Banking and Insurance. In addition, she is a member of the Awards Committee of the Polish Chamber of Insurance for the best journalistic article on insurance.

  Beata Mrozowska-Bartkiewicz

  Beata is an experienced legal adviser, specialising in insurance. From 1990 to 2000, she worked for the Ministry of Finance and was ViceDirector of both the Insurance and the Financial Institution Departments.

  Professor Marian Noga

  Professor Noga is currently Head of the Institute of Business Collaboration of WSB Wrocław. In his career, he was Rector of the Wrocław University of Economics (1999-2005), Senator of the Republic of Poland (2000–2004), and a member of the Monetary Policy Council
  (2004–2010). He has authored and co-authored 23 books, 143 articles (including 20 in foreign languages), some of them in journals from the ISI Master Journal List, or published by Oxford UK. He deals in monetary policy, macro-economics, economic growth, and the relations between the economy and culture.

  Bogusława Pilc

  She is Director of the Inspection Department of the Bureau of the InspectorGeneral for the Protection of Personal Data, a legal adviser, and a long-time teacher of post-graduate programmes in personal and classified data protection at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Kozminski University in Warsaw, and the University of Łódź. She is also an author of numerous publications on personal data protection, and an organiser of many training sessions on the security of processed data.

  Piotr Pisarewicz, PhD

  Graduating from the University of Gdańsk, with a doctorate in Economics, he has been a bank and insurance sector employee since 1994, working in positions of management, such as: Vice- President of the Management Board of PKO Bankowy, and Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.; DeputyDirector of Gdańsk Banking Academy at the Institute for Market Economics; and the Founder of Tangram CREE, an advisory and training school. At the present time, , he is an adjunct at the Department of Banking of the Faculty of Management of the University of Gdańsk. He is notably an author of numerous analyses, research, and publications on financial markets and investments, as well as the insurance and pension sectors.

  Jerzy Podlewski, PhD

  Jerzy is an expert on enterprise risk management and a doctor of economics, VicePresident of POLRISK, member of FERMA (Federation of European Risk Management), as well as being a certified PRINCE2™ project manager. He teaches both risk and finance management to students of English MBA, full-time and post-graduate studies.

  Adam H. Pustelnik, PhD

  Adam is a Doctor of Economics and a graduate of the Warsaw School of Economics. He has been working in the insurance market since 1992. He acquired professional experience, whilst working at a Silesian company called Feniks, and then working for 6 years as Regional Director at Gerling Polska. In 2001, he moved to Warsaw, where he worked for Commercial Union Polska (AVIVA), where he built ‘from the ground up’ the company’s individual insurance department, as its director. He then assumed the position of Board Member at AIG Polska, and was responsible for personal insurance products.

  Professor Tadeusz Szumlicz

  An academic from the Warsaw School of Economics, he established, in 1995, and became the first Department Head of the Social Insurance Department at the Collegium of Socio-Economics of the Warsaw School of Economics. He later became Head of the Department of Health Insurance at the Faculty of Health Sciences of the Medical University of Łódź. A Member of the Scientific Committee on Labour and Social Sciences of the Polish Academy of Sciences, he wasawarded the title of “Insurance Man of the Year 2005”. Author of numerous books, articles, and expert opinions, on social policy and insurance.

  Tomasz Tarkowski

  ExPresident of the Management Board at Link 4 TU S.A., Tomasz graduated from the Faculty of Automotive and Construction Machine Engineering of the Warsaw University of Technology, as well as the University of Insurance and Banking. He also completed the Advanced Management Programme at IESE Business School, University of Navarra, and post-graduate studies in road traffic safety at the Military University of Technology, in economic insurance at Kraków University of Economics, and in Personnel Management, at the University of Warsaw. He has been working in the insurance industry since 1996. Tomasz originally dealt in internal control and preventing insurance crime. From 2006 to 2007, he acted in the capacity of Director of PZU’s Claim Adjustment Department. From 2007 to 2011, as a Member of the Management Board of PZU Ukraine, he supervised claims adjustment, product management, and risk assessment. From 2011 to 2016, he was a Member of the Management Board of PZU S.A. and PZU Życie S.A., and was responsible for claim adjustment and assistance.

  Witold Walkowiak, PhD

  VicePresident of TUiR Warsa S.A., TUnŻ Warta S.A., and HDI Gerling S.A., he is a Doctor of Economics, and a veteran of the Polish banking and insurance sectors. Witold was a board member of PZU S.A., Chairman of the Economic-Financial Commission, and VicePresident of the Polish Chamber of Insurance. He has international professional experience as Financial Director of the European Division of Eureko B.V. (The Netherlands), as well as a member of the Council of the Interamerican (Greece) ) and First Friends (Ireland) Audit Committees, serving as Director and Chair, respectively. , Presently, he is VicePresident of TUiR Warsa S.A., TUnŻ Warta S.A., and HDI Gerling S.A.

  Mariusz Wichtowski

  Since 2000, he has been President of the Management Board of the Polish Motor Insurers’ Bureau, however, from 2010 to 2015, he was, notably, the Bureau Council President of the Green Card system, based in Brussels, directing National Bureaux operating in 48 insurance markets, compensatory institutions, guaranteed funds, and information centres, representing all the insurance markets of the European Economic Area.

  Dagmara Wieczorek-Bartczak

  Director of the Department of Insurance and Pension Inspection of the Polish Financial Supervision Authority (UKNF). She has more than 16 years of experience, working in insurance supervision.

  From 2009 to 2011, she worked at the UKNF as Managing Director for the insurance and pensions sector, and was predominantly responsible, for implementing supervision, based on risk assessment in the supervised entities. She was also responsible for BION supervisory assessment, as well as for preparing the UKNF and the insurance sector for the implementation of the Solvency II system, including the departments supervising the insurance sector in EIOPA working groups.

  Łukasz Zoń

  President of the Management Board of the Association of Polish Insurance and Re-insurance…

  Mateusz Świątkowski

  Mateusz is a graduate of Finances and Accounting at Vistula University, as well as the Insurance Specialist programme. He has also studied Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. Since 2011, he has worked at PZU S.A., specialising in property and motor vehicle insurance, available on the Polish insurance market. Due to the nature of his work, he also analyses distribution channels on the Polish insurance markets. In 2014, he worked at the Recourse Department of the Insurance Guarantee Fund in Warsaw. He expands his knowledge, by participating in numerous financial and insurance conferences.

  Jacek Skwierczyński, PhD

  Director of the Department of Risk Management in Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie, he has more than 20 years of experience, working in the insurance sector. He is an actuary (No 0010 on the UKNF list), as well as a member and President of the Polish Association of Actuaries. He has worked as an actuary at life and property insurance companies, including 3 newly-founded companies. He worked as an actuary in audit (collaborated with BDO Polska), and valuated actuarial reserves for insurance companies. He has worked both in Poland and abroad. From 2005 to 2007, he provided actuarial services to PZU Ukraine and PZU Ukraine Life, and from 2007 to 2008, he was Vice- President of Russian Standard Insurance (Russia). He is, at present, responsible for risk management and Solvency II implementation at an insurance company. Jacek has a PhD in mathematics.

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy – pobierz,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 6600 zł
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:

  • 3300 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 3300 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.
  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2017 r.

  Koszt certyfikatu: 600 zł płatne do 31 maja 2017 r.

  Numer konta:
  Bank Zachodni WBK – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  zarządzenie 2017_2018 AFiB

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Profesor

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Student

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Student

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwent

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy:

Poniedziałek – 10:00 – 18:00
Wtorek – 10:00 – 18:00
Środa – 10:00 – 18:00
Czwartek – 10:00 – 18:00
Piątek – 9:00 – 17:00
Sobota: 10:00 – 16:00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online