Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Audyt i Kontrola Wewnetrzna w Administracji i Gospodarce – XIII edycja

  OPIS KIERUNKU
  Zawód audytora wymaga specjalistycznej i kompleksowej wiedzy. Mogą sprawdzić się w nim absolwenci takich kierunków jak zarządzanie, prawo, administracja czy ekonomia. Czemu właśnie studenci tych kierunków? Ponieważ podczas studiów zapoznali się oni z charakterystycznymi dla tego zawodu zagadnieniami. Jednak by zostać audytorem wewnętrznym, czyli osobą odpowiedzialną za sprawdzenie stanu systemu zarządzania i jego zdolności do osiągnięcia określonych celów, należy tę wiedzę znacznie poszerzyć. Osiągniesz to, rozpoczynając studia podyplomowe na kierunku Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce.

  Na studia zapraszamy nie tylko absolwentów studiów wyższych, ale także pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz sektora przedsiębiorstw.

  Podczas dwusemestralnych studiów dowiesz się, jak ocenić ryzyko i odpowiednio dobrać metodykę przeprowadzania audytu wewnętrznego. Obejmuje ona przygotowanie, realizację i sprawozdawczość z zadania audytowego, a także systemów kontroli wewnętrznej (zarządczej) w organizacji. Oprócz zagadnień dotyczących specyfiki zawodu, zyskasz wiedzę z zakresu prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Wszystko po to, abyś po ukończeniu studiów mógł samodzielnie i profesjonalnie realizować się w tym zawodzie.

  Każdy absolwent kierunku Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce otrzyma:

  • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
  • Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (potwierdzający przygotowanie do wykonywania pracy audytora wewnętrznego) oraz zostanie wpisany do Krajowej Listy Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych.

  Każda osoba pozostająca na KLPAiKW posiada stałe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW. Oznacza to, że w razie sytuacji problematycznych napotkanych podczas pracy zawodowej, może ona zwrócić się z prośbą o poradę lub wsparcie.

  KARIERA PO STUDIACH
  Jako absolwent tego kierunku zyskasz kompetencje do:

  • Identyfikowania i monitorowania procesów istniejących w jednostce, w tym sprawdzania, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane.
  • Opisywania procesów.
  • Gromadzenia dokumentacji i informacji dotyczących tych procesów, a zwłaszcza informacji o systemie kontroli wewnętrznej.
  • Dokonywania wstępnego przeglądu procesów.
  • Przygotowania planu audytu i kontroli wewnętrznej.
  • Przeprowadzenia audytu (wykonywania czynności sprawdzających).
  • Opracowania wniosku i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, który ma na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym.
  • Sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych i kontrolnych.
  • Nadzorowania innych pracowników wykonujących czynności audytowe i kontrolne.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  • Audytor wewnętrzny
  • Specjalista ds. audytu wewnętrznego
  • Specjalista ds. kontroli wewnętrznej
  • Inspektor w dziale Audytu i Nadzoru nad Spółkami

  Już teraz dowiedz się, jak złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe i dołącz do grona słuchaczy Akademii Finansów i Biznesu Vistula!

  tel. 22 45 72 363

  e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

 • Program studiów Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce został opracowany tak, by jak najlepiej przygotować każdego absolwenta do późniejszej pracy w zawodzie audytora wewnętrznego. Za przekazywanie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności odpowiada zespół specjalistów. To doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Zajęcia prowadzone są także przez praktyków audytu wewnętrznego i ekspertów Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

  Program kierunku studów podyplomowych - Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Administracji i Gospodarce

  Pobierz

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie egzaminu w formie testu, po każdym semestrze.

  Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się według kolejności zgłoszeń, dlatego jeżeli chcesz zostać audytorem wewnętrznym, złóż podanie już dziś!

 • Dr Anna Maria Wiśniewska
  Prodziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych. Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych z zakresu Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Administracji i Gospodarce. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania ryzykiem, wykładowca problematyki finansowania działalności gospodarczej, Venture Capital, innowacji finansowych oraz podstaw zarządzania. Autorka publikacji związanych zarządzaniem, controllingiem, funkcjonowaniem i finansowaniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz etyką w organizacji.

 • mgr inż. Leszek Adamski

  Magister inżynier organizator przemysłu, absolwent Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, studiów podyplomowych „Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie” w Szkole Głównej Handlowej oraz „Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji i gospodarce” na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

  Jest inżynierem organizatorem przemysłu, technologiem, projektantem sprawnych struktur organizacyjnych, przede wszystkim produkcyjnych, choć administracja publiczna nie jest mu obca.

  mgr inż. Piotr Błaszczeć

  Ekspert ds. audytu systemów informatycznych oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym ochrony danych osobowych.
  Od kilkunastu lat ściśle zajmuje się tematyką związaną z bezpieczeństwem informacji i kontrolą systemów teleinformatycznych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001,20000, 22301 jednostki certyfikacyjnej CIS – Certification Security Services Sp. z o. o. Właściciel firmy LOCOS, zajmującej się audytem, wdrożeniami systemów bezpieczeństwa, testami penetracyjnymi i analizą computer forensics. CSO w jednej z Agencji Rządowych. Niezależny konsultant ds. bezpieczeństwa IT, biegły sądowy z zakresu przestępstw przy użyciu sprzętu i sieci komputerowych, audytor systemów IT, CICA (Certified Internal Controls Auditor), CISSO (Certified Information Systems Security Officer).

  mgr Elżbieta Garczarek

  Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, ukończyła studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej oraz z finansów samorządu terytorialnego. Posiada uprawnienia zawodowe: Audytora wewnętrznego, Biegłego ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych – Certified Fraud Examiner (CFE), Certyfikowanego Audytora ds. Kontroli Wewnętrznej – Certified Internal Controls Auditor (CICA). Od 1990 r. pracuje w kontroli w różnych organach i instytucjach kontrolnych, a od 2002 r. w audycie wewnętrznym.

  Magdalena Burda

  Prawnik, wieloletni audytor wewnętrzny w jednostkach samorządowych oraz audytor zewnętrzny, uprawnienia: Certified Government Auditing Professional CGAP, Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA) (I i II w trakcie III), zdany egzamin na audytora wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną Ministra Finansów, obecnie członek Zarządu w spółce komunalnej realizującej projekty drogowe na rzecz administracji publicznej. Absolwentka MBA Franklin University Columbus Ohio i Wyższa Szkoła Bankowa. Ponadto, ukończone studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z zakresu Audytu wewnętrznego, uczestnik wielu szkoleń Ernst & Young Academy of Business, w tym przygotowujących do egzaminu CIA oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu we współpracy z Mandarine Project Partners z zakresu Zarządzania Projektami. Praktyk oraz autor i trener wielu szkoleń w zakresie kontroli zarządczej, kontroli projektów inwestycji drogowych realizowanych przez sektor publiczny, kontroli wewnętrznej, analizy ryzyka, audytu wewnętrznego z uwzględnieniem metodyki prowadzenia kontroli i audytu. Wykładowca zagadnień audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w ponad 5 wyższych uczelniach w Polsce, m.in. Akademii Finansów w Warszawie, Akademii Krakowskiej, Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu. Posiadana wiedza, doświadczenie oraz kilkunastoletnia praktyka zaowocowały wysoko ocenianymi ankietami z przeprowadzonych szkoleń oraz zajęć na studiach podyplomowych.

  Marek Dyjasz

  Ekspert w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych ACFE Polska. Oficer policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W ostatnich latach swojej kariery zawodowej pełnił funkcję Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2010-2012) nadzorując pracę policjantów służby kryminalnej i dochodzeniowo-śledczej w Polsce. Wcześniej pełnił funkcję Naczelnika Wydziału ds. Zabójstw Komendy Stołecznej Policji (1999-2004), Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu (2005-2007) oraz Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Głównej Policji (2008-2009).
  Insp. Marek Dyjasz posiada bogate doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w tym p-ko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu oraz przestępczości gospodarczej i korupcyjnej.
  Swoje zawodowe doświadczenie oraz wiedzę merytoryczną wykorzystywał miedzy innymi jako prelegent w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie , Szkole Policji w Pile oraz na wykładach dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

  małgorzata humel-maciewczak

  Małgorzata Humel – Maciewiczak

  Wieloletni pracownik Najwyższej Izby Kontroli, obecnie w randze Radcy Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wcześniej m.in. odpowiedzialna za metodykę pracy NIK. Od 1997 r. współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz prowadzi szkolenia dla praktyków w zakresie problematyki związanej ze standardami zawodowymi kontrolerów i audytorów, a także w ramach szeroko rozumianych finansów publicznych. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego.

  Sołowiej Ryszard

  Ryszard Sołowiej

  Audytor wewnętrzny, Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 2004-2007 r., Trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 1997 r., Konsultant zamówień publicznych – członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, uczestnik szkoleń zagranicznych dla trenerów zamówień publicznych (International Training Centre Turyn), praktyk w dziedzinie zamówień publicznych.

  Mariola Dorota Wołoszyn

  Mariola Dorota Wołoszyn

  Psycholog, oficer Policji w stanie spoczynku. Absolwentka m.in. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Conflict Resolution, Research and Resource Center w USA, Milton H. Erickson Institut w Berlinie, Departmentu of Justice, Federal Bureau of Investigation (FBI) USA, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie.
  Posiada ponad 30 -letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania psychologa policyjnego. Była też konsultantem policyjnych negocjatorów.

  Zieliński Grzegorz

  Grzegorz Zieliński

  Wieloletnie doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego, kontrolera wewnętrznego i kontrolera w administracji rządowej. Doświadczenie w zarządzaniu i kierowaniu zespołami audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i kontroli w administracji rządowej w jsfp oraz agencji wykonawczej. Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń i warsztatów z kontroli oraz audytu dla jsfp, podmiotów niepublicznych oraz na studiach podyplomowych.

 • Zasady rekrutacji
  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniowy – pobierz,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia,
   ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii),
  • 1 fotografia (37×52 mm),
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki.

  Opłaty:
  Czesne za studia wynosi 5600 zł.
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralne w dwóch ratach:

  • 2800 zł – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  • 2800 zł – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru

  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2018 r.
  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.

  Numer konta:
  Bank Zachodni WBK – 61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  *Informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby chętnych, grupa może nie zostać uruchomiona.

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula

Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

tel. 22 45 72 363
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl
pok. 220

Dorota Cakar

tel. 22 45 72 363
e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
pok. 220

 

 

Marzena Hinzmann

​tel. 22 45 72 329
e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl
pok. 220

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close