Rodzaj studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • Program studiów został zaplanowany z myślą o wszechstronnym przedstawieniu problemów rynku sztuki, jego zmieniającą się w ostatnich latach specyfiką, z praktycznymi zagadnieniami bezpośrednio i pośrednio wpływającymi na jego ukształtowanie.

  Studia podyplomowe „Polski i międzynarodowy rynek sztuki” mają za zadanie objaśnić stosunki panujące na rynku sztuki, przekazać wiedzę o zawiłościach prawnych i marketingu w handlu sztuką, pogłębić wiedzę na temat sztuki współczesnej, która obecnie dominuje na rynku sztuki, a także poszerzyć świadomość zagrożeń płynących z nieznajomości przedmiotu. Absolwenci studiów będą mogli profesjonalnie uczestniczyć w rynku sztuki i świadomie aranżować swoje kolekcje.

  Metody prowadzenia zajęć

  • wykłady
  • ćwiczenia/warsztaty
  • case study

  Profil słuchacza

  Studia skierowane są do kolekcjonerów, pracowników antykwariatów i galerii, pracowników instytucji kulturalnych, menedżerów kultury, osób zawodowo związanych z rynkiem usług finansowo-prawnych, ekonomistów oraz wszystkich miłośników sztuki.
  Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające:

  • wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier)
  • wykształcenie wyższe pełne (mgr) w dowolnej dziedzinie

  Opinia o studiach

  „Fantastyczne studia podyplomowe, które gorąco polecam każdemu, kto w jakikolwiek sposób uczestniczy w rynku sztuki. Staranny i wszechstronny dobór kompetentnych wykładowców, którzy przede wszystkim są ludźmi z branży, zapewnia bezpośredni dostęp do praktycznych informacji z każdej dziedziny – od prawa autorskiego, poprzez tak trudne w sprzedaży nowe media – po kategorie zabytku, międzynarodowe targi sztuki czy zawód Art Advisor. Choć czesne za studia nie należy do niskich, dzięki branżowym kontaktom pozyskanym już po kilku tygodniach zajęć, pieniądze się zwróciły. Z czystym sercem polecam!”

  Katarzyna Gębarowska

  Kuratorka, właścicielka galerii fotografii FARBIARNIA, dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL w Bydgoszczy.

 • Program Studiów Podyplomowych Polski i międzynarodowy rynek sztuki

  Pobierz
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Klonowski

  Fizyk, jego specjalność to biofizyka i fizyka medyczna, w szczególności badania mózgu. Pracuje także nad zagadnieniami interdyscyplinarnymi oraz nad filozofią i popularyzacją nauki. Jest profesorem w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk.

  Prof. dr hab. Maria Lubryczyńska

  Kierownik Pracowni Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowe¬go i Rzeźby Drewnianej Polichromowanej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  dr hab. Joanna Sosnowska

  Profesor nadzwyczajny Instytutu Sztuki PAN, kierownik studiów podyplomowych „Historia sztuki. Muzyka. Teatr i film”.

  Dr Magdalena Durda-Dmitruk

  Adiunkt w Katedrze Teorii i Historii Sztuki Instytutu Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (wykłady z zagadnień sztuki współczesnej, krytyki artystycznej, analizy dzieła sztuki, doktryn art.), kuratorka i organizatorka przedsięwzięć popularyzujących sztukę współczesną i fotografię, autorka tekstów o sztuce, wykładowca historii sztuki i historii fotografii.

  Dr Mikołaj Iwański

  Absolwent filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UAM (2004), od 2012 dr nauk ekonomicznych na podstawie pracy nt. uwarunkowań rozwoju rynku sztuki współczesnej w Polsce,obronionej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W latach 2006 oraz 2008-9 staże w Parlamencie Europejskim oraz kancelarii lobbingowej w Brukseli. Adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Sztuki na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. Współpracuje z Obiegiem, publikacje w m.in. Magazynie Sztuki, Gazecie Wyborczej, Przeglądzie Powszechnym, #Format P. Od 2013 członek AICA.

  Dr Natalia Kaliś

  Krytyczka sztuki, pisma: Arteon, Art&Business, Konteksty, Format, Odra, Exit, Obieg, Stage Fa¬shion Magazine, A4 Magazine, Kikimora, Kultura i Historia, wykładowczyni, w Collegium Civitas, Instytucie Adama Mic-kiewicza. Realizatorka projektów (m.in. Tęcza na Placu Zbawiciela).

  Dr Monika Małkowska

  Krytyk sztuki, publicystka i popularyzatorka kultury, zainteresowana różnymi obliczami kultury wysokiej i popularnej oraz wzajemnymi relacjami pomiędzy nimi. Od czasu polskiej transformacji zajmuje się pisaniem i mówieniem o sztuce i szeroko ujętej kulturze. Obserwatorka zmieniającej się rzeczywistości i obyczajów. Autorka programów edukacyjnych, wykładowczyni. Absolwentka warszawskiej ASP na Wydziale Grafiki Warsztatowej (dyplom 1975). Wykładała na Europejskiej Akademii Sztuk i w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza.

  Dr Wojciech Szafrański

  Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, wybitny znawca zagadnień dotyczących obrotu dziełami sztuki, były kurator kilku wystaw polskiej sztuki po 1945 r., ekspert instytucji kultury i muzeów w zakresie problematyki prawnej dotyczącej dzieł sztuki, redaktor serii wydawniczej Wokół Problematyki Prawnej Zabytków i Dzieł Sztuki. Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym oraz Polskiego Towarzystwa Legislacji. Kolekcjoner polskiej sztuki współczesnej po 1945 r.

  Dr Katarzyna Zalasińska

  Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW. Ekspert w dziedzinie prawa dziedzictwa kultury współpracujący z wieloma instytucjami publicznymi. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2006) oraz Institute of Art&Law w Wielkiej Brytanii (2005). Członek wielu organizacji, w tym Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Polskiego Komitetu Narodowe¬go ICOMOS, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Ochrony Zabytków oraz Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka wielu publikacji poświęconych ochronie zabytków, muzeom oraz rynkowi sztuki.

  mgr Iwona Cur

  Graficzka absolwentka Wydziału Grafiki Warsztatowej Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, i stu¬diów podyplomowych Marketing kultury na Uniwersytecie Warszawskim, asystentka na Wydziale Grafiki Warsztatowej Europejskiej Akademii Sztuk, od 2012 prowadzi własną pracownię grafiki artystycznej Kwadrat na Starych Bielanach w Warszawie, laureatka wyróżnień i nagród artystycznych, wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i zagranicy.

  mgr Bożena Czubak

  Historyk sztuki, krytyk, autorka licznych publikacji dotyczących współczesnej kultury wizualnej, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), prezes Fundacji Profile w Warszawie.

  mgr Marcin Goch

  Absolwent Zakładu Historii Sztuki Nowoczesnej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2008-2013 pracownik Krajowego Zespołu do Walki z Przestępczością przeciwko Dziedzictwu Narodowemu, umiejscowionego w strukturze ówczesnego Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Od 2013 do 2016 r. pracownik Centralnego Biura Śledczego Policji. W swojej pracy zawodowej zajmował się głównie poszukiwaniami skradzionych zabytków oraz zwalczaniem przestępczości skierowanej na dobra kultury. Stały współpracownik Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor licznych publikacji z zakresu: polskiej sztuki XVIII-XX w., polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju oraz zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom.

  mgr Olgierd Jakubowski

  Główny specjalista w Dziale Analiz Kryminalnych NIMOZ; pracował również w Ośrodku Ochrony Zbiorów Publicznych; w latach 2006–2010 pełnił funkcje sekretarza komisji ds. wywozu zabytków zagranicę; specjalizuje się w tematyce ochrony dziedzictwa kulturowego przed przestępczością oraz kontroli wywozu dóbr kultury za granicę.

  mgr Marcin Krasny

  Krytyk sztuki, kurator, redaktor magazynu “Obieg” wydawanego przez Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Jako kurator w latach 2004-2009 w tejże instytucji prowadził galerię Okna, w której prezentował młode pokolenie polskich artystów. Obecnie w CSW jest członkiem rady programowej Project Room, w którym również realizuje wystawy młodej sztuki.

  mgr Marek Lengiewicz

  Absolwent wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel – współwłaściciel wraz z synem, Prezes Zarządu, a następnie Prezes Rady Nadzorczej Domu Aukcyjnego Rempex. Wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich.

  mgr Piotr Łada

  Adwokat, absolwent wydziału prawa i kulturoznawstwa na uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autor monografii „Sztuka a prawo autorskie, wybrane zagadnienie”, wyd. LexisNexis, Warszwa, 2014.

  mgr Grażyna Macander-Majkowska

  Starszy wykładowca Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki katedry Konserwacji i Restauracji Starych Druków i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w latach 2006-2012 rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  mgr Magdalena Marczak-Cerońska

  Historyk sztuki, animatorka kultury, koordynatorka wystaw i wydarzeń kulturalnych, związana z Galerią Program / Fundacją PSW Promocji Sztuki Współczesnej (od 2009) oraz Spectra Art Space Fundacji Rodziny Staraków (od 2012). Prowadzi wykłady z historii sztuki na Uniwersytecie III Wieku, przewodniczka po Warszawie, współpracuje m.in. z Muzeum Narodowym w Warszawie.

  mgr Marianna Otmianowska

  Historyk sztuki, animator kultury, autorka artykułów. Od 2005 związana z rynkiem sztuki. Brała udział w najważniejszych aukcjach i transakcjach ostatnich lat, współorganizowała liczne aukcje. Z klienta¬mi przechodzi przez wszystkie stopnie – od zainteresowania kolekcjonerstwem, przez wybory dzieł, transakcje, oprawy, konserwacje, na powtórnej transakcji skończywszy. Pierwotnie związana z DA DESA, następnie prowadziła spółkę dedykowaną ubezpieczeniom dzieł sztuki i doradzała indywidualnym oraz korporacyjnym klientom, dziś kieruje Działem Edukacji w Muzeum Narodowym w Warszawie.

  mgr Robert Pasieczny

  Kierownik działu Edukacji Informacji i Wydawnictw w Ośrodku Ochrony Zbiorów Publicznych (obecnie Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów}. Autor artykułów naukowych z zakresu architektury polskiej przełomu XIX i XX w., artykułów podróżniczych oraz przewodników po Polsce. Współautor Atlasu Zabytków Architektury w Polsce. Organizator cyklu seminariów poświęconych fałszerstwom dzieł sztuki na polskim rynku (2009) i redaktor materiałów poseminaryjnych. Wykładowca Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

  mgr Katarzyna Sagatowska

  Fotografka, kuratorka, wykładowczyni. Absolwentka Instytutu Twórczej Fotografii w Opawie (Republika Czeska) oraz Politechniki Warszawskiej. Ma na swym koncie wystawy indywidualne oraz zbiorowe w kraju i za granicą. Kuratorka i koordynatorka projektu Fotografia Kolekcjonerska, obejmującego wystawy i aukcje fotografii wybitnych polskich artystów. Prowadzi wykłady na temat fotografii współczesnej, kolekcjonowania oraz rynku fotografii kolekcjonerskiej w Polsce. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Liczne publikacje w prasie oraz książkach.

  mgr Jacek Sosnowski

  Animator kultury, kurator, historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku kulturoznawstwo. Od 2009 roku prezes Fundacji Propaganda i kurator w Galerii Propaganda. Organizator takich przedsięwzięć jak Martin Scorsese Presents Masterpieces of Polish Cinema, Peryferia Europy Europa Peryferii.

  mgr Paweł Sosnowski

  Historyk sztuki i krytyk, autor kilkudziesięciu programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych o sztuce oraz artykułów prasowych i tekstów do katalogów. Przez wiele lat prowadził własną galerię sztuki współczesnej najpierw pod nazwą D&S a następnie Appendix i Appendix2 a obecnie pod nazwą Propaganda. Kurator licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Twórca i organizator Telewizyjnego Przeglądu Filmów o Sztuce, ogólnopolskiego festiwalu reklamy Złote Orły, a także rządowego dorocznego konkursu „Mecenas Kultury”.

  mgr Monika Wiśniewska

  Studia magisterskie na kierunkach: Historia Sztuki i Filologia Rosyjska na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1998 r. do dnia dzisiejszego związana zawodowo z Domem Aukcyjnym Rempex, obecnie pełni funkcję kierownika Biura Przyjęć i zastępcy dyrektora Domu Aukcyjnego. W ciągu wieloletniej pracy w Domu Aukcyjnym brała udział w organizacji szeregu rozmaitych imprez, m.in.: targów sztuki, wystaw połączonych ze sprzedażą, aukcji dzieł sztuki prowadzonych wg różnych systemów (tradycyjny – młotkowy, Vickrey, aukcje on-line, wyprzedażowe, charytatywne).

  mgr Marika Zamojska

  Historyczka sztuki, kuratorka, galerzystka. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i podyplomowe Muzealnicze Studia Kuratorskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Uczestniczka Course of Contemporary Art Curators w Mediolanie. Stypendystka Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego. Prezeska Stowarzyszenia Starter, współwłaścicielka galerii Starter działającej od 2007 roku. Współorganizatorka i pomysłodawczyni wydarzeń: Salon Zimowy i Warsaw Gallery Weekend. Producentka i organizatorka wydarzeń artystycznych, kuratorka wielu wystaw zarówno polskich, jak i zagranicznych artystów. Interesuje się sztuką wizualną, w szczególności sztuką Europy Środkowej. Podejmuje działania mające na celu promocję sztuki współczesnej oraz rozbudowywanie rynku sztuki w Polsce.

  mgr Joanna Zientek

  Historyk sztuki, absolwentka m.in. Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Za¬granicznych, główny specjalista na Samodzielnym Stanowisku ds. zabytków ruchomych i wywozu, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie.

  mgr Iwona Żelazna

  Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania (na poziomie magistra) oraz w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (na poziomie licencjata; obecnie w trakcie pisania pracy magisterskiej); wykształcenie zdobywała również na Rotterdam University of Applied Sciences w Holandii.

  Rafał Nowakowski

  Antykwariusz w drugim pokoleniu, właściciel antykwariatu Atena, założonym wspólnie z ojcem Szczepanem Nowakowskim w 1989 r., mistrz i konserwator złotnictwa, członek Stowarzyszenia Antykwariuszy Polskich.

  Katarzyna Włodarska

  Członek redakcji portalu rynku sztuki Artinfo.pl. Twórczyni i redaktor prowadząca działu Art Collection w magazynie „Czas na Wnętrze” w latach 2011-2012. W latach 1995-2011 pracowała w redakcji miesięcznika „Art & Business. Sztuka Polska i Antyki” – od 2006 roku jako redaktor naczelna tego magazynu. Pomysłodawczyni i organizatorka Warszawskich Targów Sztuki w latach 2002-2012, a także współorganizatorka pierwszych wystaw i aukcji Street art.

 • Informacje ogólne

  Studia trwają dwa semestry w trybie niestacjonarnym. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się co dwa tygodnie w ramach dwudniowych, weekendowych sesji zajęciowych w godzinach od 09:00 do 17:00.
  Wszystkie zajęcia są prowadzone w kampusie Akademii Finansów i Biznesu Vistula, ul. Stokłosy 3

  Ukończenie studiów

  Studia kończą się egzaminem oraz napisaniem pracy zaliczeniowej.
  Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula „Polski i międzynarodowy rynek sztuki”.

  Rekrutacja na studia

  Przyjęcia na studia podyplomowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula odbywają się według kolejności zgłoszeń.
  Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

  • kwestionariusz zgłoszeniow
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu i poświadczenia kopii)
  • 1 fotografię (37×52 mm)
  • potwierdzenie wpłaty zaliczki

  Dokumenty należy składać w Sekretariacie Centrum Studiów Podyplomowych, ul. Stokłosy 3, pok. 220.

  Opłaty

  Czesne za studia wynosi 5500 zł.
  Czesne może być wniesione jednorazowo lub semestralnie w dwóch ratach:
  2800,00 – I rata płatna przed rozpoczęciem studiów
  2700,00 – II rata płatna przed rozpoczęciem drugiego semestru.

  Przy jednorazowej płatności za 2 semestry udzielamy 10% rabatu.
  Zaliczkę na poczet czesnego w wysokości 200 zł należy wpłacić do 30 września 2018 r.

  Bank Zachodni
  61 1090 1694 0000 0001 1105 7177

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  Akademia Finansów i Biznesu Vistula
  Dorota Cakar tel. 22 457 23 63 lub 506 091 148
  Marzena Hinzmann tel. 22 457 23 29

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Rekrutacji Studiów Podyplomowych

dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula

Dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

tel. 22 45 72 363
e-mail: studiapodyplomowe@vistula.edu.pl
pok. 220

Dorota Cakar

tel. 22 45 72 363
e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
pok. 220

 

 

Marzena Hinzmann

​tel. 22 45 72 329
e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl
pok. 220

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close