Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

SGTiR

 • OPIS KIERUNKU
  Widząc postępujący trend związany ze zdrowym odżywianiem, ale i rosnące problemy z nadwagą i otyłością, specjalistyczna wiedza z zakresu dietetyki staje się coraz bardziej popularna. Właśnie dlatego w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w ramach oferty studiów licencjackich uruchomiony został kierunek Dietetyka.

  Trzyletnie studia są doskonałą propozycją dla osób, które nie tylko dbają o swoją kondycję i zdrowe odżywianie, ale także chciałyby się dowiedzieć, jak wykorzystywać nową wiedzę w praktyce.

  Największym atutem kierunku Dietetyka (studia licencjackie) realizowanym w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji jest unikatowy w skali kraju program. Jest on skonstruowany z uwzględnieniem sposobu odżywiania człowieka zdrowego z uwagą na jego zróżnicowaną aktywność fizyczną, wiek, stan fizjologiczny, a także narodowość czy upodobania kulinarne. Podczas studiów dowiesz się, jak dzięki odpowiedniemu odżywianiu być sprawnym, mieć dobre samopoczucie oraz właściwą kondycję psychiczną i fizyczną.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • O PROGRAMIE
  Program kierunku Dietetyka (studia licencjackie) w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji jest unikatowy w skali kraju. Dzięki kadrze ekspertów i praktyków możesz mieć pewność, że otrzymasz kompleksową wiedzę, którą łatwo przekujesz w sukces na polu zawodowym. Swoje umiejętności zawodowe studenci będą mogli szlifować podczas praktyk zawodowych, co pozwoli im przygotować się do pracy w branży dietetycznej.

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  W Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji stawiamy na praktyczną wiedzę, która jest kluczową wartością. Dlatego podczas trzyletnich studiów odbędziesz łącznie trzymiesięczne praktyki zawodowe.

  Praktyki zawodowe na kierunku Dietetyka:
  I rok semestr 2 – 90 godzin (3 tyg.)
  II rok semestr 3 – 90 godzin (3 tyg.)
  II rok semestr 4 – 60 godzin (2 tyg.)
  III rok semestr 5 – 90 godzin (3 tyg.)
  III rok semestr 6 – 60 godzin (2 tyg.)

  • Zobacz, gdzie będziesz mógł realizować praktyki
   • jednostki zbiorowego żywienia,
   • kuchnie i pracownie technologii potraw,
   • poradnie żywieniowe,
   • placówki dla dzieci i młodzieży (np. szkoły, przedszkola, internaty) prowadzące żywienie,
   • placówki dla dorosłych (np. domy opieki społecznej, domy dziennego pobytu) prowadzące żywienie,
   • kluby sportowe i placówki fitness,
   • gabinety dietetyczne,
   • instytucje naukowe zajmujące się dietetyką.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie dietetyki.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Podstawy żywienia człowieka
   • Podstawy dietetyki
   • Żywienie dzieci i młodzieży
   • Żywienie osób starszych
   • Żywienie osób aktywnych
   • Żywienie kobiet ciężarnych i matek karmiących
   • Ocena żywienia i wyżywienia ludności
   • Promocja zdrowia
   • Alergie pokarmowe
   • Poradnictwo dietetyczne
   • Zaburzenia odżywiania
   • Edukacja żywieniowa
   • Technologia żywności pochodzenia roślinnego
   • Technologia żywności pochodzenia zwierzęcego
   • Bezpieczeństwo i toksykologia żywności
   • Projektowanie jadłospisów
   • Analiza i ocena jakości żywności
   • Towaroznawstwo surowców
   • Technologia przygotowania potraw
   • Suplementy diety
   • Dodatki do żywności
   • Procesy i urządzenia w przetwórstwie żywności
   • Biologicznie aktywne składniki żywności
   • Zapewnienie jakości produkcji potraw
   • Psychologia żywienia
   • Fizjologia trawienia i wchłaniania (z elementami anatomii)
   • Fizjologia wysiłku fizycznego z elementami anatomii
   • Ekologia produkcji żywności i środowiska
   • Komunikacja z klientem
   • Kuchnie narodowe
   • Seminarium dyplomowe 1-2
   • Statystyka w dietetyce
   • Informatyka w dietetyce
   • Mikrobiologia ogólna i żywności
   • Chemia żywności
   • Biochemia ogólna (z enzymologią)
   • Podstawy technologii informatycznej
   • Organizacja i działania marketingowe małej firmy
   • Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
   • Podstawy rachunkowości i finansów
   • Filozofia z etyką
   • Szkolenie biblioteczne
   • Wychowanie fizyczne 1-2
   • Język obcy 1-2
   • BHP
   • Język obcy
   • Organizacja pracy
  • Sprawdź przedmioty do wyboru na V semestrze
   • Opakowania do żywności
   • Żywienie w religiach
   • Zasady utrwalania żywności
   • Diety redukujące i oczyszczające
  • Sprawdź przedmioty do wyboru na VI semestrze
   • Nowoczesne technologie przetwarzania żywności
   • Współczesne trendy w dietetyce
   • Żywienie w chorobach autoimmunologicznych
   • Zasady funkcjonowania cateringu
 • Kierunek Dietetyka pozwoli Ci zrealizować jedną z dwóch specjalności: dietetykę dla osób aktywnych fizycznie lub poradnictwo dietetyczne.

  SPECJALNOŚĆ: DIETETYKA DLA OSÓB AKTYWNYCH FIZYCZNIE
  Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, by móc pracować z osobami aktywnymi fizycznie na siłowniach czy w klubach fitness. Będziesz mógł współpracować ze sportowcami różnych dyscyplin w zakresie opracowania diety, zapewniającej odpowiednią wydolność i kondycję, których wymaga konkretna dziedzina sportu.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności dietetyka dla osób aktywnych fizycznie
   • Zasady przechowywania żywności
   • Teoria sportu dla wszystkich
   • Żywność funkcjonalna
   • Metodyka treningu zdrowotnego
   • Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia
   • Suplementy w sporcie
   • Żywienie w sportach siłowych
   • Psychologia sportu
   • Projektowanie produktów i potraw dla osób aktywnych
   • Żywienie w sportach wytrzymałościowych
   • Żywienie w sportach szybkościowych i technicznych
   • Elementy nutrigenomiki i nutrigenetyki w żywieniu ludzi aktywnych

  SPECJALNOŚĆ: PORADNICTWO DIETETYCZNE
  Nauczysz się dokładnie rozpoznawać potrzeby osób odwiedzających gabinet dietetyka. Zajęcia z psychologii i komunikacji personalnej pozwolą ci przygotować się do współpracy ze swoimi klientami.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności poradnictwo dietetyczne
   • Zasady przechowywania żywności
   • Psychologia odżywiania się
   • Pedagogika
   • Elementy pracy z klientem
   • Elementy nutrigenomiki i nutrigenetyki w żywieniu ludzi aktywnych
   • Poradnictwo dietetyczne – analiza studium przypadku 1-2
   • Wywiad motywujący (z elementami psychologii motywacji)
   • Żywienie emocjonalne (z elementami psychologii emocji i stresu)
   • Projektowanie potraw prozdrowotnych
   • Psychologia rozwojowa
   • Nowoczesne techniki kulinarne
   • Żywność funkcjonalna
   • Zioła i podstawy fitoterapii
 • prof. dr hab. Józef Grochowicz

  Autor ponad 600 publikacji naukowych. Doktor honoris causa Politechniki Koszalińskiej. Należy do kolegiów redakcyjnych i rad programowych kilku naukowych czasopism krajowych i zagranicznych. Inicjator i kierownik naukowy Szkoły Letniej „Postęp w inżynierii żywności”. Honorowy Wiceprezydent ( i Przewodniczący VI Sekcji ) CIGR – International Commission of Agricultural and Bioprocess Engineering , członek (Life Member) Azjatyckiego Stowarzyszenia Inżynierii Rolniczej (AAAE). Rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), ekspert Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego ( SITSpoż. Honorowy Prezes ( i ekspert) Polskiego Towarzystwa Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „Spomasz” (PTiTPS). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem „Za Zasługi dla Wynalazczości,’ przyznanym przez Premiera RP.

  dr hab. Ewa Gondek

  Absolwentka Wydziału Technologii Żywności. Odbyła liczne staże naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN w Olsztynie, Instytucie Podstawowych Problemów Techniki, PAN w Warszawie oraz Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac badawczych i skryptów akademickich. Nagrodzona 9 nagrodami JM rektora SGGW za działalność naukową dydaktyczna i organizacyjną.

  dr hab. Krystyna Żelazna

  Wieloletni wykładowca SGGW i prodziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji. Od 2009 do 2012 roku Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych. Odznaczona m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego dla SGGW i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zawodowo związana jest z hotelarstwem i gastronomią, zarządzaniem przedsiębiorstwem turystycznym oraz turystyką na obszarach wiejskich.

  dr Dorota Nowak

  Wykładowca akademicki z ponad z ponad 30-letnim doświadczeniem. Według jej autorskiej koncepcji, Instytut Technologii Żywności i Gastronomii PWSIiP w Łomży został wyposażony w aparaturę technologiczno – badawczą o wartości ponad 17 mln złotych. Laureatka wielu wyróżnień w tym nagrody Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nagrody I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne czy nagrody JM Rektora za działalność organizacyjną II stopnia za „Raport samooceny – ocena instytucjonalna dla PKA”.

  dr Mariusz Jaworski

  Doktor nauk o zdrowiu, magister psychologii i dietetyki. Pracownik naukowy w kilku projektach grantowych, w tym w polsko-norweskim grancie PRACTA. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Prelegent w kilku konferencjach międzynarodowych dotyczących psychologii zdrowia oraz najnowszych trenów w edukacji. Autor 20-stu publikacji naukowych oraz recenzent w międzynarodowym czasopiśmie International Journal of Research in Education and Science (IJRES).

  dr Anna Fabisiak

  dr Anna Fabisiak

  Absolwentka Wydziału Technologii Żywności i Żywienia Człowieka. W 2009 r odbyła staż w IBPRS, ukończyła Studia Podyplomowe Menażer Biotech Science oraz Studia z zakresu jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności. Autor kilku wdrożonych prac statutowych i współwykonawca projektów z zakresu składników prozdrowotnych owoców i warzyw, przemian fizykochemicznych zachodzących w tkance roślinnej oraz programu Wars i Sawa dla zdolnej młodzieży. Autor kilku prac magisterskich. Członek SPOMAŻ i Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków.

  dr Mirosława Adamus

  Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej oraz z neuropsychologii. Prowadzi badania empiryczne na temat przydatności wiedzy psychologicznej w praktyce medycznej oraz nad prezentowanymi i oczekiwanymi cechami osobowości przyszłych lekarzy. Autorka publikacji i wystąpień na konferencjach na powyższe tematy. Laureatka zespołowej nagrody Rektora w roku 2004 za osiągnięcia dydaktyczne.

  mgr Sylwia Gudej

  mgr Edyta Litwiniuk

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE
  Studia na kierunku Dietetyka zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować Cię do pracy w zawodzie. Ponad połowa wykładowców i nauczycieli to profesjonalni dietetycy, więc masz pewność, że otrzymasz rzetelną wiedzę, którą z łatwością przekujesz w sukces na rynku zawodowym. Po ukończeniu studiów w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji i Ty będziesz mógł posługiwać się tytułem Dietetyka.

  Przekonaj się, że Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Dietetyka.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA DIETETYKI

  Rzetelna diagnostyka
  Nauczysz się określać wpływ poszczególnych składników żywności na funkcjonowanie organizmu zdrowego człowieka, czyli jego kondycję fizyczną, wydolność organizmu, kondycję psychiczną, ogólny nastrój czy wygląd skóry.

  Indywidualne podejście
  Będziesz mógł zaoferować swoim klientom indywidualne podejście, dobierając im składniki diety idealnie dopasowane do ich potrzeb, celów, zwyczajów, a nawet narodowości. Ponadto dowiesz się, jak identyfikować i korygować błędy żywieniowe.

  Profesjonalne umiejętności
  Zdobędziesz wiedzę na temat rozmaitych technologii przetwarzania żywności oraz sposobów komponowania potraw tak, by uzyskać założoną wartość odżywczą. Ponadto na terenie Uczelni powstaje profesjonalne laboratorium, w którym prowadzone będą zajęcia z chemii, biochemii, mikrobiologii z wykorzystaniem specjalistycznych sprzętów.

  Praktyczna wiedza
  Nauczysz się poprawiać jakość życia innych ludzi dzięki zmianie sposobu żywienia. Uczymy również dobrych praktyk w podejściu do klientów, dlatego po skończeniu naszych studiów będziesz miał z nimi doskonały kontakt. Będziesz umiał krytycznym okiem ocenić skuteczność rozmaitych diet – dowiesz się, które z tych najmodniejszych są naprawdę skuteczne. Kto wie, może stworzysz swoją własną dietę. Ponadto będziesz miał możliwość uczestniczenia w konferencjach naukowych, po których otrzymasz “certyfikat uczestnictwa” potwierdzający Twoje nowe kompetencje.

  MOŻLIWOŚCI PRACY
  Dietetyk to satysfakcjonujący zawód. Umożliwia połączenie pracy z misją pomagania drugiemu człowiekowi. To kariera z ogromnymi perspektywami, ponieważ coraz więcej osób ma świadomość wartości jaką jest zdrowy tryb życia i często szuka pomocy w dostosowaniu

  Jako dietetyk możesz szukać pracy w:

  • Poradniach dietetycznych znajdujących się przy klubach fitness, siłowniach, klubach
  • sportowych.
  • Poradniach dietetycznych ogólnie dostępnych.
  • Szkołach, przedszkolach, żłobkach.
  • Będziesz mógł być niezależny, prowadząc własną działalność gospodarczą.
 • Zarządzenie Nr 01 02 2018 SGTiR

  Pobierz

  Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 300 zł 2 800 zł 590 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 4 800 zł 2 550 zł 550 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 300 € 700 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1 300 € 700 €

  Studia w języku angielskim - stacjonarne

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  obywatele UE i innych państw* (EU and other countries citizens*) 120 € 2 500 € 1 350 €
  studenci z pozostałych państw (citizens from the remaining countries) 200 € 3 500 € 1 850 €

  *Obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

01.06-23.06.2018:

poniedziałek- piątek  9.00- 17.00

24.06. – 30.09.2018:

poniedziałek- czwartek 10.00-18.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close