Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  W dzisiejszym dynamicznym świecie rola dziennikarzy jest niezwykle istotna. To oni opisują zastaną rzeczywistość i pomagają zrozumieć ją opinii publicznej, przekazując rzetelne i bezstronne informacje. Rozwój technologiczny i coraz silniejsza pozycja mediów społecznościowych sprawiają, że dziennikarz powinien być jeszcze bardziej wszechstronny i czujny. Mając na uwadze nowe standardy dziennikarstwa, wykraczające poza tradycyjne redakcje, kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Akademii Finansów i Biznesu Vistula został opracowany tak, by nauczyć Cię wszystkiego, co niezbędne, by Twój głos był słyszalny.

  Studia licencjackie na tym kierunku są więc doskonałą propozycją dla wszystkich tych, którzy wykazują się ciekawością świata, dociekliwością i nie boją się zadawać trudnych pytań w dążeniu do prawdy.

  Decydując się na kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu. Nie tylko zapoznasz się z różnymi odmianami dziennikarstwa, nauczysz się wykorzystywać nowe media – w tym przede wszystkim media społecznościowe – ale także dowiesz się, jak łączyć je z tradycyjnymi w swojej codziennej pracy. Co ważne nauczysz się wykorzystywać warsztat dziennikarski do prowadzenia skutecznej komunikacji społecznej w reklamie i marketingu.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • O PROGRAMIE
  Na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna program zajęć zbudowany jest wokół zdobywania praktycznych umiejętności. Za przekazywanie wiedzy odpowiedzialni są nie tylko akademiccy wykładowcy, ale także eksperci ściśle związani ze światem mediów.
  Nauczysz się przeprowadzania wywiadów, tworzenia przekazów pisemnych lub audiowizualnych pod presją czasu, a także przygotowania stron internetowych. Jeżeli więc interesuje Cię dziennikarstwo, studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistula idealnie przygotują Cię do tego zawodu.

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na praktyczność zajęć. Podczas trzyletnich studiów czekają Cię warsztaty organizowane w znanych studiach radiowych i telewizyjnych. Tam zdobędziesz nową wiedzę, pierwsze doświadczenia oraz poznasz pracę dziennikarza „od kuchni”.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistuli zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Warsztat reporterski – pisanie
   • Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne
   • Umiejętności analityczne i warsztat dziennikarski
   • Wiedza o mediach
   • Najnowsze środki komunikacji masowej
   • Polska, Europa, Świat – polityka i gospodarka
   • Public relations i komunikacja społeczna
   • Prawo prasowe i etyka dziennikarska
   • Historia i filozofia polityki
   • Zmiany społeczne i badania socjologiczne
   • Język obcy
   • Wychowanie fizyczne
 • Studia dziennikarskie pozwolą Ci zrealizować jedną z dwóch specjalności: dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz public relations.

  SPECJALNOŚĆ: DZIENNIKARSTWO
  Studia dziennikarskie mają zadanie jak najlepiej przygotować Cię do pracy dziennikarza w interesującym Cię medium – internecie, prasie, radiu czy telewizji. Wybierając tę specjalność, będziesz dysponować pełnym warsztatem dziennikarskim i zdobędziesz umiejętności analityczne, a także umiejętność łączenia zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych w materiałach dziennikarskich.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności dziennikarstwo
   • Warsztaty z form dziennikarstwa pisanego
   • Warsztaty radiowe
   • Warsztaty telewizyjne
   • Tworzenie infografik z wykorzystaniem danych
   • Warsztaty o statystyce, sondażach, badaniach opinii publicznej
   • Dziennikarstwo sportowe
   • Dziennikarstwo naukowe i nowych technologii
   • Z życia gwiazd – moda, styl i plotki
   • Warsztaty z wykorzystania danych gospodarczych i prognoz
   • Firma, rynek, konkurencja
   • Warsztaty o rynkach finansowych

  SPECJALNOŚĆ: KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I PUBLIC RELATIONS
  Specjalność ta przygotuje Cię do pracy w działach komunikacji zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Nauczysz się podstawowych zagadnień z psychologii masowej oraz badań społecznych, a także tego jak skutecznie korzystać z nowych mediów. Media społecznościowe odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu wizerunku firm, dlatego też zrozumienie i umiejętne komunikowanie się ze społecznością jest niezwykle istotne.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności komunikacja społeczna i public relations
   • Warsztaty o komponowaniu informacji dla mediów
   • Warsztaty z wykorzystania mediów społecznościowych w PR
   • Warsztaty z wykorzystania danych gospodarczych i prognoz
   • Firma, rynek, konkurencja
   • Warsztaty o rynkach finansowych
 • prof. dr hab. Longin Pastusiak

  Historyk i politolog, amerykanista, polityk, działacz PZPR, SdRP i SLD. W latach 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2001-2005 senator i marszałek Senatu V kadencji. W obszarze naukowym, autor ponad 760 publikacji naukowych, w tym 90 książek. Wykłada na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, głównie w USA oraz w Kanadzie i w Europie. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Order Krzyża Ziemi Maryjnej I klasy (Estonia, 2002), Honorary Companion of Honour Narodowego Orderu Zasługi (Malta, 2002), Komandor Krzyża Wielkiego Orderu „Za Zasługi dla Litwy” (Litwa, 2006). Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (Warszawa, sierpień 2015).

  dr hab. Marek Grela

  Dyplomata, ekonomista i były wiceminister spraw zagranicznych. W latach 2002-2012 ambasador RP przy Unii Europejskiej, a następnie dyrektor ds. stosunków transatlantyckich w Radzie Unii Europejskiej oraz główny doradca w Europejskiej Służbie Dyplomatycznej (EEAS). Obecnie współpracownik polskich i zagranicznych ośrodków studiów międzynarodowych. Doradca dyplomatyczny Krajowej Izby Gospodarczej, Członek Rady Fundacji Amicus Europae oraz cżłonek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Ambasador ad personam.

  dr Małgorzata Maliszewska

  Adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych oraz członkini Rady Programowej Insurance Form dla Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń. Członek Kapituły Polskiej Izby Ubezpieczeń na najlepszy artykuł z dziedziny ubezpieczeń dla środowiska dziennikarskiego. Specjalista z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, organizacji i ekonomiki przedsiębiorstw, prawa kontraktowego, alternatywnych metod rozstrzygania sporów sądowych i pozasądowych oraz negocjacji w biznesie.

  mgr Adam Jasser

  Dyrektor Vistula Executive Education. Właściciel firmy doradczej AJ-Competition Advisory działającej w obszarze strategii, ochrony konkurencji oraz ryzyka regulacyjnego. Konsultant Banku Światowego.Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji w latach 2014-2016, wcześniej Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie pełnił rolę sekretarza Rady Ekonomicznej oraz koordynatora rządowego procesu legislacyjnego i Oceny Skutków Regulacji. W latach 2009-2010 był dyrektorem programowym Fundacji DemosEuropa, a przedtem szefem Agencji Reutera w Europie Centralnej i Bałkanach.

  mgr Anna Jaglińska-Prawdzik

  Dziennikarka radiowa i telewizyjna z siedemnastoletnim doświadczeniem, specjalizująca się w tematyce biznesowej. Wieloletnia reporterka Polskiego Radia, szefowa newsroomu i twórczyni programów w TVN CNBC, szefowa wydawców i współtwórczyni programu „Świat się kręci” w TVP 1. Trenerka w zakresie wystąpień medialnych. Obecnie PR Manager Grupy Uczelni Vistula.

  dr Juliusz Maliszewski

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, mgr historii sztuki, MBA, dziennikarz i dyplomata. Dyrektor/redaktor naczelny Polskiego Radia dla Zagranicy i członek Rady Nadzorczej TVP SA. W latach 2011 – 2014 przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia RR „Radio dla Ciebie” . W latach 2005-2009 dyrektor Instytutu Polskiego w Lipsku. Pełnił również wiele innych funkcji kierowniczych w mediach publicznych, w tym w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in. odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

  dr hab. Wawrzyniec Konarski

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE
  Studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna zostały zaplanowane tak, by w jak najlepszy sposób przygotować Cię do podjęcia zawodu. Podczas trzech lat spędzonych na AFiB Vistula zapoznasz się z tajnikami pracy w rozmaitych mediach. Dzięki warsztatom w studiach radiowych i telewizyjnych będziesz mógł zdobyć pierwsze doświadczenia, które przełożysz na sukces na polu zawodowym. Kadra ekspertów i wieloletnich praktyków zawodu będzie przekazywać Ci aktualną wiedzę, uwzględniającą najnowsze trendy i wykorzystującą media społecznościowe.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA DZIENNIKARSTWA

  Dziennikarska gotowość
  Dzięki wszechstronnemu warsztatowi dziennikarskiemu jako absolwent będziesz przygotowany do zawodu dziennikarza prasowego, radiowego czy telewizyjnego. Ponadto dowiesz się, jak wykorzystać nowe media do prowadzenia własnej działalności dziennikarskiej.

  Biznesowe podejście
  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula teorię uzupełniamy nauką cennych umiejętności, które pozwolą Ci się odnaleźć w roli dziennikarza w każdym medium. Do tego dowiesz się jak wykorzystać warsztat dziennikarski do prowadzenia skutecznej komunikacji społecznej i podjęcia pracy w marketingu bądź reklamie.

  Specjalistyczna wiedza
  Nauczysz się specyfiki pracy dziennikarza różnych mediów (TV, prasa, radio, internet). Dowiesz się, jak wykorzystywać nowe technologie w swoim zawodzie.

  MOŻLIWOŚCI PRACY
  Po ukończeniu kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna będziesz przygotowany do podjęcia pracy jako dziennikarz, a także np. jako specjalista PR-u w placówkach zajmujących się komunikacją społeczną. Będziesz mógł rozwijać się jako:

  • dziennikarz redakcji telewizyjnej,
  • dziennikarz redakcji prasowej,
  • dziennikarz redakcji internetowej,
  • niezależny dziennikarz wydający swoje opinie w nowych mediach, takich jak YouTube czy Facebook,
  • specjalista PR w agencjach reklamowych czy PR-owych,
  • specjalista ds. komunikacji w działach marketingu,
  • manager ds. Public Relations.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 100 zł 2 700 zł 580 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 4 500 zł 2 400 zł 520 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 200 € 650 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1 200 € 650 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  * Do grupy obywateli innych państw płacących według stawek UE należą: obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw
  Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii,
  Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - obywatele z pozostałych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 3 500 € 1 850 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu,
  Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Uchwała Rady Wykonawczej Nr 02 02 2018

  Pobierz

  Aneks do Uchwały Rady Wykonawczej

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

01.06-23.06.2018:

poniedziałek- piątek  9.00- 17.00

24.06. – 30.09.2018:

poniedziałek- czwartek 10.00-18.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close