Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne, online

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  Ekonomia to termin niezwykle szeroki. Związany jest z różnymi dziedzinami nauki, które rozmaitych umiejętności. Dlatego studia ekonomiczne na poziomie licencjackim zostały zaplanowane tak, by każdy student mógł się dynamicznie rozwijać i zdobywać rzetelną wiedzę, którą później przekuje w sukces na polu zawodowym.

  Szeroki wachlarz specjalności oznacza, że na studiach ekonomicznych na Akademii Finansów i Biznesu Vistula odnajdą się zarówno osoby o ścisłym umyśle, jak i te o zacięciu humanistycznym. Jeżeli możesz pochwalić się logicznym myśleniem podczas podejmowania wiążących decyzji oraz interesujesz się zagadnieniami ze świata finansów, to jest kierunek dla Ciebie!

  Ekonomia (studia licencjackie) możesz studiować również w trybie online. Wybierając studia online, 60% zajęć zrealizujesz przez Internet, z dowolnego miejsca na świecie. Tutaj przeczytasz więcej o studiach online.
   

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • O PROGRAMIE
  Studia ekonomiczne na Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały stworzone z myślą o przyszłości studentów, dlatego zajęcia prowadzone są przez praktyków zawodu, a specjalności dostosowane do potrzeb rynku.

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na praktyczność zajęć, również na kierunku Ekonomia. Studia to doskonała okazja nie tylko do zdobywania teoretycznej wiedzy. Będziesz mógł zyskać cenne doświadczenie, podejmując praktyki i staże w trakcie sześciu semestrów nauki. Praktyki są nieobowiązkowe, ale stanowią prawdziwą wartość dla studentów, którzy chcą stawiać pierwsze kroki w zawodzie. Organizują je partnerzy biznesowi naszej Uczelni, angażując studentów do swoich projektów.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistuli zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie ekonomii.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Podstawy ekonomii
   • Podstawy finansów
   • Podstawy zarządzania
   • Podstawy prawa
   • Mikroekonomia 1-2
   • Statystyka opisowa
   • Matematyka 1
   • Matematyka 2 (finansowa)
   • Podstawy rachunkowości
   • Makroekonomia 1-2
   • Statystyka matematyczna
   • Przedsiębiorczość
   • Analiza społeczno-gospodarcza
   • Podstawy ekonometrii
   • Rachunkowość 1
   • Gospodarka światowa 1-2
   • Finanse przedsiębiorstw
   • Ekonometria
   • Technologie informacyjne
   • Historia myśli ekonomicznej
   • Komunikacja międzykulturowa
   • Psychologia społeczna
   • Język obcy 1-2
   • Seminarium dyplomowe
   • Wychowanie fizyczne
 • Kierunek Ekonomia (studia licencjackie) pozwoli Ci zrealizować jedną z trzech specjalności: biznes międzynarodowy I, ekonomia przedsiębiorstwa I lub międzynarodowe stosunki gospodarcze.

  SPECJALNOŚĆ: BIZNES MIĘDZYNARODOWY I
  Nauczysz się, jak efektywnie prowadzić własną działalność gospodarczą za granicą. Zdobędziesz wiedzę z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym – ich działalności handlowej, marketingowej i inwestycyjnej. Co więcej, dowiesz się, jak przeprowadzać badania rynków zagranicznych, skutecznie negocjować i zawierać kontrakty, a do tego jak realizować transakcje w środowisku międzykulturowym.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności biznes międzynarodowy I
   • Wprowadzenie do Biznesu Międzynarodowego
   • Podstawy współczesnych rozliczeń międzynarodowych
   • Podstawy organizacji i techniki handlu międzynarodowego
   • Transport i spedycja w handlu zagranicznym
   • Konkurencyjność państwa i przedsiębiorstwa
   • Strategie w Biznesie Międzynarodowym

  SPECJALNOŚĆ: EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTWA I
  Decydując się na tę specjalność, dowiesz się wszystkiego, co niezbędne, by prowadzić własną działalność. Poznasz zagadnienia prawne, finansowe i organizacyjne, a także uwarunkowania i założenia funkcjonowania przedsiębiorstw. Wiedzę przekażą Ci biznesmeni, którzy nauczą Cię, jak stworzyć biznes plan oraz przeprowadzić analizę zagrożeń i ryzyka.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności ekonomia przedsiębiorstwa I
   • Uwarunkowania rozwoju sektora MSP i budowa biznesplanu
   • Ewolucja koncepcji przedsiębiorstwa
   • Model współczesnego przedsiębiorstwa międzynarodowego
   • Strategie rozwoju przedsiębiorstwa
   • Ekonomika przedsiębiorstwa
   • Przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw

  SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE
  Specjalność idealna dla osób, które widzą się w instytucjach rządowych lub strukturach Unii Europejskiej. Dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu prawa i polityki ekonomicznej dowiesz się o współzależnościach regionalnych, wynikających z uczestnictwa poszczególnych krajów w organizacjach i ugrupowaniach integracyjnych (jak UE). Zdobędziesz umiejętności z zakresu analizowania korzyści, wynikających ze współpracy międzynarodowej, przewidywania i szacowania ryzyka oraz podejmowania decyzji w relacjach z innymi podmiotami gospodarczymi.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności międzynarodowe stosunki gospodarcze
   • Międzynarodowa ekonomia porównawcza
   • Ekonomika integracji gospodarczej
   • Geografia gospodarcza i polityczna świata
   • Rozwój zrównoważony
   • Ekonomia menedżerska
   • Przedsiębiorstwo na Jednolitym Rynku Europejskim
 • prof. dr hab. Witold Orłowski

  Profesor nauk ekonomicznych. Od lutego 2016 r. Rektor AFiBV. Specjalizuje się w ekonometrii stosowanej i makroekonomii, problematyce transformacji gospodarczej oraz integracji europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim, następnie kształcił się w Harvard University. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim, habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Był profesorem i dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2005 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  dr hab. Zbigniew Zimny

  Były szef jednostek analityczno-badawczych w Centrum ONZ ds. Korporacji Transnarodowych w Nowym Jorku i w organizacji ONZ ds. rozwoju gospodarczego, UNCTAD (Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju). W Genewie był szefem sekcji ds. międzynarodowej wymiany usług i dyrektorem departamentu odpowiedzialnego za przygotowanie dorocznego prestiżowego raportu ONZ – Światowego Raportu Inwestycyjnego (World Investment Report). Jest specjalista z zakresu m.in korporacji transnarodowych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych czy hanldu międzynarodowego.

  dr hab. Wojciech Hubner

  Doświadczenie zdobywał w USA i Niemczech. Profesor honorowy Uniwersytetu w Rizhau (Chiny). Kierował licznymi projektami ONZ w Azji Centralnej i Chinach, w tym: międzynarodowym programem The Silk Road Initiative w Pekinie. Był również regionalnym doradcą ONZ do spraw wdrażania reform gospodarczych w Azji Centralnej. Współzałożył The Silk Road Global Alliance (SRGA) – międzynarodową organizację pozarządową zajmującą się propagowaniem idei Szlaku Jedwabnego.

  dr Ewa Radomska

  Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Amerykanistyki i Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Była konsultantka ekonomiczna w amerykańskiej firmie Hospitality Marketing Concept. Dodatkowo prowadziła szkolenia m.in. dla menedżerów z Global Shared Service Center – Electrolux Poland. Była współorganizatorką trzech edycji Małopolskiego Turnieju Przedsiębiorczości w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Dwukrotnie otrzymała wyróżnienie „Najlepszy wykładowca online session” w AFiB Vistula. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

  prof. dr hab. Wojciech Charemza

  Pełnił funkcję doradcy prezesa w Narodowym Banku Polski. Specjalista z zakresu ekonometrii finansowej, symulacji ekonometrycznej, prognozowania, modelowana inflacji oraz modeli ekonomicznyych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Wykłada również na brytyjskiej uczelni University of Leicester.

  dr hab. Sebastian Płóciennik

  Prawnik i ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2003-2009 pracował w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we Wrocławiu, następnie w Instytutcie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Współprzewodniczący zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i koordynator programu badawczego „Unia Europejska” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wielokrotnie wykładał w charakterze gościa na wielu uczelniach w Niemczech, Kanadzie, RPA, Indiach i Austrii.

  prof. dr hab. Paweł Bożyk

  Polityk i profesor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz członek Senatu Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio. Autor blisko 800 publikacji naukowych. Przewodniczący ROG oraz Kongresu Porozumienia Lewicy od 2007 r.

  dr hab. Svitlana Makarova

  dr Łukasz Marć

  Uczestnik programu badawczo-rozwojowego ODI. Ekonomista, specjalista w zakresie ekonometrii stosowanej i ekonomii pracy. Przeprowadził liczne badania naukowe dotyczące m.in środków utrzymania młodzieży w Ugandzie i Ghanie oraz badające wpływ pomocy zagranicznej na wydatki i dochody rządu. Autor wielu publikacji naukowych. Wykłada gościnnie na zagranicznych uniwersytetach.

  dr Agata Wańcio

  dr Rafał Raciborski

  dr Marian Szołucha

  Redaktor naczelny serwisu Obserwatorfinansowy.pl. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Członek New York Academy of Sciences oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zasiada w Komitecie Ekonomicznym Forum dla Wolności i Rozwoju. Przez wiele lat pełnił funkcję Członka Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie. Był zastępcą redaktora naczelnego i szefem działu gospodarczego kwartalnika Myśl.pl, dyrektorem biura Związku Pracodawców Mediów Publicznych, starszym specjalistą w biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, sekretarzem rady nadzorczej Radia Koszalin,rzecznikiem prasowym Ministerstwa Gospodarki Morskiej oraz doradcą w Parlamencie Europejskim. Autor i współautor wielu publikacji naukowych.

  dr Piotr Śpiewanowski

  mgr Iulia Nikitenko

  mgr Olga Petranevskaya

  mgr Magdalena Rybicka

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE
  Studia ekonomiczne na poziomie licencjackim pozwolą Ci stawiać pierwsze kroki w wymarzonym zawodzie. Pomogą Ci w tym specjalności przygotowane tak, by przygotowały kandydatów do oczekiwań rynku. Ekspercka kadra naukowo-dydaktyczna nauczy Cię praktycznej wiedzy, stosowanej na co dzień w branży. Dodatkowo otwartość Uczelni na współpracę z partnerami biznesowymi sprawia, że po ukończeniu studiów będziesz mógł starać się o pracę w jednym z trzech obszarów – biznesu, sektora publicznego oraz edukacji.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Ekonomia.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA EKONOMII

  Gotowość zawodowa
  Dzięki kompleksowej wiedzy przekazywanej przez kadrę akademickich wykładowców i praktyków, studia ekonomiczne przygotują Cię do rywalizowania na rynku zawodowym. Podczas trzyletnich studiów I stopnia nie tylko zdobędziesz teorię, ale dzięki pierwszym zrealizowanym projektom – także praktykę. Dzięki temu łatwiej będzie Ci ubiegać się o wymarzoną pracę.

  Globalne możliwości
  Aż dwie specjalności poświęcone są zrozumieniu światowego rynku finansowego, co pokazuje, że na AFiB Vistula myślimy globalnie. Dzięki wiedzy dotyczącej funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu międzynarodowym, badania rynków zagranicznych czy realizacji transakcji w środowisku międzykulturowym, będziesz przygotowany do podjęcia pracy także poza granicami kraju.

  Specjalistyczna wiedza
  Zajęcia prowadzone przez znanych praktyków, a do tego konkretne specjalności, rozwijające konkretne obszary wiedzy – podczas studiów ekonomicznych zdobędziesz specjalistyczną wiedzę, która pozwoli Ci postawić pierwsze kroki w kierunku zostania ekspertem w wybranej przez siebie dziedzinie.

  MOŻLIWOŚCI PRACY
  Studia ekonomiczne na poziomie licencjackim pozwolą Ci rozpocząć udaną karierę zawodową. Dzięki konkretnym specjalnościom staniesz się atrakcyjnym kandydatem dla rozmaitych firm, instytucji i placówek. Program studiów został zaplanowany tak, by przygotować Cię do kariery w trzech różnych obszarach – biznesu, sektora publicznego i edukacji.

  W sektorze biznesu będziesz mógł starać się o pracę na stanowiskach wykorzystujących umiejętności analityczne i zarządcze w:

  • korporacjach,
  • przedsiębiorstwach,
  • bankach.

  Jako absolwent kierunku Ekonomia, zostaniesz wyposażony w niezbędną wiedzę, by prowadzić także własną działalność gospodarczą.

  W sektorze publicznym masz szansę na pracę w obszarze rządowym w:

  • instytucjach unijnych,
  • ministerstwach,
  • bankach centralnych,
  • instytucjach regulacyjnych,
  • instytucjach międzynarodowych
  • administracji centralnej i lokalnej.

  W sektorze edukacyjnym czeka Cię przyszłość w:

  • środowisku akademickim,
  • ośrodkach badawczych zajmujących się prognozami i analizami ekonomicznymi.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku 12 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 4 800 zł 2 550 zł 540 zł 470 zł
  Studia niestacjonarne (w tym online) 400 zł 4 500 zł 2 400 zł 500 zł 440 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1450 € 775 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  * Obywatele Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Gruzji, Ukrainy oraz wszystkich krajów Ameryki Południowej płacą według stawek obywateli Unii Europejskiej.

  Studia w języku angielskim - obywatele spoza UE*

  Wpisowe Opłaty roczne Opłaty stacjonarne
  Studia stacjonarne 200 € 3 500 € 1 850 €

  * nie dotyczy studentów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Gruzji, Ukrainy oraz wszystkich krajów Ameryki Południowej.

  zarządzenie 2017_2018 AFiB

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy:

Poniedziałek – 10:00 – 18:00
Wtorek – 10:00 – 18:00
Środa – 10:00 – 18:00
Czwartek – 10:00 – 18:00
Piątek – 9:00 – 17:00
Sobota: 10:00 – 16:00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close