Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne (sobota i niedziela)

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU

  Prawie miliard ludzi porozumiewa się w języku hiszpańskim, co sprawia, że jego znajomość staje się sporym atutem. Wybierając Filologię w zakresie języka hiszpańskiego (studia I stopnia) na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, decydujesz się na naukę języka, który odgrywa na świecie ogromną rolę i jest używany nie tylko w Hiszpanii, ale także w dziewiętnastu innych krajach – m.in. Meksyku, Argentynie czy Kolumbii.

  Specjalność iberystyka jest kierunkiem dla wszystkich tych, którzy mają zacięcie do nauki języków i chcieliby od podstaw nauczyć się hiszpańskiego w mowie i piśmie. Podczas studiów licencjackich język hiszpański poznasz co najmniej do poziomu C1.

  Oprócz umiejętności językowych, zapoznasz się z kulturą życia codziennego, geografii, pasjonującej historii, unikalnej sztuki, tradycji i zachowań kulturowych charakterystycznych dla państw, w których hiszpański jest językiem urzędowym. Do tego zdobędziesz umiejętności praktyczne związane z tłumaczeniem różnego rodzaju tekstów.

  Zalety kierunku:

   

  Nasze studia mają profil praktyczny, co oznacza:

  1. Znakomita większość zajęć ma charakter ćwiczeń lub seminariów, znika praktycznie forma wykładu. Zajęcia odbywają się w j. hiszpańskim, a możesz również uczęszczać na zajęcia w j. angielskim.
  2. Student odbywa obowiązkowo 3 miesiące praktyk w firmach, szkołach, instytucjach, z czego aż 90 godz. w ramach warsztatów na terenie szkoły, gdzie realizowane są
  3. projekty zlecone przez firmy współpracujące.
  4. Oprócz praktycznej nauki języka hiszpańskiego, który studenci powinni opanować na poziomie C1 studenci uczą się obowiązkowo drugiego języka obcego, minimalnie dochodząc do poziomu B1.
  5. Studenci uczą się podstaw komunikacji i biznesu międzynarodowego, marketingu, turystyki i rekreacji, podstaw organizacji rynku wydawniczego, etc.

  WYMAGANIA

  Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie na kierunku Filologia w zakresie języka hiszpańskiego, musisz spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  • Zaliczyć egzamin maturalny z języka obcego,
  • Posiadać certyfikat języka angielskiego na poziomie B1.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • O PROGRAMIE

  Program na kierunku Filologia w zakresie języka hiszpańskiego został zaprojektowany tak, by jak najlepiej przekazać Ci teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu języka hiszpańskiego i kultury krajów hiszpańskojęzycznych. Jeżeli więc masz zacięcie językowe, specjalność iberystyka – studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistula – jest kierunkiem dla Ciebie!

  Praktyczna znajomość języka hiszpańskiego, a do tego wiedza z zakresu rynku tłumaczeń, rynku wydawniczego i organizacji wydarzeń kulturalnych – to główne atuty kierunku.

  PRAKTYKI ZAWODOWE

  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na wiedzę praktyczną, dlatego podczas trzyletnich studiów odbędziesz łącznie trzymiesięczne praktyki zawodowe. Aż dziewięćdziesiąt godzin praktyk zostanie przeprowadzonych w ramach warsztatów na Uczelni, w których realizowane będą projekty zlecone przez firmy współpracujące z nami. Praktyki będziesz mógł wykonać także w różnego rodzaju firmach wydawniczych i dystrybucyjnych, agencjach tłumaczeniowych, korporacjach i instytucjach o profilu międzynarodowym. Z łatwością znajdziesz pracę po ukończeniu takiego stażu.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA

  Wykładowcy kładą nacisk na praktyczne zajęcia, dzięki którym poprawisz swoją znajomość języka. Dla osób zainteresowanych pracą tłumacza prowadzimy warsztaty przekładu, zarówno tekstów biznesowych, specjalistycznych, jak i literackich. Zajęcia z nauki języka uzupełnione są wiadomościami o kulturze i historii krajów hiszpańskojęzycznych. Zajęcia te opracowywane są w oparciu o zainteresowania i potrzeby studentów.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe

   Przedmioty praktyczne:

   • Praktyczna nauka j. hiszpańskiego:
    • Podstawy j. hiszpańskiego,
    • Umiejętności zintegrowane 1-4,
    • Wymowa,
    • Mówienie i słuchanie 1-2,
    • Pisanie i ortografia 1-3,
    • Słuchanie, mówienie i pisanie 1-3,
    • Czytanie i dyskusja 1-3,
    • Tłumaczenia 1-2
    • Tłumaczenia ustne i pisemne
    • Język reklamy i marketingu
    • Języki specjalistyczne
    • Język biznesu – mówienie i pisanie, tłumaczenia
    • Pisanie i język akademicki
    • Drugi język obcy (do wyboru) 1-5
    • Praktyka zawodowa – Warsztaty 1-2

   Przedmioty obowiązkowe:

   • Kultura i cywilizacja Hiszpanii
   • Literatura i kino hiszpańskie
   • Kultura i cywilizacja Ameryki Łacińskiej
   • Historia Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej
   • Literatura i kino Hispanoameryki

   Zajęcia fakultatywne:

   • Podstawy gospodarki rynkowej
   • Podstawy turystyki i rekreacji
   • Podstawy marketingu
   • Sztuka wystąpień publicznych
   • Technologie informacyjne
   • Wychowanie fizyczne 1-2

   Seminaria:

   • Proseminarium i metodyka pisania pracy licencjackiej
   • Seminarium licencjackie 1-2
 • Na poziomie licencjackim specjalności iberystyka nie przewidziano specjalności ze względu na naukę języka hiszpańskiego od poziomu A1. Podczas trzyletnich studiów licencjackich stawiamy przede wszystkim na jak najlepsze poznanie i naukę nowego języka obcego.

 • dr hab. Maria Koszla-Szymańska

  Autorka książek, polskich i zagranicznych artykułów dotyczących m.in aspektów kulturowych w nauczaniu języka hiszpańskiego. Od 1996 r. bierze udział w corocznych kongresach organizowanych w ośrodkach uniwersyteckich w całej Hiszpani. Laureatka pięciu nagród jubileuszowych oraz Złotego Medalu za Długoletnią Służbę przyznanych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

  prof. dr hab. Andrzej Weseliński

  Autor licznych prac naukowych z zakresu literatury i kultury brytyjskiej i amerykańskiej opublikowanych w kraju i za granicą. Prowadzi wykłady m.in w University of Notre Dame czy w University College London. Uczestnik międzynarodowych programów naukowych. Założyciel pisma naukowego ANGLICA. Współautor kilkudziesięciu programów edukacyjnych emitowanych przez Telewizję Polską i Polskie Radio. Otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe. Laureat konkursu BBC European Service, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

  dr Pablo de la Fuente de Pablo

  Specjalista w zakresie historii książek, kultury i literatury. Wykłada gościnnie na wielu zagranicznych uniwersytetach. Dyrektor, redaktor naukowy i główny badacz El Triunfante. W latach 2011-2016 związany z Ministerstwem Kultury w Hiszpanii. Autor wielu publikacji naukowych.

  dr Katarzyna Kacprzak

  Specjalistka w dziedzinie filologii hiszpańskiej i romańskiej. Przez wiele lat pełniła funkcje m.in. kierownika działu promocji i rzecznika prasowego Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Instytutu Cervantesa w Warszawie i Krakowie. Była również kierownikiem ds. projektów w Instytucie Adama Mickiewicza w Warszawie. Organizowała międzynarodowe projekty kulturalne i medialne, m.in. w ramach Polskiej Prezydencji w UE oraz dwa największe projekty promocji kultury polskiej zagranicą: POLSKA! YEAR (Rok Polski w Wlk. Brytanii, 2009-2010) i Rok Polski w Hiszpanii (2002 – 2003). Tłumaczka literatury i esejów oraz tłumaczka przysięgła j. hiszpańskiego i j. francuskiego.

  prof. dr hab. Andrzej Diniejko

  dr hab. Johann Sauer Hans

  dr hab. Jana Rosker

  dr Irena Księżopolska

  Specjalistka w zakresie modernizmu, postmodernizmu w literaturze i sztuce oraz komunikacji międzykulturowej. Autorka wielu publikacji naukowych i artykułów, w tym monografii The Web of Sense: Patterns of Involution in Selected Fictions by Virginia Woolf and Vladimir Nabokov w 2012 r. Organizatorka i współorganizatorka wielu konferencji naukowych. Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

  dr Mo Zhou

  dr Liu Hanzhen

  mgr Ali Sengul

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Filologia w zakresie języka hiszpańskiego zostały zaplanowane tak, by jak najlepiej przygotować Cię do podjęcia pracy w wybranym przez Ciebie obszarze. Praktyczne podejście połączone z szerokim wachlarzem kompetencji sprawia, że możesz rozwijać się w konkretnym kierunku i tym samym decydować o swojej przyszłości. Po ukończeniu studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Ty będziesz mógł posługiwać się tytułem filolog iberysta.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Filologia hiszpańska.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA SPECJALNOŚCI IBERYSTYKA

  Znajomość języków

  Już po trzech latach możesz opanować j. hiszpański na poziomie C1 według wymagań Unii Europejskiej. Po zakończeniu studiów będziesz mógł również posługiwać się drugim językiem obcym (wg wyboru) na poziomie B1.

  Praktyczna wiedza

  Poznasz podstawy ekonomiczne i prawne pracy tłumacza, wydawcy czy organizatora wydarzeń kulturalnych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

  Profesjonalne tłumaczenia

  Nabędziesz umiejętności niezbędne do rzetelnego tłumaczenia tekstów pisemnych i ustnych podstawowego typu w zakresie tłumaczeń biznesowych, specjalistycznych i kulturalnych.

  MOŻLIWOŚCI PRACY

  Po ukończeniu studiów na kierunku Filologia w zakresie  języka hiszpańskiego będziesz mógł szukać pracy:

  • jako lektor w szkole językowej,
  • jako redaktor portali i prasy hiszpańskojęzycznej,
  • jako organizator i manager wydarzeń kulturalnych,
  • w biurze tłumaczeń,
  • w branży wydawniczej,
  • w mediach i branży rozrywki,
  • w międzynarodowych firmach i korporacjach,
  • w organizacjach państwowych i pozarządowych, instytucjach edukacyjnych i kulturalnych.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 6 100 zł 3 200 zł 680 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 5 400 zł 2 850 zł 610 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 450 € 775 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE i innych państw

  Wpisowe Opłata roczna opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 000 € 1 100 €

  *Obywatele pozostałych państw Europy, wszystkich państw Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Studia w języku angielskim - studenci z pozostałych państw*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 2 000 € 1 100 €

  *nie dotyczy studentów z państw Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Wysp Karaibskich, oraz Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu oraz Uzbekistanu.

  Uchwała Rady Wykonawczej Nr 02 02 2018

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

01.06-23.06.2018:

poniedziałek- piątek  9.00- 17.00

24.06. – 30.09.2018:

poniedziałek- czwartek 10.00-18.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close