Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU

  Stosunki Międzynarodowe są nauką łączącą wiedzę, doświadczenia i osiągnięcia wielu dyscyplin. Czerpią zarówno z ekonomii i prawa, jak też socjologii, nauk politycznych, geografii czy historii. Są zatem idealnym wyborem zarówno dla tych, którzy jeszcze nie mają sprecyzowanych poglądów na swoją przyszłą karierę, jak i tych, którzy dokładnie wiedzą w jakim kierunku chcą się realizować. Tym samym świetnie wpisują się w model pracownika XXI w., uczącego się przez całe życie w wielu różnych obszarach.

  Stosunki Międzynarodowe to przede wszystkim kierunek niezwykle ciekawy, pozwalający zrozumieć aktualne i najbardziej palące problemy współczesnego świata. Dlatego są idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto chce być przygotowany na zmieniające się warunki na rynku pracy. Kierunek ten nie oferuje jednej wąsko rozumianej specjalizacji. Dostarcza wiedzy i cenionych przez pracodawców kompetencji miękkich pozwalających odnaleźć się w różnych okolicznościach. Absolwenci Stosunków Międzynarodowych świetnie odnajdą się w pracy w międzynarodowych korporacjach, instytucjach finansowych, mediach, instytucjach publicznych i oczywiście dyplomacji.

  Unikalność Stosunków Międzynarodowych na AFiB Vistula polega na włączeniu w nauczanie praktyków dyplomacji, polityków i analityków chętnie dzielących się swoim doświadczeniem ze studentami, wykraczając tym samym poza informacje dostępne w podręcznikach. Do najgłośniejszych nazwisk należą dr Andrzej Olechowski (były minister spraw zagranicznych RP), prof. Longin Pastusiak (amerykanista, były marszałek Senatu RP), prof. Jerzy M. Nowak (były ambasador przy NATO), prof. Marek Grela (były ambasador przy UE) i wielu innych.

  Polska Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko oceniła kierunek Stosunki Międzynarodowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Koncepcja kształcenia, program, kadra, wewnętrzny system jakości i infrastruktura uzyskały ocenę „w pełni” – drugą najwyższa w pięciostopniowej skali, a umiędzynarodowienie oraz wsparcie studentów w procesie kształcenia zdobyły notę najwyższą „wyróżniającą”.

  WYSOKA OCENA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

  Polska Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko oceniła kierunek Stosunki Międzynarodowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Koncepcja kształcenia, program, kadra, wewnętrzny system jakości i infrastruktura uzyskały ocenę „w pełni” – drugą najwyższa w pięciostopniowej skali, a umiędzynarodowienie oraz wsparcie studentów w procesie kształcenia zdobyły notę najwyższą „wyróżniającą”.

  Ocena programowa PKA

  Sprawdź
 • O PROGRAMIE

  Student I roku przechodzi etap przygotowawczy koncentrujący się na rozwoju jego umiejętności akademickich, w tym zapoznaje się ze specyfiką nauki o SM i warsztatem pracy. W ramach studiów realizuje moduły przedmiotowe, grupujące zajęcia powiązane ze sobą tematycznie (np. moduł polityczny, ekonomiczny, prawny etc.) Pod koniec pierwszego roku student wybiera jedną z trzech dostępnych specjalizacji (warunkiem uruchomienia każdej jest zebranie odpowiedniej liczby studentów). Każda z nich kładzie większy nacisk na inny obszar Stosunków Międzynarodowych. Od trzeciego semestru student realizuje oprócz przedmiotów obligatoryjnych zajęcia z wybranej specjalności.  Począwszy od semestru czwartego student uczęszcza na wykłady z listy ogólnouczelnianej pozwalające mu na rozwijanie jego zainteresowań lub uzupełnianie wiedzy zdobywanej na zajęciach i większą samorealizację. Pod koniec czwartego semestru student wybiera promotora, którego zadaniem jest pomóc studentowi w napisaniu pracy licencjackiej.

   

  • Zobacz placówki, w których możesz odbyć praktyki
   • Centrum Stosunków Międzynarodowych,
   • German Marshall Fund of the United States,
   • Magazyn THINKTANK,
   • Fundacja Otwarty Dialog,
   • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,
   • Fundacja im. Roberta Schumana,
   • Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego,
   • Center for European Policy Analysis,
   • Instytut WiseEuropa,
   • Instytut Spraw Publicznych,
   • Fundacja im. Heinricha Bölla,
   • Atlantic Council,
   • Community of Democracies.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistuli zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie Stosunków Międzynarodowych.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Podstawy ekonomii
   • Historia stosunków międzynarodowych
   • Nauka o państwie i polityce
   • Filozofia i Etyka
   • ICT w Biznesie
   • Warsztat badacza Stosunków Międzynarodowych I
   • Międzynarodowe stosunki polityczne
   • Teoria stosunków międzynarodowych
   • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
   • Najnowsza historia powszechna
   • Podstawy prawa
   • Socjologia
   • Techniki komunikacji i argumentowania I
   • Zaawansowane techniki pisania prac akademickich I
   • Współczesne doktryny polityczne
   • Organizacje międzynarodowe
   • Podstawy wiedzy o UE
   • Psychologia społeczna
   • Współczesne systemy polityczne
   • Warsztat korespondenta zagranicznego
   • Prawo międzynarodowe publiczne
   • Komunikacja międzykulturowa
   • Negocjacje
   • Międzynarodowe stosunki kulturalne
   • Polska polityka zagraniczna
   • Public Relations i marketing polityczny
   • Unia Europejska jako aktor globalny
   • Seminarium dyplomowe
   • Język obcy
   • Drugi język obcy
 • Stosunki Międzynarodowe nie oferują jednej wąsko rozumianej specjalności. Każda z poniższych jest pakietem wiedzy i umiejętności pozwalającym na kontynuowanie edukacji na studiach II stopnia w zakresie Stosunków Międzynarodowych, ale i innych nauk społecznych i humanistycznych (ekonomia, socjologia, politologia, historia). Każda też poszerza horyzonty studenta dzięki czemu rozumie on lepiej otaczający świat i zwiększa jego szanse na rynku pracy.

  SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYNARODOWE RELACJE BIZNESOWE I
  Specjalność ta jest realizowana we współpracy z programem Ekonomii i jest skierowana do tych, którzy chcą połączyć swoje zainteresowanie polityką zagraniczną z zagadnieniami biznesowymi. Jest to idealne wybór dla tych wszystkich, których fascynują skutki międzynarodowego kryzysu gospodarczego, relacje gospodarcze państw oraz wpływ instytucji kapitałowych i międzynarodowych korporacji na stosunki międzynarodowe. Jej absolwenci sprawdzą się w pracy w korporacjach i instytucjach finansowych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności międzynarodowe relacje biznesowe I
   • Różne typy kapitalizmu
   • Transformacja gospodarcza i społeczna Europy Środkowej i Wschodniej
   • Międzynarodowy wymiar współczesnego biznesu

  SPECJALNOŚĆ: STUDIA GLOBALNE, REGIONALNE I CYWILIZACJE
  Specjalność ta jest skierowana do osób z nieco większym zacięciem humanistyczno-społecznym. W jej ramach studenci zapoznają się z tak frapującymi problemami jak zderzenie kultur, powstawanie i funkcjonowanie cywilizacji, rola czynników kulturowych, religijnych i regionalnych w globalnych stosunkach międzynarodowych, procesy globalizacyjne, szczególnie w Azji. Jej absolwenci sprawdzą się w pracy analityków, dziennikarzy, dyplomatów, międzynarodowych korporacjach.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności studia globalne, regionalne i cywilizacje
   • Cywilizacje świata
   • Procesy globalizacji w Azji Południowo-Wschodniej
   • Studia Wschodnie

  SPECJALNOŚĆ: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE

  Studenci, którzy wybiorą tę specjalność będą mieli okazję zgłębiać tematykę bezpieczeństwa państwa oraz zbiorowego systemu bezpieczeństwa, strategii oraz sposobów prognozowania. Jest to świetne rozwiązanie dla każdego, kto myśli o pracy w charakterze analityka międzynarodowego, ale też osób zamierzających pracować przy ocenie czynników ryzyka w korporacjach.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
   • Studia strategiczne
   • Religia i tożsamość w polityce międzynarodowej
   • Współczesne problemy bezpieczeństwa
 • prof. dr hab. Longin Pastusiak

  Historyk i politolog, amerykanista, polityk, działacz PZPR, SdRP i SLD. W latach 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2001-2005 senator i marszałek Senatu V kadencji. W obszarze naukowym, autor ponad 760 publikacji naukowych, w tym 90 książek. Wykłada na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, głównie w USA oraz w Kanadzie i w Europie. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Order Krzyża Ziemi Maryjnej I klasy (Estonia, 2002), Honorary Companion of Honour Narodowego Orderu Zasługi (Malta, 2002), Komandor Krzyża Wielkiego Orderu „Za Zasługi dla Litwy” (Litwa, 2006). Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (Warszawa, sierpień 2015).

  dr hab. Wojciech Kostecki

  Politolog, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji naukowych na temat współczesnych zagadnień międzynarodowych, problematyki bezpieczeństwa, mediów, konfliktów oraz teorii polityki. Uczestnik krajowych (NCN) oraz międzynarodowych programów badawczych (m.in. na Uniwersytecie w Cambridge, Uniwersytecie Kopenhaskim, Berghof Research Center). Członek European International Studies Association i uczestnik Global Security Fellows Initiative. W latach 2007–2011 przewodniczący Zespołu ds. stanu zagrożeń społeczeństwa i państwa Komitetu Badań nad Zagrożeniami PAN.

  dr hab. Marta Götz

  Prorektor ds. Nauki w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Dr hab. nauk ekonomicznych nadany przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Realizuje indywidualne projekty Narodowego Centrum Nauki i Small Grant Visegrad Fund. Członek Academy of International Business (AIB), European International Business Academy (EIBA), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu (PTE) i Finance Watch.

  dr hab. Jerzy M. Nowak

  Dyplomata i wieloletni ambasador przy NATO. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, którego był prezesem w latach 2007-2009 oraz członek Rady Ambasadorów Akademii Dyplomatycznej Fundacji Pułaskiego. Pełnił funkcję ambasadora RP, m.in: przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, w Hiszpanii, przy NATO i UZE w Brukseli. Były pełnomocnik ministra spraw Zagranicznych ds. Przeglądu Polskiej Polityki Bezpieczeństwa a także były koordynator prac BBN nad Przeglądem Bezpieczeństwa Polski. Pełnił również funkcje kierownicze w MSZ, m.in.: dyrektora departamentów, członka zespołu negocjującego przystąpienia Polski do NATO, negocjatora tzw. Adaptowanego Traktatu CFE oraz Przedstawiciela Urzędującego Przewodniczącego OBWE. Autor kilkudziesięciu publikacji w kraju i za granicą. Odznaczony wysokimi orderami polskimi, hiszpańskim, litewskim i ukraińskim, w tym: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1998 roku oraz Odznaką Honorową „Bene Merito” w 2012 roku.

  dr hab. Anna Antczak-Barzan

  Absolwentka filologii angielskiej oraz stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a także public relations, wydawanych w wysokopunktowanych ogólnopolskich i międzynarodowych pismach naukowych. W 2013 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, natomiast w 2015 r. brązowym Medalem za Długoletnią Służbę za szczególne osiągnięcia w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, nadanym przez Prezydenta RP. Członek rady naukowej „Kwartalnika Bellona i „International Scientific Journal Diplomacy and Law” oraz recenzent jednego z najlepszych politologicznych czasopism naukowych „International Interactions”. Laureatka stypendium naukowego im. Eisenhowera Akademii Obrony NATO w Rzymie, ekspert ds. bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych Business Centre Club oraz członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, a także MENSA International.

  dr hab. Marek Grela

  Dyplomata, ekonomista i były wiceminister spraw zagranicznych. W latach 2002-2012 ambasador RP przy Unii Europejskiej, a następnie dyrektor ds. stosunków transatlantyckich w Radzie Unii Europejskiej oraz główny doradca w Europejskiej Służbie Dyplomatycznej (EEAS). Obecnie współpracownik polskich i zagranicznych ośrodków studiów międzynarodowych. Doradca dyplomatyczny Krajowej Izby Gospodarczej, Członek Rady Fundacji Amicus Europae oraz cżłonek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Ambasador ad personam.

  dr Andrzej Olechowski

  Polityk i ekonomista. Minister finansów w 1992 oraz minister spraw zagranicznych w latach 1993-1995. Kandydat na Prezydenta RP w 2000 i w 2010, jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. Od 23 lipca 2012 sprawuje funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Banku Handlowego (wcześniej pełnił ją już w latach 1991-1996 i 1998-2000). Pełnił także różne funkcje w komitetach doradczych firm zagranicznych.

  dr Małgorzata Maliszewska

  Adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych oraz członkini Rady Programowej Insurance Form dla Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń. Członek Kapituły Polskiej Izby Ubezpieczeń na najlepszy artykuł z dziedziny ubezpieczeń dla środowiska dziennikarskiego. Specjalista z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, organizacji i ekonomiki przedsiębiorstw, prawa kontraktowego, alternatywnych metod rozstrzygania sporów sądowych i pozasądowych oraz negocjacji w biznesie.

  dr Przemysław Damski

  Historyk dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz New Diplomaic History Network. Stypendysta Roosevelt Study Center w Middelburgu w Holandii. Realizował badania w: Parliamentary Archives w Londynie, The British Library w Londynie, The National Archives of the United Kingdom w Londynie, John-F.Kennedy Institut w Berlinie, Freie Universität w Berlinie, Humboldt Universität zu Berlin w Berlinie.

  mgr Tomoyuki Hashimoto

  Specjalizuje się w okresie postkomunistycznym, a jego obecne badania koncentrują się na Warszawie jako międzynarodowym centrum handlu papierami wartościowymi (w porównaniu do Pragi, Budapesztu i Wiednia). Swoje badania prowadzi w oparciu o geografię finansową a także ekonomicznej analizie prawa. Laureat stypendialnej kariery naukowej (na lata 2016-2019, CERGE-EI w Pradze).

  mgr Anna Grzywacz

  Stypendystka University of Nottingham (2012–2013) i Xiamen University (2015–2016). Wzięła również udział w międzynarodowych konferencjach organizowanych m.in. w Chinach, Gruzji i Słowenii. Specjalistka z zakresu stosunków międzynarodowych w Azi Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kulturowych i społecznych, polityki zagranicznej Indonezji i Singapuru oraz kulturowych aspektów poznania regionu.

  prof. dr hab. Stanisław Parzymies

  Absolwent Wydziału Dyplomatyczno-Konsularnego Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie (1961 r.). W latach 1975-1993 pracownik naukowy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Były przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW oraz były kierownik Zakładu Integracji Europejskiej ISM. Przewodniczący Rady Naukowej prze dwie kadencje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW oraz kierownik zakładu Integracji Europejskiej również w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Autor wielu publikacji naukowych.

  dr Bartłomiej Nowak

  Stypendysta Global Ethics Fellow w Carnegie Council for Ethics in International Affairs w Nowym Jorku. Pełnił funkcje dyrektora Wykonawczego Centrum Stosunków Międzynarodowych, szefa gabinetu wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Był równiez członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej, Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz stypendystą i członkiem Transatlantic Academy w Waszyngtonie. Wykłada gościnne na zagranicznych uniwersytetach m.in w USA, Japonii, Niemczech, Serbii, Ukrainie, Rosji, Grecji i Estonie.

  dr Juliusz Maliszewski

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, mgr historii sztuki, MBA, dziennikarz i dyplomata. Dyrektor/redaktor naczelny Polskiego Radia dla Zagranicy i członek Rady Nadzorczej TVP SA. W latach 2011 – 2014 przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia RR „Radio dla Ciebie” . W latach 2005-2009 dyrektor Instytutu Polskiego w Lipsku. Pełnił również wiele innych funkcji kierowniczych w mediach publicznych, w tym w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in. odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

  dr Liu Hanzhen

  dr hab. Agnieszka Legucka

  dr hab. Wawrzyniec Konarski

  dr Jan Muś

  dr Aslan Davut Han

  dr Davide Marciano

  dr Justyna Olędzka

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE
  Stosunki Międzynarodowe na poziomie licencjackim oferują przemyślany program studiów, który odpowiada na oczekiwania dzisiejszego rynku pracy. Zajęcia realizowane są przez kadrę doświadczonych ekspertów – byłych ministrów i ambasadorów, dysponujących rzetelną wiedzą. Podczas studiów będziesz mógł zdobyć pierwsze doświadczenie na praktykach zawodowych w Polsce lub za granicą, dzięki programowi Erasmus Plus.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

  Globalne możliwości
  Poznasz zależności międzypaństwowe i procesy kształtujące politykę zagraniczną. Nauczysz się dwóch języków obcych. Zdobędziesz wiele międzynarodowych znajomości wśród innych studentów. To sprawi, że zostaniesz atrakcyjnym kandydatem nie tylko na polskim, ale także na zagranicznym rynku pracy.

  Zrozumienie świata
  Poznawanie nowych kultur, a także specyfik polityki prowadzonej przez państwa w różnych regionach, pozwolą Ci zrozumieć otaczający świat.

  Dyplomatyczne zacięcie
  Zdobywanie wiedzy od byłych ministrów i ambasadorów, a do tego praktyki odbyte w międzynarodowych instytucjach sprawią, że postawisz pierwsze kroki na drodze do dyplomacji.

  MOŻLIWOŚCI PRACY
  Stosunki Międzynarodowe (studia licencjackie) otwierają przed Tobą możliwości pracy nie tylko w dyplomacji, ale także w sektorze niepaństwowym.

  Twoją kandydaturą będą zainteresowane poniższe miejsca:

  • Międzynarodowe organizacje współpracy globalnej (ONZ, Bank Światowy),
  • Międzynarodowe organizacje współpracy regionalnej (Unia Europejska, ASEAN),
  • Służby dyplomatyczne,
  • Parlamenty narodowe,
  • „Thinktanki”,
  • Instytucje Unii Europejskiej,
  • Instytucje analityczne,
  • Międzynarodowe i krajowe organizacje pozarządowe,
  • Firmy międzynarodowe.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 100 zł 2 700 zł 580 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 4 500 zł 2 400 zł 520 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  *Obywatele Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Gruzji, Ukrainy oraz wszystkich krajów Ameryki Południowej płacą według stawek obywateli Unii Europejskiej.

  Studia w języku angielskim - obywatele spoza UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 3 500 € 1 850 €

  *Nie dotyczy studentów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Gruzji, Ukrainy oraz wszystkich krajów Ameryki Południowej.

  Uchwała Rady Wykonawczej Nr 02 02 2018

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

Godziny pracy w maju 2018:
Poniedziałek – Piątek 10.00 – 17.00
Sobota – nieczynne

Od czerwca 2018

Poniedziałek 10.00 – 18.00

Wtorek 10.00 – 18.00

Środa 10.00 – 18.00

Czwartek 10.00 – 18.00

Piątek 9.00 – 17.00

Sobota 10.00 – 16.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close