Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne, niestacjonarne

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  Studia ekonomiczne na poziomie magisterskim znacznie poszerzą Twoją wiedzę z zakresu ekonomii. Poznasz zasady zaawansowanych metod analitycznych, które badają zjawiska ekonomiczne. Dzięki kontynuacji specjalności ze studiów I stopnia, będziesz mógł stać się ekspertem w interesującej Cię dziedzinie i tym samym zdobyć umiejętności, dzięki którym wyróżnisz się na rynku pracy.

  Studia na Akademii Finansów i Biznesu to coś więcej, niż teoria. Stawiamy na praktyczność zdobywanej wiedzy, dlatego też nauczysz się, jak przekuć te informacje w sukces na polu zawodowym, a dzięki zrozumieniu funkcjonowania rynku międzynarodowego, przygotujesz się do pracy za granicą.

   

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

 • O PROGRAMIE
  Studia ekonomiczne na Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały stworzone z myślą o przyszłości studentów. Dlatego kadrę naukową tworzą eksperci i praktycy zawodu, którzy przekazują aktualną wiedzę z branży. Ponadto oferowane specjalności dostosowane są do potrzeb rynku. Na naszej Uczelni wierzymy w dualność kształcenia, a to oznacza, że będziesz systematycznie rozwijał swoje kompetencje i jednocześnie będziesz mógł swobodnie podążać wybraną ścieżką kariery.

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na praktyczność zajęć, również na kierunku Ekonomia. Studia to doskonała okazja nie tylko do zdobywania teoretycznej wiedzy. Będziesz mógł rozszerzać swoje kompetencje o cenne doświadczenie, podejmując dodatkowe, nieobowiązkowe praktyki. Nasze Biuro Karier pomoże Ci wybrać zorganizować współpracę z partnerami biznesowymi Uczelni. Będziesz mógł także skorzystać z oferty programu Erasmus Plus i wyjechać na staż zagraniczny.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistuli zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie ekonomii.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Ekonomia menedżerska
   • Prawo gospodarcze
   • Rynek finansowy – kurs średni
   • Gospodarowanie zasobami ludzkimi
   • Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych
   • Wnioskowanie statystyczne
   • Ekonomia międzynarodowa
   • Makroekonomia – kurs średni
   • Ekonomia matematyczna
   • Historia myśli ekonomicznej
   • Seminarium dyplomowe magisterskie 1
   • Metodyka pisania pracy magisterskiej
   • Konserwatorium z języka obcego 1-2
 • Kierunek Ekonomia (studia magisterskie) pozwoli Ci zrealizować jedną z trzech specjalności: biznes międzynarodowy II, ekonomia przedsiębiorstwa I lub ekonomia międzynarodowa.

  SPECJALNOŚĆ: BIZNES MIĘDZYNARODOWY II
  Pogłębisz swoją wiedzę i kompetencje w sferach: planowania, zaopatrzenia, produkcji, logistyki, badań, rozwoju, finansów i controllingu. Nauczysz się samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe związane z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym. Studia na poziomie magisterskim pozwolą Ci swobodnie poruszać się w projektach o różnym podłożu ekonomicznym, prawnym i politycznym. Dzięki tej specjalności będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych oraz organach rządowych i samorządowych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności biznes międzynarodowy II
   • Studia przypadku biznesu międzynarodowego
   • Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym
   • Międzynarodowa promocja gospodarcza
   • Finansowanie w biznesie międzynarodowym
   • Konserwatorium dyplomowe specjalnościowe

  SPECJALNOŚĆ: EKONOMIA PRZEDSIĘBIORSTWA II
  Podczas studiowania tej specjalności poszerzysz swoją wiedzę z zakresu działania przedsiębiorstwa na rynku. Poznasz praktyczne aspekty funkcjonowania organizacji gospodarczych, analiz sektorowych i projektów inwestycyjnych. Będziesz potrafił samodzielnie sporządzać ekspertyzy dotyczące procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności ekonomia przedsiębiorstwa II
   • Strategiczna analiza rozwoju przedsiębiorstwa
   • Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
   • Kulturowe uwarunkowania współczesnego biznesu
   • Strategie podatkowe przedsiębiorstw
   • Konserwatorium dyplomowe specjalnościowe

  SPECJALNOŚĆ: EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA
  Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej, teorii międzynarodowej wymiany dóbr, przepływów kapitału i technologii, a także alokacji działalności ekonomicznej w przestrzeni. Specjalność ta jest więc idealna dla osób, które w przyszłości widzą siebie na różnych managerskich stanowiskach nie tylko w Polsce, ale także w organizacjach międzynarodowych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności ekonomia międzynarodowa
   • Międzynarodowy handel towarami i usługami w dobie globalizacji
   • Międzynarodowe przepływy czynników produkcji w dobie globalizacji
   • Międzynarodowe przepływy finansowe w dobie globalizacji
   • Wyzwania globalne a handel międzynarodowy
   • Konserwatorium dyplomowe specjalnościowe
 • prof. dr hab. Witold Orłowski

  Profesor nauk ekonomicznych. Od lutego 2016 r. Rektor AFiBV. Specjalizuje się w ekonometrii stosowanej i makroekonomii, problematyce transformacji gospodarczej oraz integracji europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ukończył ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim, następnie kształcił się w Harvard University. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim, habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Był profesorem i dyrektorem Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W 2005 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

  dr hab. Zbigniew Zimny

  Były szef jednostek analityczno-badawczych w Centrum ONZ ds. Korporacji Transnarodowych w Nowym Jorku i w organizacji ONZ ds. rozwoju gospodarczego, UNCTAD (Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju). W Genewie był szefem sekcji ds. międzynarodowej wymiany usług i dyrektorem departamentu odpowiedzialnego za przygotowanie dorocznego prestiżowego raportu ONZ – Światowego Raportu Inwestycyjnego (World Investment Report). Jest specjalista z zakresu m.in korporacji transnarodowych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych czy hanldu międzynarodowego.

  dr hab. Wojciech Hubner

  Doświadczenie zdobywał w USA i Niemczech. Profesor honorowy Uniwersytetu w Rizhau (Chiny). Kierował licznymi projektami ONZ w Azji Centralnej i Chinach, w tym: międzynarodowym programem The Silk Road Initiative w Pekinie. Był również regionalnym doradcą ONZ do spraw wdrażania reform gospodarczych w Azji Centralnej. Współzałożył The Silk Road Global Alliance (SRGA) – międzynarodową organizację pozarządową zajmującą się propagowaniem idei Szlaku Jedwabnego.

  dr Ewa Radomska

  Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Amerykanistyki i Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Była konsultantka ekonomiczna w amerykańskiej firmie Hospitality Marketing Concept. Dodatkowo prowadziła szkolenia m.in. dla menedżerów z Global Shared Service Center – Electrolux Poland. Była współorganizatorką trzech edycji Małopolskiego Turnieju Przedsiębiorczości w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Dwukrotnie otrzymała wyróżnienie „Najlepszy wykładowca online session” w AFiB Vistula. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

  prof. dr hab. Wojciech Charemza

  Pełnił funkcję doradcy prezesa w Narodowym Banku Polski. Specjalista z zakresu ekonometrii finansowej, symulacji ekonometrycznej, prognozowania, modelowana inflacji oraz modeli ekonomicznyych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Wykłada również na brytyjskiej uczelni University of Leicester.

  dr hab. Sebastian Płóciennik

  Prawnik i ekonomista. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2003-2009 pracował w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we Wrocławiu, następnie w Instytutcie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Współprzewodniczący zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i koordynator programu badawczego „Unia Europejska” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Wielokrotnie wykładał w charakterze gościa na wielu uczelniach w Niemczech, Kanadzie, RPA, Indiach i Austrii.

  prof. dr hab. Paweł Bożyk

  Polityk i profesor nauk ekonomicznych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz członek Senatu Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Tokio. Autor blisko 800 publikacji naukowych. Przewodniczący ROG oraz Kongresu Porozumienia Lewicy od 2007 r.

  dr hab. Svitlana Makarova

  dr Łukasz Marć

  Uczestnik programu badawczo-rozwojowego ODI. Ekonomista, specjalista w zakresie ekonometrii stosowanej i ekonomii pracy. Przeprowadził liczne badania naukowe dotyczące m.in środków utrzymania młodzieży w Ugandzie i Ghanie oraz badające wpływ pomocy zagranicznej na wydatki i dochody rządu. Autor wielu publikacji naukowych. Wykłada gościnnie na zagranicznych uniwersytetach.

  dr Agata Wańcio

  dr Rafał Raciborski

  dr Marian Szołucha

  Redaktor naczelny serwisu Obserwatorfinansowy.pl. Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Członek New York Academy of Sciences oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zasiada w Komitecie Ekonomicznym Forum dla Wolności i Rozwoju. Przez wiele lat pełnił funkcję Członka Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej im. prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie. Był zastępcą redaktora naczelnego i szefem działu gospodarczego kwartalnika Myśl.pl, dyrektorem biura Związku Pracodawców Mediów Publicznych, starszym specjalistą w biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, sekretarzem rady nadzorczej Radia Koszalin,rzecznikiem prasowym Ministerstwa Gospodarki Morskiej oraz doradcą w Parlamencie Europejskim. Autor i współautor wielu publikacji naukowych.

  dr Piotr Śpiewanowski

  mgr Iulia Nikitenko

  mgr Olga Petranevskaya

  mgr Magdalena Rybicka

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE
  Studia ekonomiczne na poziomie magisterskim zostały zaplanowane tak, by pozwolić Ci realizować się w dziedzinie, która interesuje Cię najbardziej. Konkretne specjalności, zbudowane pod oczekiwania rynku, połączone z kadrą pełną praktyków sprawiają, że zyskasz praktyczną wiedzę, która pozwoli Ci znaleźć wymarzoną pracę w jednym z trzech obszarów – biznes, sektor publiczny oraz nauka.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Ekonomia.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA EKONOMII

  Gotowość zawodowa
  Studia ekonomiczne II stopnia skupiają się na przekazaniu Ci wiedzy i praktycznych umiejętności do tego, by samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe oraz podejmować wiążące decyzje. Każda ze specjalności skupia się na przygotowaniu Cię do pracy w firmach i placówkach o określonym profilu.

  Globalne możliwości
  Dzięki znacznemu poszerzeniu wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej, a także sfery planowania i zaopatrzenia, produkcji, logistyki, badań i rozwoju oraz finansów i controllingu, nauczysz się poruszania w środowisku międzykulturowym.

  Specjalistyczna wiedza
  Zajęcia prowadzone przez znanych praktyków, a do tego konkretne specjalności, rozwijające konkretne obszary wiedzy – podczas studiów ekonomicznych zdobędziesz specjalistyczną wiedzę, która pozwoli Ci zostać ekspertem w wybranej przez siebie dziedzinie.

  MOŻLIWOŚCI PRACY
  Studia ekonomiczne na poziomie magisterskim pozwolą Ci pogłębić wiedzę i wybrać dziedzinę, w której staniesz się ekspertem. Zdobyte kompetencje przekujesz w interesującą Cię pracę, a to, gdzie znajdziesz zatrudnienie, związane jest ze specjalnością, jaką wybierzesz.

  Decydując się na biznes międzynarodowy II, możesz ubiegać się o pracę na stanowiskach kierowniczych:

  • w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,
  • organizacjach międzynarodowych,
  • organach rządowych i samorządowych związanych z biznesem międzynarodowym.

  Wybierając ekonomię przedsiębiorstwa II, możesz starać się o pracę w:

  • korporacjach międzynarodowych jako analityk lub konsultant,
  • przedsiębiorstwach i instytucjach regulujących działalność podmiotów gospodarczych lub promujących przedsiębiorczość.

  Decydując się na ekonomię międzynarodową, możesz rozwijać się zawodowo w sektorze prywatnym jako:

  • menedżer średniego lub wyższego szczebla,
  • ekspert,
  • doradca,
  • konsultant w instytucjach międzynarodowych i placówkach analityczno-badawczych w kraju i za granicą.
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku 12 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 5 200 zł 2 750 zł 570 zł 500 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 4 900 zł 2 550 zł 530 zł 470 zł

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe* Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 450 € 775 €
  Studia niestacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  zarządzenie 2017_2018 AFiB

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy:

Poniedziałek – 10:00 – 18:00
Wtorek – 10:00 – 18:00
Środa – 10:00 – 18:00
Czwartek – 10:00 – 18:00
Piątek – 9:00 – 17:00
Sobota: 10:00 – 16:00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close