Rodzaj studiów:

Studia II Stopnia

Tryb studiów:

stacjonarne

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Warszawa

Język wykładowy:

polski, angielski

Uczelnia:

AFiB Vistula

 • OPIS KIERUNKU
  Jeżeli do tej pory jedynie śledziłeś politykę międzynarodową, a teraz chciałbyś mieć aktywny wpływ na jej kształtowanie, Stosunki Międzynarodowe (studia magisterskie) są kierunkiem dla Ciebie. Podczas czterech semestrów dowiesz się, jak projektować strategię w polityce międzynarodowej i umiejętnie zarządzać globalnymi problemami, podejmując przy tym etyczne decyzje.

  Poziom magisterski Stosunków Międzynarodowych jest też okazją do tego, by poszerzyć wiedzę i umiejętności jakie są wymagane w dyplomacji światowego formatu. Oznacza to, że studia te otwierają przed Tobą globalne możliwości, a Ty – po ich ukończeniu – będziesz mógł realizować się w tej części świata, jaka najbardziej Cię interesuje.

  Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

  WYSOKA OCENA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ

  Polska Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko oceniła kierunek Stosunki Międzynarodowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Koncepcja kształcenia, program, kadra, wewnętrzny system jakości i infrastruktura uzyskały ocenę „w pełni” – drugą najwyższa w pięciostopniowej skali, a umiędzynarodowienie oraz wsparcie studentów w procesie kształcenia zdobyły notę najwyższą „wyróżniającą”.

  Ocena Programowa PKA

  Sprawdź
 • O PROGRAMIE
  Program studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe został stworzony oparciu o międzynarodowe wzorce. Silnie uwzględnia najnowsze tendencje i zmiany zachodzące w polityce i gospodarce światowej. Studia w wyważony sposób łączą teoretyczną wiedzę z praktycznymi umiejętnościami. Zajęcia prowadzone są przez kadrę ekspertów, którą tworzą byli ministrowie, ambasadorowie i pracownicy „thinktanków”. To sprawia, że Stosunki Międzynarodowe (studia magisterskie) to gwarancja zdobycia rzetelnej wiedzy.

  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na praktyczność przekazywanej wiedzy, również na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Studia to doskonała okazja do zdobywania teoretycznej wiedzy, ale także cennego doświadczenia i nawiązywania pierwszych kontaktów biznesowych, tak ważnych choćby w pracy dyplomaty. Dlatego podczas studiów na poziomie magisterskim, każdy student odbędzie praktyki w organizacjach partnerskich naszej Uczelni.

  • Zobacz placówki, w których będziesz mieć możliwość odbycia praktyk
   • Centrum Stosunków Międzynarodowych
   • German Marshall Fund of the United States
   • Magazyn THINKTANK
   • Fundacja Otwarty Dialog
   • Polski Instyt Spraw Międzynarodowych
   • Fundacja im. Roberta Schumana
   • Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
   • Center for European Policy Analysis
   • Instytut WiseEuropa
   • Instytut Spraw Publicznych
   • Fundacja im. Heinricha Bölla
   • Atlantic Council
   • Community of Democracies

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia na Akademii Finansów i Biznesu Vistuli zapewnią Ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

  • Sprawdź przedmioty obowiązkowe
   • Teoria i metody badań stosunków międzynarodowych
   • Ekonomia rozwoju
   • Międzynarodowa ekonomia polityczna
   • Podstawy polityki publicznej
   • Umiejętności akademickie i kompetencje społeczne w dobie Internetu
   • Aktorzy międzynarodowych stosunków politycznych
   • Prawo Międzynarodowe: kurs zaawansowany
   • Makroekonomia – kurs średni
   • Etyka i prawa człowieka w stosunkach międzynarodowych
   • Globalizacja i regionalizacja
   • Prognozy i symulacje międzynarodowe
   • Metodyka pisania pracy magisterskiej
   • Seminarium dyplomowe
 • Kierunek Stosunki Międzynarodowe (studia magisterskie) pozwoli Ci zrealizować jedną z trzech specjalności: międzynarodowe relacje biznesowe II, studia strategiczne lub organizacje międzynarodowe i polityka globalna.

  SPECJALNOŚĆ: MIĘDZYNARODOWE RELACJE BIZNESOWE II
  Na tej specjalności dowiesz się, jak samodzielnie prowadzić poważne międzynarodowe przedsięwzięcia. Pogłębisz praktyczną wiedzę związaną z działalnością międzynarodowego środowiska biznesowego oraz inwestycjami zagranicznymi. Zdobędziesz nowe umiejętności w dziedzinach globalnego marketingu i ryzyka politycznego w relacjach biznesowych. Poznasz rolę nowoczesnych technologii w polityce i gospodarce globalnej.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności międzynarodowe relacje biznesowe II
   • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i korporacje transnarodowe w gospodarce globalnej i w Polsce
   • Marketing w środowisku międzynarodowym
   • Symulacje i prognozowanie w Polityce Międzynarodowej
   • Procesy integracyjne we współczesnym świecie

  SPECJALNOŚĆ: STUDIA STRATEGICZNE
  Ta specjalność jest idealna dla osób, które są dobrymi analitykami i strategami. Rozwiniesz dzięki niej swoją wiedzę z zakresu perspektyw ładu międzynarodowego, który obecnie ulega sporym zmianom. Nauczysz się prognozować i diagnozować długofalowe trendy, wpływające na kształt stosunków międzynarodowych.

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności studia strategiczne
   • Droga Stanów Zjednoczonych do mocarstwowości
   • Studia strategiczne
   • Symulacje i prognozowanie w polityce międzynarodowej
   • Procesy integracyjne we współczesnym świecie

  SPECJALNOŚĆ: ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE I POLITYKA GLOBALNA
  Poznasz od środka model funkcjonowania międzynarodowych organizacji. Rozwiniesz wiedzę o procesach kształtujących globalną politykę. Nauczysz się zarządzać złożonymi problemami na poziomie światowym oraz zagadnieniami globalnej etyki. To sprawi, że po ukończeniu tej specjalności będziesz mógł podjąć pracę zarówno w międzynarodowych organizacjach państwowych (jak ONZ, UE czy Bank Światowy), jak i w organizacjach pozarządowych, działających na skalę międzynarodową (jak Amnesty International czy Międzynarodowy Czerwony Krzyż).

  • Sprawdź przedmioty realizowane w ramach specjalności organizacje międzynarodowe i polityka globalna
   • Zarządzanie globalną polityką
   • Studia strategiczne
   • Dyplomacja publiczna
   • Świat arabski
 • prof. dr hab. Longin Pastusiak

  Historyk i politolog, amerykanista, polityk, działacz PZPR, SdRP i SLD. W latach 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2001-2005 senator i marszałek Senatu V kadencji. W obszarze naukowym, autor ponad 760 publikacji naukowych, w tym 90 książek. Wykłada na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, głównie w USA oraz w Kanadzie i w Europie. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Order Krzyża Ziemi Maryjnej I klasy (Estonia, 2002), Honorary Companion of Honour Narodowego Orderu Zasługi (Malta, 2002), Komandor Krzyża Wielkiego Orderu „Za Zasługi dla Litwy” (Litwa, 2006). Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (Warszawa, sierpień 2015).

  dr hab. Wojciech Kostecki

  Politolog, specjalista w zakresie stosunków międzynarodowych, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu publikacji naukowych na temat współczesnych zagadnień międzynarodowych, problematyki bezpieczeństwa, mediów, konfliktów oraz teorii polityki. Uczestnik krajowych (NCN) oraz międzynarodowych programów badawczych (m.in. na Uniwersytecie w Cambridge, Uniwersytecie Kopenhaskim, Berghof Research Center). Członek European International Studies Association i uczestnik Global Security Fellows Initiative. W latach 2007–2011 przewodniczący Zespołu ds. stanu zagrożeń społeczeństwa i państwa Komitetu Badań nad Zagrożeniami PAN.

  dr hab. Marta Götz

  Prorektor ds. Nauki w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Dr hab. nauk ekonomicznych nadany przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Realizuje indywidualne projekty Narodowego Centrum Nauki i Small Grant Visegrad Fund. Członek Academy of International Business (AIB), European International Business Academy (EIBA), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu (PTE) i Finance Watch.

  dr hab. Jerzy M. Nowak

  Dyplomata i wieloletni ambasador przy NATO. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, którego był prezesem w latach 2007-2009 oraz członek Rady Ambasadorów Akademii Dyplomatycznej Fundacji Pułaskiego. Pełnił funkcję ambasadora RP, m.in: przy organizacjach międzynarodowych w Wiedniu, w Hiszpanii, przy NATO i UZE w Brukseli. Były pełnomocnik ministra spraw Zagranicznych ds. Przeglądu Polskiej Polityki Bezpieczeństwa a także były koordynator prac BBN nad Przeglądem Bezpieczeństwa Polski. Pełnił również funkcje kierownicze w MSZ, m.in.: dyrektora departamentów, członka zespołu negocjującego przystąpienia Polski do NATO, negocjatora tzw. Adaptowanego Traktatu CFE oraz Przedstawiciela Urzędującego Przewodniczącego OBWE. Autor kilkudziesięciu publikacji w kraju i za granicą. Odznaczony wysokimi orderami polskimi, hiszpańskim, litewskim i ukraińskim, w tym: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1998 roku oraz Odznaką Honorową „Bene Merito” w 2012 roku.

  dr hab. Anna Antczak-Barzan

  Absolwentka filologii angielskiej oraz stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a także public relations, wydawanych w wysokopunktowanych ogólnopolskich i międzynarodowych pismach naukowych. W 2013 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, natomiast w 2015 r. brązowym Medalem za Długoletnią Służbę za szczególne osiągnięcia w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, nadanym przez Prezydenta RP. Członek rady naukowej „Kwartalnika Bellona i „International Scientific Journal Diplomacy and Law” oraz recenzent jednego z najlepszych politologicznych czasopism naukowych „International Interactions”. Laureatka stypendium naukowego im. Eisenhowera Akademii Obrony NATO w Rzymie, ekspert ds. bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych Business Centre Club oraz członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, a także MENSA International.

  dr hab. Marek Grela

  Dyplomata, ekonomista i były wiceminister spraw zagranicznych. W latach 2002-2012 ambasador RP przy Unii Europejskiej, a następnie dyrektor ds. stosunków transatlantyckich w Radzie Unii Europejskiej oraz główny doradca w Europejskiej Służbie Dyplomatycznej (EEAS). Obecnie współpracownik polskich i zagranicznych ośrodków studiów międzynarodowych. Doradca dyplomatyczny Krajowej Izby Gospodarczej, Członek Rady Fundacji Amicus Europae oraz cżłonek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego. Ambasador ad personam.

  dr Andrzej Olechowski

  Polityk i ekonomista. Minister finansów w 1992 oraz minister spraw zagranicznych w latach 1993-1995. Kandydat na Prezydenta RP w 2000 i w 2010, jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. Od 23 lipca 2012 sprawuje funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Banku Handlowego (wcześniej pełnił ją już w latach 1991-1996 i 1998-2000). Pełnił także różne funkcje w komitetach doradczych firm zagranicznych.

  dr Małgorzata Maliszewska

  Adiunkt w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych oraz członkini Rady Programowej Insurance Form dla Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń. Członek Kapituły Polskiej Izby Ubezpieczeń na najlepszy artykuł z dziedziny ubezpieczeń dla środowiska dziennikarskiego. Specjalista z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, organizacji i ekonomiki przedsiębiorstw, prawa kontraktowego, alternatywnych metod rozstrzygania sporów sądowych i pozasądowych oraz negocjacji w biznesie.

  dr Przemysław Damski

  Historyk dyplomacji i stosunków międzynarodowych. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz New Diplomaic History Network. Stypendysta Roosevelt Study Center w Middelburgu w Holandii. Realizował badania w: Parliamentary Archives w Londynie, The British Library w Londynie, The National Archives of the United Kingdom w Londynie, John-F.Kennedy Institut w Berlinie, Freie Universität w Berlinie, Humboldt Universität zu Berlin w Berlinie.

  mgr Tomoyuki Hashimoto

  Specjalizuje się w okresie postkomunistycznym, a jego obecne badania koncentrują się na Warszawie jako międzynarodowym centrum handlu papierami wartościowymi (w porównaniu do Pragi, Budapesztu i Wiednia). Swoje badania prowadzi w oparciu o geografię finansową a także ekonomicznej analizie prawa. Laureat stypendialnej kariery naukowej (na lata 2016-2019, CERGE-EI w Pradze).

  mgr Anna Grzywacz

  Stypendystka University of Nottingham (2012–2013) i Xiamen University (2015–2016). Wzięła również udział w międzynarodowych konferencjach organizowanych m.in. w Chinach, Gruzji i Słowenii. Specjalistka z zakresu stosunków międzynarodowych w Azi Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kulturowych i społecznych, polityki zagranicznej Indonezji i Singapuru oraz kulturowych aspektów poznania regionu.

  prof. dr hab. Stanisław Parzymies

  Absolwent Wydziału Dyplomatyczno-Konsularnego Szkoły Głównej Służby Zagranicznej w Warszawie (1961 r.). W latach 1975-1993 pracownik naukowy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Były przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW oraz były kierownik Zakładu Integracji Europejskiej ISM. Przewodniczący Rady Naukowej prze dwie kadencje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW oraz kierownik zakładu Integracji Europejskiej również w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW. Autor wielu publikacji naukowych.

  dr Bartłomiej Nowak

  Stypendysta Global Ethics Fellow w Carnegie Council for Ethics in International Affairs w Nowym Jorku. Pełnił funkcje dyrektora Wykonawczego Centrum Stosunków Międzynarodowych, szefa gabinetu wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Był równiez członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej, Rady Naukowej Instytutu Zachodniego w Poznaniu oraz stypendystą i członkiem Transatlantic Academy w Waszyngtonie. Wykłada gościnne na zagranicznych uniwersytetach m.in w USA, Japonii, Niemczech, Serbii, Ukrainie, Rosji, Grecji i Estonie.

  dr Juliusz Maliszewski

  Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, mgr historii sztuki, MBA, dziennikarz i dyplomata. Dyrektor/redaktor naczelny Polskiego Radia dla Zagranicy i członek Rady Nadzorczej TVP SA. W latach 2011 – 2014 przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia RR „Radio dla Ciebie” . W latach 2005-2009 dyrektor Instytutu Polskiego w Lipsku. Pełnił również wiele innych funkcji kierowniczych w mediach publicznych, w tym w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in. odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

  dr Liu Hanzhen

  dr hab. Agnieszka Legucka

  dr hab. Wawrzyniec Konarski

  dr Jan Muś

  dr Aslan Davut Han

  dr Davide Marciano

  dr Justyna Olędzka

 • NAJLEPSI W PRAKTYCE
  Stosunki Międzynarodowe na poziomie magisterskim oferują przemyślany program studiów, który odpowiada na oczekiwania dzisiejszego rynku pracy. Zajęcia realizowane są przez kadrę doświadczonych ekspertów – byłych ministrów i ambasadorów, dysponujących rzetelną wiedzą. Dzięki nim zyskasz profesjonalną wiedzę, która wzmocni Twoje kompetencje. Podczas studiów będziesz mógł wzbogacić swoje doświadczenie na praktykach zawodowych w Polsce lub za granicą, dzięki programowi Erasmus Plus.

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą Ci studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe.

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

  Globalne możliwości
  Dowiesz się więcej o zależnościach między najważniejszymi uczestnikami globalnej polityki i światowego biznesu oraz kształtujących je procesach. Będziesz mógł sprawdzić się podczas zagranicznych praktyk programu Erasmus Plus. Nawiążesz wiele międzynarodowych znajomości. Dzięki temu drzwi do globalnej kariery będą stały przed Tobą otworem.

  Biznesowe podejście
  Podczas studiów magisterskich będziesz miał okazję poznać wiele międzynarodowych osobistości. Zajęcia prowadzone są przez byłych ministrów, pracowników wysokiego szczebla organizacji międzynarodowych czy ambasadorów. Kadra ekspertów zapewni Ci wiedzę i umiejętności wykorzystywane na co dzień w świecie biznesowych relacji.

  Specjalistyczna wiedza
  Na Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na użyteczność wiedzy, którą zapewniamy studentom. Dlatego nie uczymy wyłącznie książkowej teorii, ale oferujemy wąskie specjalizacje i zajęcia interaktywne, które maksymalnie rozwijają studentów.

  MOŻLIWOŚCI PRACY
  Stosunki Międzynarodowe (studia magisterskie) otwierają przed Tobą możliwości pracy w dyplomacji i globalnym biznesie. Absolwenci tego kierunku mogą starać się o zatrudnienie w:

  • korporacjach międzynarodowych,
  • przedstawicielstwach zagranicznych organizacji i instytucji,
  • biurach handlu zagranicznego i działach eksportu,
  • środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi i w administracji publicznej,
  • międzynarodowych organizacjach z siedzibą w Polsce (OBWE, OdiHR, Community of Democracies, UNDP, Council of Europe, European Commission, UN, ILO, WHO).
 • Studia w języku polskim - obywatele UE i osoby posiadające Kartę Polaka

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia stacjonarne 400 zł 7 000 zł 3 650 zł 770 zł
  Studia niestacjonarne 400 zł 6 200 zł 3 250 zł 690

  Studia w języku polskim - obywatele spoza UE

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 1 450 € 775 €

  Studia w języku angielskim - obywatele UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 120 € 2 500 € 1 350 €

  *Obywatele Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Gruzji, Ukrainy oraz wszystkich krajów Ameryki Południowej płacą według stawek obywateli Unii Europejskiej.

  Studia w języku angielskim - studenci spoza UE*

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna
  Studia stacjonarne 200 € 3 800 € 2 000 €

  *Nie dotyczy studentów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Mongolii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Gruzji, Ukrainy oraz wszystkich krajów Ameryki Południowej.

  Uchwała Rady Wykonawczej Nr 02 02 2018

  Pobierz

Opinie o nasPokaż wszystkie

 • Wykładowcy

  prof. Witold Orłowski

  Rektor AFiB Vistula, były doradca prezydenta

  Warto studiować Finanse i Rachunkowość na Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Jest to kierunek stworzony z myślą o i tych, którzy chcą pracować w firmach, analizować dane, zajmować się rachunkowością i o tych co chcą sami inwestować. Rozumieć rynki.

 • Studenci

  Natalia Śmieszek

  studentka Dziennikarstwa

  Przez 5 lat studiowałam w Grupie Uczelni Vistula, ukończyłam Turystykę i Rekreację.

  Obecnie kończę Dziennikarstwo. Przez te wszystkie lata wzięłam udział w ciekawych projektach, również międzynarodowych...

 • Studenci

  Lena Obernikhina

  studentka Zarządzania

  Liczba ekspertów, którzy są na tej uczelni to jest coś po prostu niesamowitego.

  To są ludzie, którzy przekazują Ci wiedzę bezpośrednio. To są ludzie, którzy prowadzą biznes za granicą i w Polsce. Czyli to jest właśnie ta praktyka, której czasem nam brakuje na uczelniach.

 • Absolwenci

  Adam Zieliński

  absolwent Finansów i Rachunkowości

  Obecnie pracuję w banku w dziale planowania i analiz!

  Pracę zacząłem w czasie studiów na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie poznałem ekspertów z różnych dziedzin biznesu, którzy przekazali mi solidne podstawy pracy oraz umiejętności, które są wykorzystywane w firmach. Dzięki czemu zaaklimatyzowałem się i usamodzielniłem na nowym stanowisku pracy.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji od 02 kwietnia 2018 r. do 07 maja 2018 r.

Poniedziałek – Piątek 9.00 – 17.00
Sobota – nieczynne

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close