Wydawnictwo

Wydawnictwo Grupy Uczelni Vistula ma na swoim koncie liczne specjalistyczne publikacje w zakresie ekonomii, informatyki, stosunków międzynarodowych, socjologii, finansów i rachunkowości, bankowości, turystyki i rekreacji, zarządzania, integracji europejskiej oraz filologii. Nakładem Wydawnictwa ukazują się m.in. podręczniki akademickie, prace zbiorowe autorstwa wykładowców uczelni i innych krajowych oraz zagranicznych placówek naukowych, a także praktyków. Wydawnictwo publikuje również uczelniane periodyki „Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula”, „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, „Problemy Turystyki i Rekreacji” oraz „A VISTA – Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula”.

Wykładowcom i studentom Grupy Uczelni Vistula oraz partnerom zewnętrznym oficyna oferuje kompleksowe usługi w zakresie redakcji merytorycznej, opracowania edytorskiego publikacji, projektowania graficznego, DTP i druku.

 

Zapraszamy do odwiedzenia

 

Strona Wydawnictwa
Księgarnia internetowa

Kontakt do Wydawnictwa Grupy Uczelni Vistula

Aplikuj online