W grudniu 2015 roku Akademia Finansów i Biznesu Vistula podpisała deklarację poparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych „. Jako drugi krok w przygotowaniu do ubiegania się o tytuł HR Excellence in Human Resources, na początku lipca 2016 roku utworzono grupę roboczą (WG) w celu przeprowadzenia analizy (gap analysis) i przygotowania planu działania. Do tej pory grupa robocza przygotowała dwa anonimowe badania, w których badacze ocenili poziom spełnienia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula zasad zawartych w Karcie i Kodeksie. Wyniki tych badań zostały poddane krytycznej analizie przez grupę roboczą i został wypracowany raport podsumowujący wraz planem działań.

 • Ankieta dla pracowników (w języku polskim)

  Pobierz
 • Ankieta dla pracowników (w języku angielskim)

  Pobierz
 • Sprawozdanie z wewnętrznej analizy luk oraz stosownego planu działań

  Pobierz
 • Human Resources Excellence in Research Report on the Internal Gap Analysis and the Corresponding Plan of Action

  Pobierz
 • Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych

  Pobierz

Sprawozdanie z wewnętrznej analizy luk oraz stosownego planu działań TUTAJ

 

Aplikuj online