Instytutem kieruje profesor nauk ekonomicznych dr hab. Juliusz Kotyński. Funkcje jego zastępcy pełni dr hab. Wojciech Hübner, prof. AFiBV, od lutego 2017 r. dyrektor Centrum Badań Azjatyckich w WBiSM.

Działalność Instytutu obejmuje prace naukowo badawcze i rozwojowe z dziedziny nauk ekonomicznych, dyscypliny ekonomia oraz studia interdyscyplinarne, prowadzone wspólnie z innymi instytutami naukowymi Wydziału BiSM, o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym, oraz prace eksperckie.

W ramach działalności naukowo-badawczej Instytut prowadzi w szczególności, w oparciu o środki na działalność statutową i pochodzące z grantów, badania teoretyczne i empiryczne z zakresu problematyki rozwoju gospodarczego, finansów, inwestycji krajowych i zagranicznych, zatrudnienia, współpracy gospodarczej z zagranicą, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, międzynarodowej integracji gospodarczej, polityki ekonomicznej i finansowej oraz zarządzania ryzykiem w skali makro- i mikroekonomicznej, sektorowej, europejskiej i globalnej.

Wyniki działalności naukowej Instytutu są prezentowane w „Kwartalniku Naukowym”, „Zeszytach Naukowych” oraz w monografiach i innych publikacjach Wydawnictwa Grupy Uczelni Vistula oraz w wydawnictwach zewnętrznych.

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online