W ramach Instytutu Stosunków Międzynarodowych działa Zakład Badań nad Konfliktami pod kierunkiem dr hab. Wojciecha Kosteckiego.

Do zadań Zakładu należy:

  • śledzenie powiązań zachodzących między procesami transformacji społecznej w skali krajowej i międzynarodowej a dynamiką konfliktów;
  • analizowanie uwarunkowań i przejawów polityki z pozycji siły w środowisku międzynarodowym, zjawisk nasilania się rozmaitego rodzaju konfliktów etnicznych i religijnych, braku sukcesów w rozwiązywaniu tzw. konfliktów przewlekłych;
  • rozwijanie skomputeryzowanej bazy danych, zawierającej usystematyzowane czynniki sprzyjające eskalacji i deeskalacji konfliktu, analizującego prawie 800 kryteriów, takich jak stosunki zewnętrzne i wewnętrzne skonfliktowanych stron, zaangażowanie mocarstw i organizacji międzynarodowych, sytuacja ekonomiczna czy strategia komunikacyjna;
  • wykorzystanie wiedzy naukowej i rekomendacji praktycznych powstających w wyniku pracy Zakładu do rozwoju działalności eksperckiej pracowników Instytutu Stosunków Międzynarodowych;
  • organizacja seminariów, konferencji oraz wykładów otwartych związanych z tematyką prac Zakładu.
Do zadań Zakładu należy:

Od marca 2017 r. Zakład Badań nad Konfliktami współpracuje z portalem Obserwator Finansowy / Financial Observer, publikując analizy stabilności ważnych dla polskiej gospodarki regionów świata. Dzięki temu z dorobku Zakładu mogą skorzystać nie tylko eksperci i specjaliści, ale także wszyscy poszukujący pogłębionej wiedzy o gospodarce i jej międzynarodowych uwarunkowaniach. Dotychczas ukazały się m.in.:

  1. Jan Muś, Stabilna gospodarka to szansa na utrzymanie kruchych porozumień na Bałkanach;
  2. Kamil Smogorzewski, Białoruski kryzys gospodarczy jest skutkiem i przyczyną jednocześnie;
  3. Juliusz Michał Maliszewski, Trudne relacje turecko-niemieckie z Unią w tle;
  4. Jan Muś, Ukraina musi grać w dwa ognie;
  5. Jan Muś, Kamil Smogorzewski, Nikomu nie zależy na Mołdawii na tyle, żeby istotnie zmienić jej położenie.

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close