W Akademii Finansów i Biznesu Vistula stawiamy na współpracę z biznesem. Akademia Finansów i Biznesu Vistula prowadzi badania w wielu obszarach na zlecenie sektora publicznego i prywatnego. Wśród projektów badawczych realizowanych przez wykładowców można wymienić m.in. raport o innowacyjności polskiej gospodarki oraz o roli grup interesów w procesie stanowienia prawa w Polsce, analizę wyzwań energetycznych Polski, czy modelu dojrzałości krajowych systemów realizacji projektów publicznych.

Instytuty naukowe Akademii Finansów i Biznesu Vistula prowadzą szeroko zakrojoną działalność naukowo-badawczą oraz popularyzującą wiedzę. Każdego roku organizują liczne konferencje, seminaria i spotkania z prominentnymi gośćmi. Pracownicy Instytutów mają w swoim dorobku liczne publikacje naukowe.

Na Uczelni realizujemy również innowacyjny projekt Globalizer – zagraniczni studenci pomagają polskim firmom wejść na rynki krajów, z których sami pochodzą. W efekcie studenci jednocześnie piszą prace dyplomowe i prowadzą zaawansowane, międzynarodowe działania analityczne i biznesowe.

Osobom, które chcą rozpocząć przygodę z własnym biznesem proponujemy wsparcie w ramach unikatowego na skalę europejską programu preinkubacji – Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Kontakt do Działu Nauki

Aplikuj online