Postępowanie Awansowe na Wydziale Biznesu I Stosunków Międzynarodowych

Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych (WBiSM) jest transformowaną jednostką organizacyjną Akademii Finansów i Biznesu Vistula z siedzibą w Warszawie.

Wydział powstał w 2014 r. na podstawie Zarządzenia Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula Nr 2/12/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w wyniku połączenia Wydziału Biznesu, Wydziału Stosunków Zagranicznych i Relacji Publicznych oraz działających jako samodzielne jednostki naukowe: Instytutu Zarządzania Ryzykiem oraz Instytutu Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych, stając się sukcesorem praw i obowiązków tych Jednostek, posiadającym uprawnienia do doktoryzowania w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia. Z dniem 15 sierpnia 2014 r. do Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych został wcielony Instytut Finansów, będący wcześniej odrębną jednostką naukową Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

MGR TERESA NOWAK

 • Tytuł rozprawy doktorskiej: ROLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZWOJU GOSPODARCZYM TAJWANU PO ROKU 1980

  Promotor: dr hab. Wojciech Hübner, prof. AFiBV
  Dziedzina: nauki ekonomiczne
  Dyscyplina: Ekonomia
  Data wszczęcia przewodu: 24.01.2013 r.
  Data nadania stopnia: 11.01.2016
  Streszczenie rozprawy doktorskiej
  Abstract
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Paweł Bożyk – do pobrania
  prof. dr hab. Leszek Jasiński – do pobrania

MGR ALEKSANDRA BIERNACKA

 • Tytuł rozprawy doktorskiej: WPŁYW STRUKTUR WŁASNOŚCIOWEJ ZAKŁADÓW UBEZPIECZENIOWYCH W POLSCE PO 1990 ROKU NA SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ I JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG

  Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Stroiński
  Dyscyplina: Ekonomia
  Data wszczęcia przewodu: 13.06.2013 r.
  Data nadania stopnia:
  Streszczenie rozprawy doktorskiej
  Abstract
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Kazimierz Ortyński – do pobrania
  dr hab. Kazimierz Olesiak, prof. AFiBV – do pobrania

MGR PRADEEP KUMAR

 • Tytuł rozprawy doktorskiej: THE DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF INDIA AND POLAND

  Promotor: dr hab. Andrzej Dąbkowski, prof. AFiBV
  Dyscyplina: Ekonomia
  Data wszczęcia przewodu: 12.06.2013 r.
  Data nadania stopnia: 14 grudnia 2015 r.
  Streszczenie rozprawy doktorskiej
  Abstract
  Recenzenci:
  prof. zw. dr hab. Kazimierz Starzyk – do pobrania
  prof. zw. dr hab. Sławomir I. Bukowski – do pobrania

Kontakt do Działu Nauki

Aplikuj online