Postępowanie Awansowe na Wydziale Biznesu I Stosunków Międzynarodowych

Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych (WBiSM) jest transformowaną jednostką organizacyjną Akademii Finansów i Biznesu Vistula z siedzibą w Warszawie.

Wydział powstał w 2014 r. na podstawie Zarządzenia Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula Nr 2/12/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., w wyniku połączenia Wydziału Biznesu, Wydziału Stosunków Zagranicznych i Relacji Publicznych oraz działających jako samodzielne jednostki naukowe: Instytutu Zarządzania Ryzykiem oraz Instytutu Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych, stając się sukcesorem praw i obowiązków tych Jednostek, posiadającym uprawnienia do doktoryzowania w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia. Z dniem 15 sierpnia 2014 r. do Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych został wcielony Instytut Finansów, będący wcześniej odrębną jednostką naukową Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

MGR TERESA NOWAK

 • Tytuł rozprawy doktorskiej: ROLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZWOJU GOSPODARCZYM TAJWANU PO ROKU 1980

  Promotor: dr hab. Wojciech Hübner, prof. AFiBV
  Dziedzina: nauki ekonomiczne
  Dyscyplina: Ekonomia
  Data wszczęcia przewodu: 24.01.2013 r.
  Data nadania stopnia: 11.01.2016
  Streszczenie rozprawy doktorskiej
  Abstract
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Paweł Bożyk – do pobrania
  prof. dr hab. Leszek Jasiński – do pobrania

MGR ALEKSANDRA BIERNACKA

 • Tytuł rozprawy doktorskiej: WPŁYW STRUKTUR WŁASNOŚCIOWEJ ZAKŁADÓW UBEZPIECZENIOWYCH W POLSCE PO 1990 ROKU NA SYTUACJĘ EKONOMICZNĄ I JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG

  Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Stroiński
  Dyscyplina: Ekonomia
  Data wszczęcia przewodu: 13.06.2013 r.
  Data nadania stopnia:
  Streszczenie rozprawy doktorskiej
  Abstract
  Recenzenci:
  prof. dr hab. Kazimierz Ortyński – do pobrania
  dr hab. Kazimierz Olesiak, prof. AFiBV – do pobrania

MGR PRADEEP KUMAR

 • Tytuł rozprawy doktorskiej: THE DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN EMERGING ECONOMIES: THE CASE OF INDIA AND POLAND

  Promotor: dr hab. Andrzej Dąbkowski, prof. AFiBV
  Dyscyplina: Ekonomia
  Data wszczęcia przewodu: 12.06.2013 r.
  Data nadania stopnia: 14 grudnia 2015 r.
  Streszczenie rozprawy doktorskiej
  Abstract
  Recenzenci:
  prof. zw. dr hab. Kazimierz Starzyk – do pobrania
  prof. zw. dr hab. Sławomir I. Bukowski – do pobrania

Kontakt do Działu Nauki

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close