Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Akademia Finansów i Biznesu Vistula i Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji aktywnie angażuje się w polskie życie naukowe, realizując projekty finansowane przez MNiSW, NCN. Prowadzi także projekty Unii Europejskiej, które uzyskały dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektów naukowych świadczy o potencjale badawczym uczelni, wysokiej jakości jej kadry naukowej, a także przekonaniu instytucji dotujących co do wartości poznawczej projektów badawczych, na które przekazuje publiczne środki.

Projekty realizowane

 • Akademia kształcenia językowego Vistula

  Akademia Kształcenia Językowego Vistula
  Działanie: POKL 9.6.2
  Nr umowy: POKL.09.06.02-14-097/14-00
  Termin realizacji projektu: 08.2014 – 06.2016
  Instytucja/ adresat wniosku: MJWPU

 • Biuro karier - programowanie

  Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Biuro Karier – programowanie rozwoju zawodowego studentów AFIBV”, nr projektu: POWR.03.01.00-00-B166/15

Projekty zrealizowane

 • Informatyka szansą dla Ciebie

  Informatyka szansą dla Ciebie

  Działanie: POKL 4.1.2
  Nr umowy: POKL.04.01.02-00-204/12-00
  Termin realizacji projektu: 07.2012- 09.2015
  Instytucja/ adresat wniosku: NCBiR

  ​Projekt miał na celu rozwinięcie oferty dydaktycznej na studiach na kierunku informatyka w AFiBV.

  Działania realizowane w ramach projektu:

  1. program stypendialny dla najlepszych studentów studiów stacjonarnych,
  2. zajęcia wyrównawcze,
  3. szkolenia np. z prowadzenia małej firmy,
  4. specjalistyczne kursy z języka angielskiego,
  5. program staży,
  6. wykłady prowadzone przez dydaktyków z zagranicy,
  7. wyjazdy studyjne dla najlepszych studentów.
 • Zielone budownictwo na Mazowszu

  Zielone budownictwo na Mazowszu

  Działanie POKL 2.1.1

  Nr umowy: POKL.02.01.01-00-183/12

  Termin realizacji projektu: 02.2014 – 09.2015

  Instytucja/ adresat wniosku: PARP

 • Innowacyjna i sprawna administracja

  Innowacyjna i Sprawna Administracja źródłem sukcesów w gospodarce opartej na wiedzy

  Działanie: POKL 5.2.1

  Nr umowy: POK 05.02.01-00-032/11-01

  Termin realizacji projektu: 07.2012 – 06.2015

  Instytucja/ adresat wniosku: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

 • E-green jobs, coordinator techim ltd. Poland

  E-Green Jobs, Coordinator Techim Ltd. Poland
  Nr umowy: PL1-LEO005-37623
  Termin realizacji projektu: 10.2013 – 09.2015
  Instytucja/ adresat wniosku: Leonardo da Vinci/Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Projekt e-Green Jobs (Projekt eGREEN JOBS nr. 2013-1-PL1-LEO05-37623) służył upowszechnianiu wiedzy i kompetencji dotyczący zielonych miejsc pracy. Do jego realizacji stworzono konsorcjum instytucji i przedsiębiorstw z kilku krajów w tym dwa z Polski, którego celem był transfer wiedzy dotyczącej podnoszenia kompetencji pracowników w zielonej gospodarce i tworzenia zielonych miejsc pracy. Pod pojęciem „zielonych miejsc pracy” kryją się takie miejsca pracy, które mają pozytywny pośredni lub bezpośredni wpływ na środowisko naturalne.
  Więcej o projekcie TUTAJ
  Raport potrzeb szkoleniowych TUTAJ
  Przewodnik dla użytkownika do systemu STUDIO TUTAJ
  Llink do strony projektu http://www.egreenjobs.eu
  Inne informacje: http://flexilab.eu/root/web/livingweb.nsf/do?open&lang=en&page=pilot-studio&site=default

 • Młodzi z doświadczeniem

  Młodzi z doświadczeniem

  Działanie POKL 4.1.1

  Nr umowy: POKL.04.01.01-00-115/14-00

  Termin realizacji projektu: 02.2015 – 09.2015

  Projekt Młodzi z doświadczeniem był realizowany w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w okresie 1.02.2015 – 30.09.2015 r. i był współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  W ramach projektu „Młodzi z doświadczeniem” oferowaliśmy 80 płatnych staży w terminie maj-wrzesień 2015 roku. Każdy staż trwał 250 godzin.

  Każdy uczestnik projektu brał udział w działaniach rozwojowych takich jak:

  1. Test kompetencji Gallupa – pozwalający określić 5 najmocniejszych kompetencji, umiejętności studenta.
  2. Warsztaty kompetencji prowadzone zarówno w języku polskim i angielskim:
   1. Efektywna komunikacja interpersonalna
   2. Praca zespołowa i budowanie zespołów
   3. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
   4. Przedsiębiorczość, jako suma motywacji i kreatywności.
  3. Mentoring – rozwój osobisty i zawodowy studentów.
 • Większy potencjał - większe szanse na rynku pracy

  Działanie: POKL 4.1.1

  Nr umowy: POKL-04.01.01-00-363/10-00

  Termin realizacji projektu: 11.2010 – 11.2013

  Instytucja/ adresat wniosku: NCBiR

 • Księga jakości

  Działanie: POKL 4.1.1

  Nr umowy: POKL-04.01.01-00-008/11-01

  Termin realizacji projektu: 11.2012 – 11.2014

  Instytucja/ adresat wniosku: NCBiR

  Celem projektu było podnoszenie jakości kształcenia w AFiBV przez doskonalenie oferty edukacyjnej, monitoring procesu kształcenia, skuteczne zarządzanie jakością procesów badawczych czy własnością intelektualną, a także optymalizację współpracy z biznesem.

Kontakt do Działu Nauki

Aplikuj online