Wspólna realizacja programów studiów

Akademia Finansów i Biznesu Vistula zaprasza firmy, instytucje, korporacje, ośrodki edukacyjne do wspólnej realizacji programów studiów, które integrują praktykę i teorię. Dzięki odpowiedniej koncepcji programu studiów licencjackich lub magisterskich w Vistuli możliwe jest dogłębne przyswojenie teoretycznej wiedzy kierunkowej i jednocześnie wykorzystanie jej w praktyce.

Wykształcimy kadry najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy

Wspólnie z Partnerem definiujemy brakujące na rynku kompetencje, następnie opracowujemy program studiów, który pozwoli studentowi je zdobyć. Przez pierwsze semestry student uczestnicy w zajęciach na uczelni, które pozwalają na zdobycie dogłębnej wiedzy teoretycznej i poznanie istotnych elementów biznesu. Następny etap to łączenie zajęć na Uczelni i praca na rzecz Partnera. Dzięki takiej współpracy Partner ma możliwość rekrutacji odpowiedniego pracownika i przygotowanie go do rozwiązywania konkretnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem danej firmy.

Wykształcimy kadry najbardziej odpowiednie dla Twojej firmy

Program studiów, szkoleń, warsztatów stworzony na miarę potrzeb Twojej firmy

Zarządzanie kompetencjami pracowników pozwala na dynamiczny rozwój firmy, a kapitał ludzki to jedno z najcenniejszych aktywów dla firmy w gospodarce wolnorynkowej. Akademia Finansów i Biznesu Vistula dostrzega i rozumie konieczność współpracy edukacji z biznesem. Dysponując wykładowcami – praktykami z wielu dziedzin nauki oferujemy możliwość uruchomienia kierunku, opracowania programu szkoleń i kursów dostosowanych do potrzeb pracowników Państwa firmy. Oferujemy zróżnicowany zakres tematów, m.in.: human resources, księgowość, negocjacje i mediacje, zarządzanie, psychologia w biznesie, ekonomia, języki obce, komunikacja, dziennikarstwo, dietetyka, hotelarstwo, savoir-vivre, coaching, team building.

Program studiów, szkoleń, warsztatów stworzony na miarę potrzeb Twojej firmy

Kontakt do Działu Nauki

Aplikuj online