Akademia Finansów i Biznesu Vistula prowadzi projekt „Liczę na staż” Przedsięwzięcie to współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Działania 3.1. Kompetencje szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 118 studentów (w tym 61 kobiet) Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) studiujących na kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowości, w sposób odpowiadający potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2017 r. Przedsięwzięcie polega na organizacji dla studentów 3-miesięcznych staży zawodowych w łącznej wysokości 360 godziny, tj. 120 godz.miesiąc dla każdego uczestnika projektu.

Pierwsza grupa studentów trafi do pracowników już w okresie lipiec-wrzesień 2016 . Następni studenci odbywać mogą staże u pracodawców po semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2016/2017.

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE finansowanym przez UE „ Liczę na staż”

  • 3 miesięczne płatne staże w Polsce
  • 3 miesięczne płatne zagraniczne
  • 120 h miesięcznie
  • wynagrodzenie miesięczne: 2.000 PLN brutto
  • BONUS: zwrot kosztów za zakwaterowanie i dojazd dla studentów zamieszkałych poza Polską

Staże kierowane do studentów:

  • I stopnia (5 i 6 semestr) studenci stacjonarni na kierunku Ekonomia, Finanse i Rachunkowość,
  • II stopnia (3 i 4 semestr) studenci stacjonarni na kierunku Ekonomia, Finanse i Rachunkowość

Więcej informacji:
Biuro Karier
pok. 30 (parter)
poniedziałek – piątek: 10:00 – 16:00
e-mail: EFintern@vistula.edu.pl

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy:

Poniedziałek – 10:00 – 18:00
Wtorek – 10:00 – 18:00
Środa – 10:00 – 18:00
Czwartek – 10:00 – 18:00
Piątek – 9:00 – 17:00
Sobota: 10:00 – 16:00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online