Wyszukaj wykładowcę po nazwisku.

Anna Michałek

Praktyk i pasjonat rynku ubezpieczeń, absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Politechniki Radomskiej na Wydziale Ekonomii, kierunek Ubezpieczenia oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie we Wiedniu (Wirtschaftsuniversitaet Wien).

Współpracowałam z wiodącymi zakładami ubezpieczeń, polskimi i zagranicznymi: Generali, Uniqa, Genworth Financial, Aviva – wprowadzając produkty do segmentu bancassurance oraz sprzedaży agencyjnej. Obecnie współpracuję z Innovation Group – firmie, która dostarcza procesy obsługowe dla 9 towarzystw ubezpieczeniowych. Konsultuję politykę obsługowo-szkodową, pracuję na wskaźnikach finansowych oraz przede wszystkim dostarczam ubezpieczycielom know-how, dzięki któremu mogą lepiej i szybciej obsługiwać swoich klientów.

http://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/anna-michalek/

Dr Mirosława Adamus

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej oraz z neuropsychologii. Prowadzi badania empiryczne na temat przydatności wiedzy psychologicznej w praktyce medycznej oraz nad prezentowanymi i oczekiwanymi cechami osobowości przyszłych lekarzy. Autorka publikacji i wystąpień na konferencjach na powyższe tematy. Laureatka zespołowej nagrody Rektora w roku 2004 za osiągnięcia dydaktyczne.

http://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/dr-miroslawa-adamus/

Dr Joanna Antczak

Adiunkt w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Dorobek badawczy i publikacyjny z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości, w tym bezpieczeństwa finansowego, controllingu, jego zastosowania w przedsiębiorstwie, wykorzystywanie narzędzi takich jak: analiza finansowa i budżetowanie. Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w instytucjach finansowych i biurze rachunkowym. Wystąpienia na konferencjach w zakresie bezpieczeństwa finansowego, rachunkowości środowiskowej, sprawozdawczości finansowej oraz controllingu.

http://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/dr-joanna-antczak/

Dr hab. Anna Antczak-Barzan

Absolwentka filologii angielskiej oraz stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a także public relations, wydawanych w wysokopunktowanych ogólnopolskich i międzynarodowych pismach naukowych. W 2013 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, natomiast w 2015 r. brązowym Medalem za Długoletnią Służbę za szczególne osiągnięcia w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, nadanym przez Prezydenta RP. Członek rady naukowej „Kwartalnika Bellona i „International Scientific Journal Diplomacy and Law” oraz recenzent jednego z najlepszych politologicznych czasopism naukowych „International Interactions”. Laureatka stypendium naukowego im. Eisenhowera Akademii Obrony NATO w Rzymie, ekspert ds. bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych Business Centre Club oraz członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, a także MENSA International.

http://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/dr-hab-anna-antczak-barzan/

Mgr Anna Antoniuk

Absolwentka Moskiewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (1995 r), wydziału filologicznego, specjalizacja: nauczyciel języka rosyjskiego i literatury oraz podyplomowych studiów z handlu zagranicznego (SGH). Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia glottodydaktyczne, a zwłaszcza ich praktyczne zastosowanie w nauczaniu języków obcych, w tym zasady przygotowywania materiału dydaktycznego, efektywnego konstruowania jednostki lekcyjnej oraz stosowania oceniania i nauczania kształtującego. Prowadzone badania w ramach pracy doktorskiej dotyczą pamięciowego opanowania tekstów obcojęzycznych w nauczaniu oraz wiodącej roli dyskursu w glottodydaktyce. Od 2002 roku lektor i nauczyciel języka rosyjskiego, a od 2011 roku pracownik Uniwersytetu Warszawskiego (lektor w Szkole Języków Obcych oraz wykładowca na WLS).

http://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/anna-antoniuk/

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close