Wyszukaj wykładowcę po nazwisku.

Dr Mirosława Adamus

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej oraz z neuropsychologii. Prowadzi badania empiryczne na temat przydatności wiedzy psychologicznej w praktyce medycznej oraz nad prezentowanymi i oczekiwanymi cechami osobowości przyszłych lekarzy. Autorka publikacji i wystąpień na konferencjach na powyższe tematy. Laureatka zespołowej nagrody Rektora w roku 2004 za osiągnięcia dydaktyczne.

http://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/dr-miroslawa-adamus/

Dr Joanna Antczak

Adiunkt w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych. Dorobek badawczy i publikacyjny z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości, w tym bezpieczeństwa finansowego, controllingu, jego zastosowania w przedsiębiorstwie, wykorzystywanie narzędzi takich jak: analiza finansowa i budżetowanie. Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w instytucjach finansowych i biurze rachunkowym. Wystąpienia na konferencjach w zakresie bezpieczeństwa finansowego, rachunkowości środowiskowej, sprawozdawczości finansowej oraz controllingu.

http://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/dr-joanna-antczak/

Dr hab. Anna Antczak-Barzan

Absolwentka filologii angielskiej oraz stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a także public relations, wydawanych w wysokopunktowanych ogólnopolskich i międzynarodowych pismach naukowych. W 2013 r. została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, natomiast w 2015 r. brązowym Medalem za Długoletnią Służbę za szczególne osiągnięcia w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, nadanym przez Prezydenta RP. Członek rady naukowej „Kwartalnika Bellona i „International Scientific Journal Diplomacy and Law” oraz recenzent jednego z najlepszych politologicznych czasopism naukowych „International Interactions”. Laureatka stypendium naukowego im. Eisenhowera Akademii Obrony NATO w Rzymie, ekspert ds. bezpieczeństwa i relacji międzynarodowych Business Centre Club oraz członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, a także MENSA International.

http://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/dr-hab-anna-antczak-barzan/

Mgr Anna Antoniuk

Absolwentka Moskiewskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (1995 r), wydziału filologicznego, specjalizacja: nauczyciel języka rosyjskiego i literatury oraz podyplomowych studiów z handlu zagranicznego (SGH). Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia glottodydaktyczne, a zwłaszcza ich praktyczne zastosowanie w nauczaniu języków obcych, w tym zasady przygotowywania materiału dydaktycznego, efektywnego konstruowania jednostki lekcyjnej oraz stosowania oceniania i nauczania kształtującego. Prowadzone badania w ramach pracy doktorskiej dotyczą pamięciowego opanowania tekstów obcojęzycznych w nauczaniu oraz wiodącej roli dyskursu w glottodydaktyce. Od 2002 roku lektor i nauczyciel języka rosyjskiego, a od 2011 roku pracownik Uniwersytetu Warszawskiego (lektor w Szkole Języków Obcych oraz wykładowca na WLS).

http://www.vistula.edu.pl/o-nas/kadra/anna-antoniuk/

Aplikuj online