Poznaj strukturę Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji.

 • Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych

  • prof. dr hab. Juliusz Kotyński – Dziekan
  • dr Maria Gasińska – Pełnomocnik dziekana ds. studenckich
  • dr hab. Marta Götz – profesor nadzwyczajny
  • dr Anna Wiśniewska – Prodziekan
  • dr Davut Han Aslan – Prodziekan
  • Marta Respondek – Sekretarz Wydziału
 • Program Kształcenia - Ekonomia

  • prof. dr hab. Juliusz Kotyński – Dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych
  • dr hab. Maciej Dudek – Dyrektor Programu Kształcenia
  • mgr Magdalena Rybicka – Zastępca Dyrektora Programu Kształcenia
  • prof. dr hab. Paweł Bożyk – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Wojciech Charemza – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Witold Orłowski – profesor zwyczajny
  • dr hab. Wojciech Hübner – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Svietlana Makarova – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Sebastian Płóciennik – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Zbigniew Zimny – profesor nadzwyczajny
  • dr Łukasz Marć – adiunkt
  • dr Rafał Raciborski – adiunkt
  • dr Ewa Radomska – adiunkt
  • dr Marian Szołucha – adiunkt
  • dr Piotr Śpiewanowski – adiunkt
  • dr Agata Wańcio – adiunkt
  • mgr Julia Nikitenko – asystent
  • mgr Olga Petranevskaya – asystent
  • mgr Magdalena Rybicka – asystent

   

 • Program kształcenia - Finanse i Rachunkowość

  • dr hab. Ryszard Michalski – Dyrektor Instytutu Finansów
  • dr hab. Ryszard Michalski – Dyrektor Programu Kształcenia
  • dr Krystyna Mośbibrodzka – Zastępca Dyrektora Programu Kształcenia
  • prof. dr hab. Juliusz Kotyński – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Jan Sulmicki – profesor zwyczajny
  • dr hab. Mirosław Bojańczyk – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Andrzej Dorosz – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Maciej Dudek – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Oskar Kowalewski – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Michał Kruszka – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Ryszard Michalski – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Leszek Morawski – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Krzysztof Rybiński – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Jolanta Zombirt – profesor nadzwyczajny
  • dr inż. Barbara Karlikowska – adiunkt
  • dr Marek Kulczycki – adiunkt
  • dr Krystyna Mośbibrodzka – adiunkt
  • dr Zdzisław Rapacki – adiunkt
  • mgr Monika Chodoń – asystent
 • Program Kształcenia - Stosunki Międzynarodowe

  • prof. dr hab. Longin Pastusiak – Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych
  • dr Bartłomiej Nowak – Dyrektor Programu Kształcenia
  • Elżbieta Najfeld-Goga – Sekretarz Instytutu
  • prof. dr hab. Stanisław Parzymies – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Longin Pastusiak – profesor zwyczajny
  • dr hab. Anna Antczak-Barzan – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Marek Grela – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Liu Hanzhen – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Wawrzyniec Konarski – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Wojciech Kostecki – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Agnieszka Legucka – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Jerzy M. Nowak – profesor nadzwyczajny
  • dr. Przemysław Damski – adiunkt
  • dr. Davut Han Aslan – adiunkt
  • dr. Małgorzata Maliszewska – adiunkt
  • dr. Juliusz Maliszewski – adiunkt
  • dr. Davide Marciano – adiunkt
  • dr. Janusz Mrowiec – adiunkt
  • dr. Jan Muś – adiunkt
  • dr. Bartłomiej Nowak – adiunkt
  • dr. Andrzej Olechowski – adiunkt
  • dr. Justyna Olędzka – adiunkt
  • mgr Anna Grzywacz – asystent
  • mgr Tomoyuki Hashimoto – asystent

   

 • Program Kształcenia - Zarządzanie

  • dr hab. Elżbieta Jędrych – Dyrektor Instytutu Zarządzania
  • dr hab. Elżbieta Jędrych – Dyrektor Programu Kształcenia
  • dr Justyna Berniak-Woźny – Zastępca Dyrektora Programu Kształcenia
  • prof. dr hab. Zbigniew Olesiński – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Leszek Zaremba – profesor zwyczajny
  • dr hab. Adam Grzegorczyk – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Elżbieta Jędrych – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Teresa Kupczyk – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Marlena Plebańska – profesor nadzwyczajny
  • dr Justyna Berniak-Woźny – adiunkt
  • dr Stanisław Gasik – adiunkt
  • dr Maria Gasińska – adiunkt
  • dr Magdalena Kaczkowska-Serafińska – adiunkt
  • dr Agnieszka Knap-Stefaniuk – adiunkt
  • dr Artur Kwasek – adiunkt
  • dr Małgorzata Sidor-Rządkowska – adiunkt
  • dr Marek Szelągowski – adiunkt
  • mgr Maciej Markowski – asystent
  • mgr Anna Rękawek – asystent

   

 • Wydział Filologii

  • dr Katarzyna Kacprzak – p.o. Dziekana
  • dr Irena Księżopolska – Prodziekan
  • dr hab. Maria Koszla-Szymańska – Dyrektor Programu Kształcenia – Filologia Hiszpańska
  • prof.dr hab. Andrzej Weseliński – Dyrektor Programu Kształcenia – Filologia Angielska
  • Kamila Gajda – Sekretarz Instytutu
  • prof.dr hab. Andrzej Weseliński – profesor zwyczajny
  • dr hab. Maria Koszla-Szymańska – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Johann Hans Sauer – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Jana Rosker – profesor nadzwyczajny
  • dr Pablo De La Fuente De Pablo – adiunkt
  • dr Liu Hanzhen – adiunkt
  • dr Katarzyna Kacprzak – adiunkt
  • dr Irena Księżopolska – adiunkt
  • dr Mo Zhou – adiunkt
  • mgr Ali Sengul – asystent
 • Program Kształcenia - Dziennikarstwo

  • mgr Adam Jasser – Dyrektor Programu Kształcenia
  • prof. dr hab. Longin Pastusiak – profesor zwyczajny
  • dr hab. Marek Grela – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Wawrzyniec Konarski – profesor nadzwyczajny
  • dr Davut Aslan – adiunkt
  • dr Małgorzata Maliszewska – adiunkt
  • dr Juliusz Maliszewski – adiunkt
  • mgr Anna Jaglińska – asystent
  • mgr Adam Jasser – asystent

   

 • Wydział Inżynierski

  • prof. dr hab. Ludwik Czaja – Dziekan
  • dr hab. Leszek Jung – Pełnomocnik Dziekana
  • mgr Edip Senyurek – Prodziekan ds. studentów zagranicznych
  • mgr Aleksander Sierżęga – Prodziekan ds. relacji z biznesem
  • prof. dr hab. Ludwik Czaja – Dyrektor Instytutu Informatyki
  • prof. dr hab. Ludwik Czaja – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Maksymilian Dryja – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Łukasz Stettner – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Jan Zabrodzki – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Dmitry Zaitsev – profesor zwyczajny
  • dr hab. Hans Burkhard – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Paweł Gburzyński – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Leszek Jung – profesor nadzwyczajny
  • dr Tomasz Bartczak – adiunkt
  • dr Iwona Dolińska – adiunkt
  • dr Soma Dutta – adiunkt
  • dr Mariusz Jakubowski – adiunkt
  • dr Antoni Masiukiewicz – adiunkt
  • mgr Edip Senyurek – asystent
  • mgr Aleksander Sierżęga – asystent

   

 • Europejski Wydział Sztuk

  • dr hab. Antoni Fałat – Dziekan
 • Program Kształcenia - Grafika

  • Katarzyna Borkowska – Sekretarz Wydziału
  • prof. dr hab. Rosław Szaybo – profesor zwyczajny
  • dr hab. Antoni Fałat – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Adam Fołtarz – profesor nadzwyczajny
  • dr Magdalena Cybulska-Ziontek – adiunkt
  • dr Jolanta Gołembiowska-Johnson – adiunkt
  • dr Marek Kowalski – adiunkt
  • dr Zuzanna Lewandowska – adiunkt
  • dr Paweł Opaliński – adiunkt
  • mgr Julia Fałat – asystent

   

 • Program Kształcenia - Architektura i Urbanistyka

  • mgr Karolina Zdrodowska – Dyrektor Programu Kształcenia
  • prof. dr hab. Rosław Szaybo – profesor zwyczajny
  • dr hab. Antoni Fałat – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Jolanta Gołembiowska-Johnson – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Marta Tobolczyk – profesor nadzwyczajny
  • dr Marek Kowalski – adiunkt
  • dr Paweł Opaliński – adiunkt
  • dr Wojciech Paciorkiewicz – adiunkt
  • dr Agnieszka Starzyk – adiunkt
  • dr Dorota Wejchert-Gajczyk – adiunkt
  • mgr Julia Fałat – asystent
  • mgr Karolina Zdrodowska – asystent

   

 • Studium Wychowania Fizycznego

  • mgr Jerzy Szyszko – Kierownik
 • Wydział Turystyki i Rekreacji

  • dr hab.  Teresa Skalska – Dziekan
  • mgr Magdalena Markiewicz – Pełnomocnik Dziekana

  Program Kształcenia – Turystyka i Rekreacja

  • dr Kazimierz Waluch – Dyrektor Instytutu Turystyki
  • Ewa Łappa – Sekretarz Wydziału
  • prof. dr hab. Elżbieta Biernacka – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Józef Grochowicz – profesor zwyczajny
  • prof. dr hab. Jerzy Wyrzykowski – profesor zwyczajny
  • dr hab. Adam Mazur – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Teresa Skalska – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Krystyna Żelazna – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Jolanta Żyśko – profesor nadzwyczajny
  • dr Krzysztof Celuch – adiunkt
  • dr Piotr Dominik – adiunkt
  • dr Jacek Drążkiewicz – adiunkt
  • dr Marta Drozdowska – adiunkt
  • dr Krzysztof Łopaciński – adiunkt
  • dr Mirosław Nalazek – adiunkt
  • dr Anna Wiśniewska – adiunkt
  • mgr Witold Drogoń – asystent

  Program Kształcenia – Dietetyka

  • dr Dorota Nowak – Dyrektor Programu Kształcenia
  • prof. dr hab. Józef Grochowicz – profesor zwyczajny
  • dr hab. Ewa Gondek – profesor nadzwyczajny
  • dr hab. Krystyna Żelazna – profesor nadzwyczajny
  • dr Mirosława Adamus – adiunkt
  • dr Mariusz Jaworski – adiunkt
  • dr Dorota Nowak – adiunkt
  • mgr Sylwia Gudej – asystent
  • mgr Edyta Litwiniuk – asystent

   

Kontakt do Biura Rektora

Bożena Okraszewska

Kierownik Biura

tel. 22 45 72 370
fax. 22 45 72 271
e-mail: rektorat@vistula.edu.pl
godziny pracy: poniedziałek – piątek 9:00 – 17:00
pok. 44

Aplikuj online