Akademia finansów i biznesu Vistula

AGENT DS. CYBERPRZESTĘPCZOŚCI 

Kierunek Agent ds. Cyberprzestępczości – studia podyplomowe jest przeznaczony dla pracowników sektora przedsiębiorstw, funkcjonariuszy służb porządku publicznego, a także zatrudnionych w organach administracji rządowej oraz samorządowej, realizujących czynności związane z administrowaniem sieciami IT lub planujących w przyszłości zajmować się zawodowo bezpieczeństwem teleinformatycznym w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze publicznym.

 

O studiach

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w komórkach IT i/lub komórkach bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie kreowania właściwej polityki bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, tworzenia bezpiecznego środowiska gromadzenia, przetwarzania i przesyłania danych zgodnie z przyjętymi standardami oraz nabytymi umiejętnościami praktycznymi. Zajęcia są prowadzone w różnych formach, m. in.: wykładów teoretycznych, ćwiczeń indywidualnych i grupowych, CERT Games, dyskusji grupowych, testów.

Absolwenci zostaną przygotowani do samodzielnego prowadzenia oraz kierowania zespołami odpowiedzialnymi za reagowanie na incydenty sieciowe poprzez:

  • uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa,
  • znajomość regulacji prawno-karnych,
  • kształtowanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania oraz prowadzenia polityki w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
  • wdrożenie polityki bezpieczeństwa środowiska mobilnego,
  • reagowania na incydenty bezpieczeństwa IT,
  • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania oraz zabezpieczania cyfrowego materiału dowodowego (informatyka śledcza, odzyskiwanie danych),
  • przeprowadzanie procesu szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa informacji.

 

Partnerzy merytoryczni   

Firma FancyFon od 2008 roku dostarcza innowacyjne rozwiązania na rynek telekomunikacji mobilnej, umożliwiając zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi i sieciowymi. Od kilku lat flagowy produkt firmy FancyFon Mobility Center (FAMOC™) plasuje się wśród czołowych rozwiązań dostępnych na rynku globalnym. Szczególnie silną pozycją to autorskie oprogramowanie cieszy się na rynku europejskim.

FAMOC™ to zaawansowane oprogramowanie mobilne, które współpracując z serwerami i bazami danych, stanowi potężne narzędzie do zdalnej konfiguracji floty telefonów komórkowych oraz wsparcia klientów i pracowników. Dzięki swojej kompleksowości platforma ta zaliczana jest do skutecznych odpowiedzi na wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami, które zdecydowały się na modernizację swoich procesów poprzez wyposażenie pracowników w urządzenia mobilne. Postępująca rewolucja informatyczna i gwałtowna popularyzacja urządzeń przenośnych wśród pracowników firm postawiła kadry kierownicze przed obliczem dylematu dotyczącego właściwego sposobu zarządzania i zabezpieczenia sprzętu mobilnego. Stworzony i rozwijany przez firmę FancyFon system do zarządzania urządzeniami mobilnymi udowadnia, że wdrożenie i kontrola dodatkowych urządzeń nie musi wiązać się z kosztami, ale jest znakomitym obszarem do poszukiwania korzyści i oszczędności. System FAMOC jest wykorzystywany przez największe firmy i instytucje, m.in. LOTOS, Aviva, Polfa Tarchomin. Do grona partnerów technologicznych FancyFon należą: Apple, Forum Nokia, Microsoft, Motorola, OMA, Open Handset Alliance, BlackBerry, Samsung, Symbian. FancyFon jest członkiem Pomorskiego Klastra ICT/ETI mającego status Klastra Kluczowego.

ComCERT SA jest polską firmą doradczą działająca na rynku od 2011 roku. Jest pierwszą w Polsce niezależną firmą specjalizującą się w usługach typu CERT (Computer Emergency Response Team) na rynku przedsiębiorstw i instytucji, niezwiązaną z żadnym operatorem telekomunikacyjnym. Firma koncentruje się na usługach określonych jako identyfikowanie zagrożeń z cyberprzestrzeni oraz wsparcie klientów w sytuacji zagrożenia lub naruszenia ich bezpieczeństwa. ComCERT adresuje swoje usługi dla banków i instytucji finansowych, centrów danych (data centre), operatorów telekomunikacyjnych, podmiotów prowadzących aktywną działalność w sieci oraz jednostek budżetowych. Usługi ComCERT natrafiają na szczególne zainteresowanie firm i instytucji, które są na tyle dojrzałe, że mają świadomość konieczności podjęcia działań zapewniających ciągłość pracy organizacji w sytuacji ewentualnego zagrożenia. Często są to podmioty, których zespoły IT/bezpieczeństwa osiągnęły już poziom doskonalenia zasad swojego postępowania i potrzebują wsparcia w zwiększeniu efektywności, dalszej profesjonalizacji oraz uzyskania zewnętrznego know-how przy realizacji własnych projektów bezpieczeństwa. Eksperci ComCERT, pracując w ramach konsorcjum z holenderską spółką S-Cure BV i niemiecką DFN-CERT Services GmbH, zakończyli pracę nad zamówionym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) zbiorem ćwiczeń dla zespołów CERT o wspólnej nazwie ”New set of CERT training material” dotyczących zbierania próbek malware’u, przetwarzania próbek i analizy malware’u. ComCERT brał udział w opracowaniu materiałów szkoleniowych dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Efektem tego projektu jest dokument CERT Exercises Handbook i CERT Exercises Toolset opublikowany przez ENISA. Eksperci ComCERT SA przeprowadzili międzynarodowe ćwiczenia CERT Games dla technicznych zespołów bezpieczeństwa, w których uczestniczyli inżynierowie bezpieczeństwa z zespołów CERT z 7 krajów Europy Środkowej i Wschodniej. CERT Games to ćwiczenia z zakresu obrony kluczowej dla organizacji infrastruktury teleinformatycznej. Celem przeprowadzanego ćwiczenia jest kształtowanie dobrych nawyków i praktyk w zakresie obsługi incydentów oraz odpierania ataków na infrastrukturę informatyczną.

Mediarecovery posiada największe komercyjne laboratorium informatyki śledczej w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym od 2005 roku przeprowadzono ponad 5500 ekspertyz w zakresie poszukiwania, zabezpieczania oraz analizy dowodów elektronicznych w sprawach gospodarczych i karnych, m.in. kradzieży danych firmowych przez pracowników, nadużyć księgowych oraz przestępstw finansowych. Mediarecovery od 2006 roku zajmuje się wdrażaniem systemów bezpieczeństwa danych, użytkowników, aplikacji i infrastruktury IT, które wykorzystywane są przez zespoły CERT (ang. Computer Emergency Response Team) i CSIRT (ang. Computer Security Incident Response Team) w przedsiębiorstwach i instytucjach. W tym czasie Mediarecovery wypracowała znaczącą pozycję na rynku bezpieczeństwa IT, co poświadcza m.in. status RSA SecurWorld Affiliate Elite Partner, McAfee Security Alliance Premier Partner czy Wyłączny Partner Guidance Software. Firma jako jedna z kilku w Polsce posiada w swoich zasobach Operacyjne Centrum Bezpieczeństwa IT (Security Operations Center – SOC), które dzięki zaawansowanej analizie danych i korelacji zdarzeń, pozwala uzyskiwać w czasie rzeczywistym informacje dotyczące zagrożeń i przypadków naruszeń bezpieczeństwa sieci. Inżynierowie Mediarecovery doradzali oraz z powodzeniem przeprowadzili wiele wdrożeń w największych firmach oraz instytucjach rządowych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji. Mediarecovery jako pierwsza w Polsce firma ma wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę ISE/IEC ISO 27001:2013, według najnowszej aktualizacji z września 2013r. Wdrożony system zapewnia zgodność firmy z wymaganiami prawnymi oraz gwarantuje najwyższą ochronę przetwarzanych i przechowywanych informacji. W 2008 roku Mediarecovery otrzymała z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia, potwierdzające zdolność do bezpiecznego przetwarzania informacji niejawnych opatrzonych klauzulą tajne i poufne.

              

kontakt 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula 

Dorota Cakar, e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl tel. 22 45 72 363, 506 091 148
Marzena Hinzmann, e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl tel.  22 45 72 329

lub
studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

pok. 220 (II piętro), ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Zobacz naszą ofertę 

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco