Akademia finansów i biznesu Vistula

Mały baner

Banner 4

Instytutem kieruje profesor nauk ekonomicznych dr hab. Juliusz Kotyński.

Działalność Instytutu obejmuje prace naukowo badawcze, o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym oraz prace eksperckie.

W ramach działalności naukowo-badawczej Instytut prowadzi w szczególności, w oparciu o środki na działalność statutową i pochodzące z grantów, badania teoretyczne i empiryczne z zakresu problematyki rozwoju gospodarczego, finansów, inwestycji krajowych i zagranicznych, zatrudnienia, współpracy gospodarczej z zagranicą, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, międzynarodowej integracji gospodarczej, polityki ekonomicznej i finansowej oraz zarządzania ryzykiem w skali makro-  i mikroekonomicznej, sektorowej, europejskiej i globalnej.

Wyniki działalności naukowej Instytutu są prezentowane w kwartalniku, zeszytach naukowych oraz w monografiach naukowych i innych publikacjach Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN - TUTAJ 

Instytut organizuje, przynajmniej raz w roku, wspólnie z Wydziałem Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, ogólnopolską konferencję naukową poświęconą problematyce rozwoju gospodarki i finansów Polski, Unii Europejskiej i świata oraz kwestiom polityki gospodarczej, w tym zarządzania ryzykiem rozwoju gospodarczego na szczeblu makro- i mikro-ekonomicznym oraz międzynarodowym. Na konferencji są przedstawiane także wyniki badań prowadzonych we współpracy z innymi jednostkami naukowymi AFiBV, osobami przygotowującymi rozprawy doktorskie, ekspertami zewnętrznymi oraz partnerami zagranicznymi, publikowane m.in. przez Wydawnictwo Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Przykładem jest konferencja międzynarodowa organizowana przez Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Badań Ekonomicznych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w dniu 10 kwietnia 2014 r. na temat: „Zarządzanie ryzykiem rozwoju ekonomicznego ‒ Perspektywy europejskie i globalne”.

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco