Akademia finansów i biznesu Vistula

koło naukowe dietetyk

Działalność Koła opiera się na prowadzeniu badań z dziedziny żywienia osób aktywnych fizycznie i popularyzowaniu wiedzy z zakresu racjonalnego żywienia. Zgodnie z naszym mottem "lepiej zapobiegać niż leczyć" zajmujemy się przede wszystkim profilaktyką zdrowotną, poprzez utrwalenie prawidłowych wzorców zdrowego żywienia oraz kontrolowanie jakości produktów żywnościowych czy też organizowania żywienia indywidualnego.

Cele Koła:

 • Integracja studentów wokół zagadnień związanych z żywieniem, dietetyką i gastronomią także w ujęciu między kulturowym. Pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie najnowszych opracowań naukowych z zakresu współczesnego żywieniu w świecie, dietetycznych i  turystycznych trendów żywieniowych.
 • Organizacja spotkań, na których opracowywane są materiały na konferencje i seminaria oraz wygłaszane referaty.
 • Organizacja wyjazdów w celach badawczych.
 • Współpraca z innymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi w Polsce.
   

 Metody realizacji celów Koła:

 • organizowanie studenckich konferencji naukowych oraz włączania się w organizację konferencji naukowych w Uczelni,
 • prowadzenie badań naukowych oraz współdziałanie przy realizacji badań naukowych prowadzonych w ramach katedr przez pracowników naukowych Uczelni,
 • publikowanie artykułów i wyników badań, zwłaszcza w Studenckich Zeszytach Naukowych,
 • organizowanie spotkań tematycznych dla studentów mających za cel popularyzację wiedzy z zakresu danej dziedziny wiedzy,
 • występowanie z propozycjami wykładów monograficznych.
 

W ramach działań Koła masz szansę na:

 • spotkania z praktykami z zakresu żywienia,
 • realizację projektów,
 • udział w konferencjach,
 • wyjazdy studyjne oraz warsztaty.
   

Jeżeli jesteś:

 • zaangażowany,
 • aktywny,
 • kreatywny,
 • chętny do działania,
 • masz poczucie humoru - dołącz do nas!
   

Dokumenty statutowe:

Dokumenty statutowe:

Projekty badawcze realizowane przez Koło

Projekt badawczy prowadzony od semestru letniego 2014 :  Jakość żywności przetworzonej na polskich półkach sklepowych

W ramach projektu opracowano metodykę, przygotowano narzędzie badawcze, powołano zespół badawczy, przeprowadzono pierwszy etap badania( analizę wyrobów wędliniarskich). W roku 2015/16 przeprowadzono etap badań nt: Zawartość cukru i jego zamienników w produktach spożywczych na rynku warszawskim.

Projekt badawczy: Analiza sposobu żywienia oraz postępowania prozdrowotnego studentów i pracowników SGTiR (etap I.)

w roku 2015/16 opracowano analizę w j. polskim i przeprowadzono ją wśród 5000 studentów SGTiR, opracowano wstępne wyniki ankiety.

Projekt edukacyjny:  Szkodliwości spożywania żywności przetworzonej

W ramach projektu opracowano metodykę, przygotowano narzędzie badawcze, powołano zespół badawczy, wdrożono pierwszy etap projektu (opracowanie literaturowe). W roku 2015/16 przygotowano materiały edukacyjne dla szkół podstawowych i nawiązano kontakt z placówkami, w których projekt będzie realizowany

Seminaria Tematyczne

 • LUTY  - 2016 - Odżywianie dla par - jak wprowadzić zdrowe nawyki w progi naszej kuchni
 • STYCZEŃ 2016 – Miód jako super żywność –prelegent: dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW
 • STYCZEŃ 2016: Spotkanie z Damianem Parolem – dietetykiem i trenerem
 • GRUDZIEŃ 2015: Filary zdrowia wg. Hildegardy z Bingen – prelegent: Jolanta Zajdel – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Św. Hildegardy
 • LISTOPAD 2015: Racjonalne żywienie, czy modna fanaberia? - gluten w diecie osób zdrowych - prelegent:  Justyna Jessa - doktorantka, instytut matki i dziecka. Warszawa

Spotkania w ramach Klubu Dyskusyjnego Studenckiego Koła Naukowego „Dietetyk”

Tematyka spotkań związana jest z wydarzeniami bieżącymi, sprawami organizacyjnymi, bądź też tematami proponowanymi przez uczestników, Spotkania mają charakter bardzo nieoficjalny i kameralny. Jednym z ważnych tematów okazała się nowa piramida żywieniowa, zaproponowana przez IZZ, jak również stosowanie suplementów diety, plaga otyłości u młodego pokolenia, czy też zagadnienie alergii pokarmowych i detoksu.

Jolanta Zajdel, Prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół św. Hildegardy, wieloletni członek Międzynarodowego Towarzystwa Miłośników Świętej Hildegardy z Bingen z siedzibą w Szwajcarii, wieloletni wykładowca medycyny żywieniowej wg świętej Hildegardy. Pomysłodawca i autorka warsztatów zdrowego życia i rekolekcji z postem wg zasad świętej mniszki. Miłośniczka i promotorka duchowości i życia w zgodzie z regułami św. Hildegardy. Posiada prawie 20 letnie doświadczeniem w branży ochrony zdrowia i naturalnego leczenia. Właściciel sklepu ze zdrową żywnością. Od ponad 20 lat szczęśliwa żona oraz mama dwójki dzieci.

Według Hildegardy przyczyną chorób nowotworowych jest zachwianie równowagi czterech soków: krwi, wody, żółci i flegmy. Jeśli „czarna żółć” dominuje, to mogą pojawić się dolegliwości. Człowiek musi się zmobilizować do działania i walki z chorobą. Powinien się starać żyć zdrowo i świadomie, zdrowo się odżywiać, dobrze spać i dużo się ruszać.

 

Justyna Jessa, dietetyk; absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; doświadczenie zawodowe nabyła w pracy z kobietami w ciąży (również powikłanej), pacjentami z chorobami metabolicznymi oraz małymi dziećmi; obecnie w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie w ramach pracy doktorskiej prowadzi badania nad wpływem diety bezglutenowej na funkcjonowanie dzieci z autyzmem.

Rola diety dla zdrowia jest ogromna na każdym etapie życia człowieka. Jednak szczególnie istotne jest odpowiednie żywienie w czasie ciąży, gdy odbywa się tzw. programowanie płodow oraz w pierwszych latach życia dziecka, gdy kształtują się jego nawyki żywieniowe na całe życie. 

 

 

Damian Parol, dietetyk, trener personalny; absolwent Dietetyki na Wydziale Nauki o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie oraz Psychodietetyki na SWPS w Warszawie; współpracuje z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w ramach przygotowania do pracy doktorskiej na temat wpływu diety na wydolność biegaczy długodystansowych; jego szczególnym zainteresowaniem jest wpływ eliminacji produktów odzwierzęcych na wydolność osób aktywnych fizycznie.
Obecny stan wiedzy naukowej pozwala myśleć, że żadne produkty odzwierzęce nie są niezbędne do osiągnięcia wysokiej formy sportowej - zarówno u amatorów jak i sportowców wyczynowych. Natomiast istnieje szereg dowodów, że włączenie produktów roślinnych zwiększa zdolności wysiłkowe.  

 

dr hab. Beata Madras-Majewska
Kierownik Pracowni Hodowli Owadów Użytkowych, Wydział Nauk o Zwierzętach, Pracownia Pszczelnictwa.

Pszczoły są niezwykle zorganizowaną grupą zwierząt, wyspecjalizowaną w przetwarzaniu zebranych na kwiatach nektaru i pyłków oraz spadzi iglastej i liściastej w pokarm. Życie pojedynczej robotnicy, jak i całej rodziny koncentruje się wokół codziennego wypełniania tego zadania. Pszczoły miodne są gatunkiem strategicznym dla człowieka oraz całej przyrody, ponieważ podczas zbierania nektaru i pyłków kwiatów, zapylają jednocześnie rośliny owadopylne. Szacuje się, że korzyści, jakie przynoszą pszczoły poprzez zapylanie wielu gatunków roślin uprawnych, jak i dziko żyjących, przekraczają kilkudziesięciokrotnie wartość wszystkich produktów pszczelich (miód, wosk, propolis, pyłek, pierzga, mleczko pszczele, jad pszczeli).

 

Mikołaj Choroszyński właściciel poradni dietetycznej Bdieta, prowadzi fanpage oraz blog, gdzie zamieszcza sprawdzone autorskie przepisy. Ponadto jest pasjonatem aktywności fizycznej i podróży, a opowiadając o nich potrafi zarazić słuchaczy. Specjalizuje się w dietach oczyszczających, odchudzających dla mężczyzn jaki i kobiet w różnym wieku, dietach niskowęglowodanowych, dietach osób aktywnych fizycznie nastawionych na redukcję lub przyrost masy, dietach wspomagającej leczenie depresji i wahań nastrojów, dietach zbilansowanych- codziennych.
 

 

 

Beata Sokołowska jest z wykształcenia psychologiem zdrowia. Od wielu lat interesuje wpływem odżywiania na jakość życia i propagowaniem produktów alkalizujących. Jej mottem jest „równowaga we wszystkich sferach życia". Jest autorką polskiego terminu alkaliczny. Prowadzi niezwykle popularny blog alkalicznystylzycia.blogspot.com, który miesięcznie odwiedza 30 tys. fanów

         

 Piotr Dominik (dr.inż.) Absolwent Wydziału Technologii Żywności SGGW. Ukończył studia doktoranckie z zakresu oceny jakości żywności. Doktor nauk rolniczych. Ukończył studium analityki medycznej oraz studia pedagogiczne. Studiował na uniwersytetach niemieckich w Trier, Freiburgu, Bremen. Przez szereg lat nauczyciel i wykładowca języka niemieckiego, posiadacz Cetrtyfikatów ZMP, DSH oraz uprawnień pedagogicznych z zakresu metodyki nauczania języka obcego. Egzaminator TELC. Uczestnik seminariów międzynarodowych z zakresu języka obcego, pedagogiki (Das Seminar „Zukunfstraumer – Jugend am Beginn des 3. Jahrtausends” Wien 2001),  turystyki (np. Seminar zur osterreichischen Landeskunde „Óserreich bewegt” St. Georgen am Langesee Und Morbisch am Neusiedlersee 2002). Piotr Dominik jest  autorem podręczników akademickich rozdziałów w monografiach oraz artykułów naukowych z zakresu żywienia, gastronomii i hotelarstwa.

Między innymi:

 1. Dominik P.: Zasady i organizacja żywienia w turystyce. Druktur 2011
 2. Dominik P.: Gastronomia we współczesnym hotelu. Druktur. 2008
 3. Dominik P.: Zapobieganie zatruciom pokarmowym i zakażeniom żywności w turystyce i gastronomii. DrukTur 2007
 4. Dominik P.: Żywienie zbiorowe. Uzupełnienie do wykładów z przedmiotu Zasady zbiorowego żywienia z  towaroznawstwem. DrukTur 2006 
 5. 2014 – Kuchnie regionalne jako element uatrakcyjniający polską ofertę turystyczną. Piotr Dominik [W:]Obszary turystyki polonijnej. Stan i potrzeby. Monografia pod red. W. Rybczyńskiego. AlmaMer. Warszawa 2014
 6. 2014 – Szlak kulinarny jako produkt turystyczny. Dominik P., Zadrożna D., Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu Mazowsza. Monografia pod red. P.Dominika,  ASPRA-JR, Warszawa 2014
 7. 2015 – Prozdrowotne aspekty żywienia na przykładzie wybranych kuchni europejskich. Piotr Dominik. ZN Almamer, 2(75) 2015, s. 207
 8. 2015 – Zastosowanie żywienia dietetycznego w gastronomii hotelowej. Piotr Dominik ZN Almamer. 2(75) 2015,s. 235
 9. 2015 - Gastronomia jako produkt turystyczny, elementem wpływającym na rozwój regionalny. Zeszyty Naukowe Uczelnia Warszawska im. M .Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2015
 10. 2014 – Gastronomia narodowa jako produkt markowy polskiej turystyki. Piotr Dominik ZN Almamer2(71)2014
 11. 2013 – Żywienie – determinanta wyboru placówki agroturystycznej jako miejsca wypoczynku. Piotr Dominik ZN Almamer1(67)2013

Piotr Dominik działalność dydaktyczną prowadzi od 1998 roku. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych Hotelarsko-Gastronomicznych. Praktyczna nauka zawodu: hotelarz, kelner, kucharz, technik żywienia.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w latach 1998-2003, adiunkt uniwersytet Medyczny,  Zakład Żywienia w latach 2007-2009. W latach 2007-2015 adiunkt w AlmaMer Szkoła Wyższa, Wydział Turystyki i Rekreacji. Obecnie adiunkt w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji. Specjalizuje się głównie w przedmiotach związanych min z: żywieniem, gastronomią higieną. Jest promotorem około 300 prac dyplomowych. Jest wykładowcą Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Dziecięcego.

Piotr Dominik był organizatorem konferencji i seminariów naukowych i branżowych min.:

 1. Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu – Mazowsze.
 2. 10 trendów w gastronomii na rok 2013/14.
 3. „Tradycyjne produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza”

Tematy badawcze min:

 1. Wpływ preparatów błonnikowych na cechy jakościowe pieczywa.
 2. Tworzenie szlaków kulinarnych w świetle zwiększania atrakcyjności turystycznej regionu (praca zbiorowa) 92/T/2013
 3. Tradycyjne produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza (praca zespołowa - kierownictwo)89/T/2013
 4. Aktywność systemów gastronomicznych na polskim rynku oraz ich udział w obsłudze ruchu turystycznego (praca indywidualna, w toku)

Zainteresowania:

Turystyka, tradycyjna żywność, produkty regionalne, pływanie, malarstwo.

 

Prezes Koła  - Anna Krawczyk

 

Vice-Prezes  Koła – Marta Jamiołkowska

 Sekretarz Koła -  Monika Dembicka

 

 

 

Uzdrawiająca moc witamin, minerałów i ziół” Przegląd Reader’s Digest – pierwsza moja książka, która jest prawie bezdenną kopalnią na temat fitoterapii. Dużo użytecznych informacji, zaleceń i porad. Przyznam, że przygarnąłbym coś nowszego, bo mam egzemplarz z 2000 roku.

 

 

 


 

Witaminy. Mój sposób na zdrowie” Beata Peszko – polecam odszukać jakiekolwiek nagranie z wykładów pani profesor. Inspirująca kobieta.

 

 

 

 

 

 

Apteka Pana Boga” Maria Treben – ta książka powinna być znana, części moich czytelników. Niektóre historie tam przedstawione zakrawają o cuda, jeżeli chodzi o stosowanie ziół w leczeniu… ale mimo wszystko polecam.

 

 

 

 

 

Lecznicze przysmaki” Teresa Lewkowicz-Mosiej – kupiłem, bo była tania i spostrzegłem kilka przepisów na wykorzystanie m.in. pokrzywy. Nie spodziewałem się niczego nadzwyczajnego, a jednak – dużo ciekawych informacji i przepisy.

 

 

 

 

Body Logistic System” Katarzyna Matella – książka, która pozwoliła mi zrozumieć do końca funkcjonowanie własnego ciała. Coś tam podejrzewałem, ale dzięki BLS rozjaśniło mi się całkiem w głowie. Moim zdaniem pisana głównie dla osób intensywnie trenujących, ale dieta to 70% sukcesu.

 

 

 

 

 

O czym wiedziały nasze babcie” Ursula i Michael Mohr – O czym one właściwie wiedziały? Próżno tutaj szukać naukowego bełkotu, ale mądrość ludowa ma to do siebie, że w większość wypadków sprawdza się bardzo dobrze.

 

 

 

 

„20 kroków do zdrowia” Andrzej Kondratyuk – książka od razu mnie zainteresowała gdy na wstępie przeczytałem na temat diety ludzi pierwotnych, chociaż niektóre założenia wykluczają się z tymi zawartymi w „Body Logistic System” to jest to zbiór wielu cennych informacji z zakresu zdrowia.

 

 

 


 

„Apteka Natury. Poradnik zdrowia” Jadwiga Górnicka – kompendium wiedzy z zakresy medycyny naturalnej, obejmującej ziołolecznictwo, sokoterapie, apiterapię (wykorzystywanie produktów pochodzenia pszczelego), argilloterapię (leczenie glinką) oraz zdrowotne masaże (akupresura i shiatsu).

 


„Lecznicza Żywność” Dr med. Jorge D. Pamplona Roger – bardzo interesująca książka zawierająca szczegółowe opisy wielu warzyw i owoców, które mają wpływ na zdrowie człowieka. Dłuższa recenzja TUTAJ

 

 

  

 „Superżywność. Jedzenie i medycyna przyszłości” David Wolfe – do przeczytania o tej pozycji z mojej biblioteczki zapraszam TUTAJ

 


„Zioła – jak zbierać, przetwarzać, stosować” – Magdalena Gorzkowska
– wspaniały poradnik małego zielarza! Wszystko przystępnie ułożone według okresów zbioru. Mnie dodatkowo urzekły ilustracje – aż się chce pójść na łąkę i zbierać roślinki.

kontakt

Opiekun Koła Naukowego Dietetyk 

dr Piotr Dominik 
e-mail: p.dominik@vistula.edu.pl

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco