Akademia finansów i biznesu Vistula

Konferencje, seminaria, szkolenia 

Wydarzenie

Data/miejsce

Organizator

 Informacje szczegółowe 

Szkolenia: 
Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych
w ramach projektów unijnych

7.03.2017 Warszawa

Centrum Promocji
Informatyki sp. z o. o. 

TUTAJ

TUTAJ  

Szkolenia: 

Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy unii europejskiej

8.03.2017
Warszawa
Centrum Promocji
Informatyki sp. z o. o.

TUTAJ

TUTAJ  

VIII ogólnokrajowa konferencja naukowa z cyklu: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce n.t. „Przedsiębiorstwa wobec przełomowych innowacji” 9.03.2017 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie,  Instytut  Rynków i Konkurencji TUTAJ 

Konferencja naukowa pt. Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu. Od tradycji do współczesności – Współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego

16-17.03. 2017 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej wraz z Wydziałem Zarządzania Politechniki Warszawskiej i Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa / o Dąbrowa Górnicza TUTAJ 

Międzynarodowa konferencja naukowa dla nauczycieli BUP Teachers Conference “Sustainable Tourism for Development”

19-23.03. 2017 Ukrainie

Uniwersytet Baltycki       

TUTAJ 

TUTAJ

Konferencji naukowo-biznesowej na temat: Współczesne tendencje zmian kultury zarządzania organizacją.

30-31.03. 2017

Wydziału Zarządzania Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

TUTAJ

TUTAJ

TUTAJ 

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku 2017
http://www.kz.ath.bielsko.pl/konferencja

11-13.05. 2017
 

Katedra Zarządzania – Zakład Logistyki i Jakości Wydział Zarządzania i Transportu Akademia
Techniczno-Humanistyczna

TUTAJ

TUTAJ  

Ogólnopolska Konferencja Doktorantów  Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami

13-14.05. 2017 Wyższa Szkoła Biznesu
w Dąbrowie Górniczej
TUTAJ 

V Międzynarodowa E-konferencja z cyklu: 
Pedagogika XXI wieku – dylematy i wyzwania Człowiek wobec zagrożeń współczesności

18.05.2017

Katedra Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Biznesu i
Nauk o Zdrowiu w Łodzi 

TUTAJ 

IV Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse.

http://www.e-event24.pl/4th_MSP_Conference

18-19.05. 2017 Państwowa Medyczna Wyższa
Szkoła Zawodowa w Opolu
TUTAJ 
XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: Współczesne problemy ekonomii, finansów, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości. 1-2.06.
2017 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku TUTAJ
Śladami przeszłości… Genealogia genetyczna w badaniach pradziejowych i historycznych,  21-22.06. 2017 Muzeum „Górnośląski Park
Etnograficzny w Chorzowie” i Górnośląskie Towarzystwo
Genealogiczne „Silius Radicum”

TUTAJ 

TUTAJ 

Nowe perspektywy telekomunikacji bezprzewodowej w kontekście rozwoju i standaryzacji systemów 5G 21-23.06.
2017

Politechnika Poznańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Radiokomunikacji, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Sosowanej

TUTAJ 

VIII Konferencja Naukowo – Techniczna ARCHBUD 2017,

12-15.09.
2017
Wydziału Architektury WSEiZ TUTAJ 
Konferencja naukowa pt. „Samotność człowieka w integrującej się Europie”. 16-17.11. 2017 Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie TUTAJ

 

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco