Akademia finansów i biznesu Vistula

wydarzenia 

Zasady good governance na szczeblu przedsiębiorstwa, gospodarki kraju, ugrupowania integracyjnego i świata

2017-03-27 | Start
thumbnail

Instytut Finansów Akademii Finansów i Biznesu Vistula, zaprasza na ogólnopolska konferencję nt. Zasad good governance na szczeblu przedsiębiorstwa,  gospodarki kraju, ugrupowania integracyjnego i świata, która odbędzie się 27 marca 2017 roku  w Warszawie .

 

 

Kwestie dobrego kierowania gospodarką na szczeblu przedsiębiorstwa, kraju, ugrupowania integracyjnego i świata są od lat przedmiotem zainteresowania wielu praktyków i teoretyków oraz wyspecjalizowanych organizacji zajmujących się szeroko rozumianą problematyką jakości i efektywności gospodarowania. Z jednej strony chodzi o wyjaśnienie różnic w dokonaniach, a zwłaszcza dynamice rozwojowej poszczególnych struktur gospodarczych, a z drugiej o określenie warunków  i sposobów przyspieszenia tego rozwoju. Rozmaite próby wypracowania zasad good governance na poziomie układów gospodarczych z natury rzeczy mają uniwersalny charakter, mogąc odnosić się również do innych organizacji społeczno-politycznych. Stąd m.in. rodzi się potrzeba interdyscyplinarnego traktowania zasad dobrego rządzenia, administrowania czy zarządzania wzajemnie ze sobą powiązanymi strukturami. Konieczność takiego podejścia nasiliła się w rezultacie globalnego kryzysu finansowego lat 2008-2009 oraz turbulencji w strefie euro i w Unii Europejskiej po roku 2010, które ujawniły nie tylko gospodarcze uwarunkowania pojawiających się zaburzeń.

Konferencja ma na celu przedstawienie dotychczasowego dorobku w dziedzinie good governance i twórcze jego wykorzystanie w analizie zaburzeń finansowych i przemian strukturalnych w gospodarce światowej i europejskiej oraz poszczególnych krajów z uwzględnieniem dostosowań zachodzących na szczeblu przedsiębiorstw w ostatnich latach.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszej konferencji oraz przygotowania referatów w ramach wspomnianych czterech grup tematycznych (karta zgłoszenia uczestnictwa TUTAJ, do przesłania e-mailem do 15.02.2017 pod adres instytuty@vistula.edu.pl).

Pełne teksty referatów należy przesłać pod adresem AFiBV w kopercie z dopiskiem „Konferencja good governance” w terminie do 28 lutego 2017 r.

Po dokonaniu oceny przez recenzentów referaty zostaną sukcesywnie opublikowane w  „Zeszytach Naukowych Uczelni Vistula” (8 punktów ministerialnych), a ich skróty zaprezentowane w trakcie konferencji (wymogi redakcyjne dostępne na stronie  TUTAJ).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Akademia nie zwraca kosztów przejazdu na konferencję.  

Program konferencji do pobrania TUTAJ  

 

 

nadchodzące wydarzenia

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco