Akademia finansów i biznesu Vistula

Strategiczne cele edukacji - Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

<>

<>

Strategicze cele edukacji - konferencja

Materiały po konferencji do pobrania w zakładce "Materiały z konferencji" poniżej.

„Strategiczne cele edukacji – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?” - ogólnopolska konferencja naukowa

Wyścig szczurów czy samorealizacja jednostek - ogólnopolska konferencja o celach edukacji.
 
Czy w ostatnich latach wprowadzaliśmy reformy czy deformy edukacji?  Czego uczą Polskę doświadczenia innych krajów? Jak kształcić pod wymagania rynku pracy, a jednocześnie pozwalać jednostkom na samorealizację? Wyzwaniom edukacji XXI wieku będzie poświęcona ogólnopolska konferencja naukowa „Strategiczne cele edukacji – Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, która odbędzie się 9 czerwca o godz. 10:00 w kampusie Grupy Uczelni Vistula, ul. Stokłosy 3 w Warszawie.

Konferencja będzie debatą na temat przyszłości edukacji - sposobów wprowadzania zmian, analizą i oceną ich wpływu na jakość kształcenia oraz kierunku, w jakim zmierza edukacja.

Zapraszamy do debaty na temat polskiego systemu edukacji w perspektywie  reform, które odbywały się w wielu krajach Europy, wyników badań potwierdzających lub nie, słuszność dokonywanych zmian, standardów polityki publicznej - z jednoczesną refleksją na temat metod, które pozwalają w reformowanym systemie skutecznie kształcić - mówi Anna Rękawek, pomysłodawczyni konferencji, twórczyni programu Zarządzania Indywidualnym Potencjałem (ZIP) na Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Prelegentami będą m.in. wybitni eksperci PAN, UW, AFiB Vistula oraz FRSE, a uczestnikami dyrektorzy oraz nauczyciele szkół średnich i gimnazjów, środowisko akademickie, przedstawiciele samorządów i biznesu. 

Konferencja ma rozpocząć cykl debat na temat strategii edukacji w Polsce. Jej wnioski zostaną zawarte w publikacji, której celem będzie ułatwienie absolwentom szkół różnych szczebli samorealizację i aktywne działanie na rynku pracy.


Komitet naukowy:

Przewodnicząca:     
dr hab. Elżbieta Jędrych   Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Dyrektor Instytutu Zarządzania; AFiB Vistula
     
Wice-Przewodnicząca:     
dr Agnieszka Knap-Stefaniuk   Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Zarządzania AFiB Vistula 
     
prof. dr hab. Juliusz Kotyński   Dziekan Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, AFiB Vistula 
     
dr hab. Urszula Sztanderska    profesor nadzwyczajny Wydziału Nauk Ekonomicznych  Uniwersytetu Warszawskiego 
     
dr hab. Michał Federowicz   profesor  Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk  
     
dr hab. Teresa Kupczyk    Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Zarządzania AFIB Vistula
     
dr hab. Grażyna Bartkowiak   Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Zarządzania; AFiB Vistula
     
dr Małgorzata Sidor-Rządkowska   Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Zarządzania AFiB Vistula 
     
dr hab. Artur J. Kożuch   Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
     
dr hab. Maciej Zastempowski, prof. UMK   Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
     
dr hab. Waldemar Glabiszewski   Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
     
dr Łukasz Burkiewicz   Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie
     
dr Janusz Sasak   Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński 
     
dr Wioleta J. Karna   Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński 
     
dr Wioleta Wereda   Instytut Organizacji i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
     
dr Paula Pypłacz   Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania, Politechnika Częstochowska 
     
dr Anna Świrska   Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Humanistyczny w Siedlcach
     
dr Beata Domańska-Szaruga   Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Uniwersytet Humanistyczny w Siedlcach
     
Przedstawiciele  zagranicznych  Uniwersytetów:    
     
prof. Pedro Mendez    Dean (IPAM - Instituto Português de Administração de Marketing, Portugal)
     
prof. Giovanni Bianco    University of Bari Aldo Moro (Italy)
     
prof. Josep Boyra    Deputy Director and Head of Research, Escola Universitària Formatic Barcelona (Spain) 
     
prof. Adriano Ciani    Sciences and Environment, Research Unit of Applied Economics; Perugia University (Italy)
     
prof. Olha Prokopenko    Head of Economic Theory Department, Faculty of Economics and Management; Sumy State University (Ukraine)
     
dr Albert Miró    University of Vic (Spain)
     
prof. Jan Zukovskis    Director of Business and Rural Development Management Institute, Aleksandras Stulginskis University (Kaunas, Lithuania)
     
prof. Vilma Atkociuniene    Faculty of Economics and Management, Aleksandras Stulginskis University (Kaunas, Lithuania)
     
prof. Anca Gheorghiu     Hyperion University (Romania)
     
prof. Anda Gheorghiu    National School of Political and Administrative Studies (Romania)
     
dr Eva Ambrozova    Head of the Department of Humanities, Newton College (Czech Republic)
     
dr Jiri Nesiba    Newton College (Czech Republic)

 

Komitet organizacyjny:

Mgr Anna Rękawek

Dr Agnieszka Knap – Stefaniuk

Mgr Agnieszka Gawrych-Krasińska

Mgr Anna Jaglińska

 

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco