Akademia finansów i biznesu Vistula

Wyszukiwarka pracowników

Błaszczuk Dariusz J.

Photo.
STOPIEŃ NAUKOWY:
dr hab., prof. nadzw. AFiB Vistula

Specjalista w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki gospodarczej, ekonomiki bankowości i ubezpieczeń oraz ekonomiki przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania metod ilościowych, w tym zarządzania ryzykiem.

Redaktor Statystyczny Kwartalnika Naukowego Uczelni Vistula, Programming Board Member of „Discussion Papers” w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur; członek Rady Programowej ”Koniunktura gospodarcza świata i Polski” w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Zajmował m.in. następujące stanowiska: Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie S.A., a później Wiceprezes Zarządu tego Banku, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń w Ministerstwie Finansów; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.;

Dyrektor Departamentu Dewizowego w Banku Gospodarki Żywnościowej; Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (obecnie Instytut Badań Rynku, Konsumpcji I Koniunktur); Dyrektor i Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Zarządzania Ryzykiem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (później Akademia Finansów w Warszawie, obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula), później jej Przewodniczący.

Zainteresowania badawcze:

 • Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii; polityce gospodarczej; bankowości; ubezpieczeniach; zarządzaniu ryzykiem; międzynarodowych stosunkach gospodarczych; zarządzaniu przedsiębiorstwami; zarządzaniu bankami; zarządzaniu firmami ubezpieczeniowymi

Wykładane przedmioty:

 • metody ilościowe w ekonomii,
 • ekonometria
 • prognozowanie i symulacje gospodarcze lub ekonomiczne w biznesie
 • badania operacyjne
 • ekonomia menedżerska
 • zarządzanie ryzykiem
 • analiza koniunktury i badanie rynków zagranicznych;
 • podstawy teorii organizacji i zarządzania,
 • metody oceny projektów inwestycyjnych,
 • zarządzanie projektami,
 • planowanie finansowe i budżetowanie w przedsiębiorstwach,
 • zarządzanie finansami banku,
 • zarządzanie instytucjami finansowymi,
 • podstawy bankowości,
 • podstawy ubezpieczeń,
 • zarządzanie ryzykiem bankowym

Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:

 • High Wycombe College of Technology and Art (Wielka Brytania);
 • Addis Ababa University, Etiopia
 • Uniwersytet Jan Kochanowskiego w Kielcach. 

Zajmowane stanowiska (historia stanowisk naukowych):

 • 1999 - ..., profesor nadzwyczajny, Akademia Finansów i Biznesu Vistula (do września 2012 r. Akademia Finansów w Warszawie, wcześniej Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie)
 • 2010 – 2012, profesor nadzwyczajny, Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • 2007 - 2010, profesor nadzwyczajny, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • 1998 - 1999, profesor nadzwyczajny, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
 • 1996/1997,  profesor nadzwyczajny, Politechnika Lubelska
 • 1991 – 1995, profesor nadzwyczajny, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
 • 1990 - 1991, adiunkt, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
 • 1988 - 1990, Assistant Professor, Addis Ababa University, Etiopia
 • 1984 - 1988, adiunkt, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
 • 1982 - 1983,  Assistant Professor, Addis Ababa University, Etiopia
 • 1978 - 1981,  adiunkt, Szkoła Główna Planowania i Statystyki
 • 1972 - 1978,  kolejno asystent stażysta, asystent, starszy asystent, Szkoła Główna Planowania i Statystyki

Zajmowane stanowiska (pełnione funkcje organizacyjne i akademickie):

 • 2012 - …, Redaktor Statystyczny, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula
 • 2012 - ..., Programming Board Member of „Discussion Papers”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 • 2012 - ..., członek Rady Programowej, ”Koniunktura gospodarcza świata i Polski”, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
 • 2011 – 2013, Kierownik Studiów Doktoranckich, Akademia Finansów w Warszawie (obecnie Seminaria Doktorskie PLUS, Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 • 2011, Scientific Board Member, „Central European Review of Economics and Finance”
 • 2008 - 2012, Członek Komisji Rewizyjnej, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe
 • 2007 - 2010, kierownik Zakładu Zastosowania Metod Ilościowych w Ekonomii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • 2006 – 2007, Przewodniczący Rady Naukowej, Instytut Zarządzania Ryzykiem, Akademia Finansów w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 • 2006 – 2007, Kierownik Zakładu Ryzyk Ekonomicznych, Instytut Zarządzania Ryzykiem, Instytut Zarządzania Ryzykiem, Akademia Finansów w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 • 2004 – 2007,  Przewodniczący Rady Naukowej, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (obecnie Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur)
 • 2003 - 2007, Członek Senatu, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (od 2006 r. Akademia Finansów w Warszawie)
 • 2003 - 2007, Członek Komisji Wydawniczej, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (od 2006 r. Akademia Finansów w Warszawie)
 • 2000 – 2003; Członek Rady Naukowej, Forum Spraw Publicznych
 • 1999 - 2012, Członek, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe
 • 1999 – 2005, Członek Rady Programowej Kwartalnika „Zeszyty Naukowe” Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie
 • 1999 – 2004, Przewodniczący Rady Programowej Kwartalnika „Zarządzanie Ryzykiem”
 • 1999 – 2004, Członek Rady Programowej Kwartalnika „Zarządzanie Ryzykiem”
 • 1999 – 2004, Dyrektor Instytutu Zarządzania Ryzykiem, Instytut Zarządzania Ryzykiem, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 • 1999 – 2004, Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Zarządzania Ryzykiem, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula)
 • 1997, Członek Rady Naukowej, Fundacja Rozwoju Ubezpieczeń Społecznych
 • 1997, Członek Rady Nadzorczej, Bank Depozytowo-Kredytowy (Ukraina) Ltd.
 • 1996 – 1997, Wiceprezes Zarządu, Bank Depozytowo - Kredytowy S.A. w Lublinie - Grupa Pekao S.A.
 • 1996 -  1997, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Wschodnie Towarzystwo Inwestycyjne Spółka z o.o.,;
 • 1994 - 1996, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • 1994 - 1996, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie S.A.
 • 1994 - 1996, Dyrektor, Departament Ubezpieczeń, Ministerstwo Finansów
 • 1993 - 1994, Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • 1993, Dyrektor, Departament Dewizowy, Bank Gospodarki Żywnościowej
 • 1992, zastępca dyrektora, Departament Dewizowy, Bank Gospodarki Żywnościowej
 • 1990 - 1992, zastępca dyrektora, Departament Zagraniczny, Bank Gospodarki  Żywnościowej
 • 1986 – 1988, Kierownik Zakładu Ekonomiki Handlu Zagranicznego, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego (obecnie Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur)
 • 1976 - 1981,  1984 - 1988, Pełnomocnik Rektora SGPiS ds. Studentów Obcokrajowców
 • 1976 - 1981, Kierownik Zakładu Analizy Rynków Zagranicznych, Instytut Ekonomiki i Polityki Handlu Zagranicznego, Wydział Handlu Zagranicznego, Szkoła Główna Planowania i Statystyki

Działania naukowe:

1. WYPROMOWANE PRACE DOKTORSKIE:

 • Koza Iwona: Aspekty ekonomiczne funkcjonowania powiatów ziemskich w Polsce, Instytut Zarządzania Ryzykiem, Akademia Finansów i Biznesu w Warszawie, 2013.
 • Kuciński Jacek: Efektywność polskich funduszy inwestycyjnych akcji, zrównoważonych i stabilnego wzrostu w latach 2004 – 2009, Instytut Zarządzania Ryzykiem, Akademia Finansów w Warszawie, 2012;
 • Sawicz Barbara: Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na konwergencję regionów, Instytut Zarządzania Ryzykiem, Akademia Finansów w Warszawie, 2011;
 • Okrasa Piotr: Przestępczość w ubezpieczeniach pojazdów mechanicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Aspekty ekonomiczne, Instytut Zarządzania Ryzykiem, Akademia Finansów w Warszawie, 2007.

2. OTWARTE PRZEWODY DOKTORSKIE:

 • Hubert Gąsiński: Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w bankach komercyjnych w Polsce po 2004 r., Instytut Zarządzania Ryzykiem, Akademia Finansów w Warszawie, 21.10.2009;
 • Tomasz Zgodziński: Analiza mikroekonomiczna efektywności stosowania paliw gazowych do napędzania samochodów osobowych w Polsce, Instytut Zarządzania Ryzykiem, Akademia Finansów w Warszawie, 12.10.2011.

 

 

A Ą B C Ć D E Ę F G H I J K L Ł M N Ń O Ó P Q R S Ś T U W X Y Z Ź Ż Wszyscy pracownicy

D

F

G

H

J

K

N

R

T

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco