Akademia finansów i biznesu Vistula

coaching dla menadżerów 

Kierunek Coaching dla Menadżerów - studia podyplomowe jest skierowany do osób, którym zależy na rozwoju własnych kompetencji menadżerskich i coachingowych, a także wszystkich zainteresowanych rozwijaniem organizacji i osiąganiem celów biznesowych za pomocą coachingu.

Celem kierunku Coaching dla Menadżerów – studia podyplomowe jest rozwój kadry menedżerskiej oraz przygotowanie do pełnienia roli coacha w organizacji, poprzez wyposażenie w narzędzia i umiejętności niezbędne do wdrażania kultury coachingowej w organizacji, firmie. Słuchaczami mogą zostać osoby posiadające wykształcenie wyższe zawodowe (licencjat lub inżynier) lub wykształcenie wyższe pełne (mgr w dowolnej dziedzinie).

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę w zakresie:

 • zarządzania i psychologii;
 • coachingu, a w tym: postawie i kompetencjach coacha oraz stosowanych narzędziach i technikach coachingowych;
 • kompetencji coachingowych (np.: poznanie metody pracy coachingowej, skuteczne przekazywanie feedback’u swoim pracownikom, prowadzenie rozmów coachingowych);
 • rozwoju kompetencji menedżerskich (np.: przywództwo, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, pozytywne motywowanie, organizacja pracy własnej, zarządzanie czasem, prowadzenie rozmowy oceniającej/ rozwojowej z pracownikiem).

 

Atuty studiów:

 • zapewniamy Ci praktyczny trening konkretnych umiejętności, kształtujących kompetencje niezbędne do sprawnego zarządzania ludźmi;
 • zajęcia prowadzą eksperci – zarówno specjaliści naukowi (profesorzy, doktorzy), jak i coache oraz praktycy zarządzania;
 • studia są prowadzone w formie warsztatów, analizy studiów przypadków, ćwiczeń, konwersatoriów (rozwiązywanie konkretnych problemów praktycznych z zakresu studiów);
 • zapewniamy indywidualne sesje coachingowe uczestników studiów z certyfikowanymi coachami.

 

Ukończenie studiów

 • Studia kończą się egzaminem oraz napisaniem pracy końcowej (dyplomowej), w której przedstawiona zostanie propozycja rozwiązania konkretnego problemu praktycznego (uwzględniająca wykorzystanie rozwiniętych w trakcie studiów kompetencji kierowniczych).
 • Zarys tematów do pracy zostanie przedstawiony Słuchaczom do końca I semestru. Każdy Słuchacz deklaruje temat pracy najpóźniej do terminu rozpoczęcia II semestru i przesyła do Sekretariatu Uczelni. Zaproponowanie przez Słuchacza tematu pracy, znacznie odbiegającego od ww. zarysu, wymaga przesłania krótkiego uzasadnienia i zgody Promotora.
 • Praca podlega obronie przed Komisją Egzaminacyjną.

kontakt 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula 

Dorota Cakar, e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl tel. 22 45 72 363, 506 091 148
Marzena Hinzmann, e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl tel.  22 45 72 329

lub
studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

pok. 220 (II piętro), ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Oferta studiów podyplomowych

Brak elementów menu.

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco