Akademia finansów i biznesu Vistula

doradztwo zawodowe i zarządzanie talentami

Kierunek Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami - studia podyplomowe jest przeznaczony dla osób zainteresowanych rozwojem edukacyjnym i zawodowym różnych grup wiekowych. Ukończenie studiów daje możliwość podjęcia pracy w charakterze Doradcy Zawodowego, Coacha Kariery, czy Specjalisty Zarządzania Talentami.

O studiach

Celem studiów Doradztwo Zawodowe i Zarządzanie Talentami - studia podyplomowe jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze doradcy zawodowego. Uczestnicy poznają arkana zawodu zarówno od strony doradcy - realizując procesy doradcze z klientami, jak i od strony klienta - przechodząc swój własny proces doradczy. Konstrukcja studiów umożliwia nabywanie potrzebnej wiedzy, ale przede wszystkim zastosowanie jej podczas praktycznych ćwiczeń. Zajęcia są prowadzone w formie doradztwa face to face oraz telefonicznego – real time case studies (prezentacje autentycznych sesji doradczych w czasie rzeczywistym), doradztwa grupowego, symulacji, sesji superwizyjnych (praca każdego uczestnika będzie superwizowana), praktyki doradczej. 

Absolwent będzie przygotowany do:

 • przeprowadzenia diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych;
 • przedstawienia klientowi profilu kompetencji;
 • określenia zawodów, w których klient będzie szybko stawał się specjalistą oraz czerpał satysfakcję z tego, co robi;
 • ustalenia konkretnego, Indywidualnego Planu Działania;
 • przedstawienia indywidualnego sposobu szukania pracy;
 • stworzenia dokumentów aplikacyjnych;
 • przygotowania klienta do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Atuty studiów:

 • każdy uczestnik, po zakończeniu studiów, będzie potrafił przeprowadzić pełen proces doradczy;
 • zajęcia prowadzą wyłącznie doradcy zawodowi, praktycy z wieloletnim doświadczeniem, zarówno w dziedzinie coachingu, HR (m.in. w rekrutacji, ACDC, outplacement) jak i psychoterapii;
 • wykładowcy są certyfikowanymi Trenerami / Konsultantami m.in. takich narzędzi jak Spadochron, MBTI, TTI Success Insights, Career Direct, Personality ID, ICC;
 • program studiów jest jedną integralną całością i umożliwia uczestnikom przejście przez wszystkie etapy procesu doradczego;
 • każdy uczestnik badany jest profesjonalnym narzędziem diagnostycznym – Career Direct: sprawdzającym osobowość, umiejętności, zainteresowania, po jego zakończeniu przedstawiany jest szczegółowy raport z badania;
 • przekazujemy narzędzia diagnostyczne, metodologie pracy, wiedzę, a uczestnicy mają okazję oglądać rzeczywiste procesy oraz prowadzić własne spotkania doradcze w trakcie studiów;
 • praca każdego uczestnika jest superwizowana – unikalna wartość!

Kwalifikacje i uprawnienia

Studia dwu semestralne:

 • DORADCY ZAWODOWEGO
 • SPECJALISTY ZARZĄDZANIA TALENTAMI – w działach HR i Agencjach Doradztwa Personalnego

oraz dodatkowo

 • DORADCY EDUKACYJNEGO zgodnie z wymogami MENiS, w wypadku kontynuacji studiów na III semestrze. Kandydaci zapisują się na studia w wariancie dwusemestralnym, jednakże mogą w trakcie roku akademickiego 2016/2017 zgłosić wolę wzięcia udziału w trzecim semestrze. Studia kierowane są do osób z wyższym wykształceniem. Zapraszamy wszystkie  osoby zainteresowane rozwojem edukacyjnym i zawodowym młodzieży i/lub dorosłych, chcące pracować w charakterze Doradcy Zawodowego, Coacha Kariery, Specjalisty Zarządzania Talentami. Studia przygotowują zarówno do pracy z młodzieżą szkół średnich, ze studentami, jak i z dorosłymi; z pracującymi i z bezrobotnymi; z osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym; z osobami z różnym wykształceniem, z różnym doświadczeniem, o różnych zainteresowaniach i aspiracjach; z osobami prowadzącymi własną działalność lub chcącymi ją założyć, z ludźmi pracującymi dla korporacji, jak i dla małych i średnich firm.

 

Perspektywy zawodowe:

 • Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy;
 • Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS-y), Ochotnicze Hufce Pracy;
 • Akademickie Biura Karier, Uczelnie (wykładowca);
 • Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne;
 • Niepubliczne Specjalistyczne Poradnie, Psychologiczno – Pedagogiczna;
 • Centra Kształcenia Ustawicznego lub Pratycznego;
 • Wojskowe Centra Aktywizacji Zawodowej;
 • Centra Pomocy Rodzinie, Domy Dziecka;
 • Agencje pośrednictwa pracy, Agencje doradztwa zawodowego;
 • Działy HR;
 • Zakłady pracy chronionej;
 • Instytucje realizujące projekty unijne;
 • Firmy świadczące usługi coachingu zawodowego;
 • Własna działalność gospodarcza.

 

Informacje ogólne o studiach

 • Kandydaci zapisują się na początku na studia w wariancie dwusemestralnym, jednakże mogą w trakcie roku akademickiego 2016/2017 zgłosić wolę wzięcia udziału w trzecim semestrze.
 • Studia dwusemestralne obejmują łącznie 240 godzin, w tym: 180 godzin zajęć dydaktycznych oraz 60 godzin pracy własnej.
 • Studia trzysemestralne obejmują łącznie 360 godzin - studia w tym wariancie  NADAJĄ UPRAWNIENIA doradcy zawodowego w oświacie zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS, a więc są przygotowane dla osób które chcą pracować w szkole jako doradca zawodowy.

 

kontakt 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula 

Dorota Cakar, e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl tel. 22 45 72 363, 506 091 148
Marzena Hinzmann, e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl tel.  22 45 72 329

lub
studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

pok. 220 (II piętro), ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco