Akademia finansów i biznesu Vistula

dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń 

Kierunek Dyplomowany Specjalista ds. Ubezpieczeń - studia podyplomowe jest skierowany do osób zawodowo związanych z rynkiem usług finansowych, głównie ubezpieczeniowych, jak również dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w innych podmiotach gospodarczych. Studia prowadzone są pod patronatem Polskiej Izby Ubezpieczeń. 

O studiach

Celem studiów Dyplomowany Specjalista ds. Ubezpieczeń jest przekazanie słuchaczom wiedzy ubezpieczeniowej, umożliwiającej kompleksowe spojrzenie na działalność rynku, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów aktywności przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, zagadnień dotyczących zarządzania zakładem ubezpieczeń, zarządzania ryzykiem, a także zagadnień technicznych dotyczących produktów ubezpieczeniowych.
Zachodzące w gospodarce przeobrażenia wymagają ciągłego szkolenia, pozyskiwania nowych informacji i doskonalenia posiadanych umiejętności. Szeroka wiedza prawnicza i ekonomiczna, a także znajomość zagadnień technicznych dotyczących ubezpieczeń i reasekuracji pozwoli sprostać potrzebom pracodawców, a także rosnącym oczekiwaniom konsumentów i poszkodowanych.
Program studiów został opracowany przez Radę Programową Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Grupy Uczelni Vistula, w skład której wchodzą wybitni teoretycy i praktycy. Są wśród nich zarówno pracownicy naukowi Grupy Uczelni Vistula, wykładowcy reprezentujący inne ośrodki naukowe, jak również pracownicy i członkowie zarządów instytucji i przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Połączenie wiedzy naukowej i praktycznego doświadczenia kadry dydaktycznej zapewnia słuchaczom dostęp do zasobu kompetencji, niezbędnego w działalności ubezpieczeniowej i zarządzaniu ryzykiem.

Do Rady Programowej, która opracowała program studiów, należą:

  • Mariusz Wichtowski – Prezes Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
  • Tomasz Tarkowski – Ekspert rynku ubezpieczeniowego,
  • Robert Gowin – Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Pramerica Życie TUiR SA,
  • Mateusz Świątkowski – Analityk rynku ubezpieczeniowego,
  • dr Roman Fulneczek – prof. nadzw. AFiB Vistula i jednocześnie kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Dyplomowany specjalista ds. ubezpieczeń”.


​Profil absolwenta 

Studia dają podstawę do rozwoju specjalistycznych umiejętności, takich jak: analiza i metody rozwiązywania problemów w firmach i instytucjach ubezpieczeniowych, formułowanie strategii rozwojowych, sprawne podejmowanie decyzji, efektywne zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym oraz współpraca z innymi uczestnikami rynku finansowego. Kluczowe jest również uwzględnienie w tym procesie interesów konsumentów i poszkodowanych. Słuchacze studiów mają możliwość zdobycia wiedzy niezbędnej do pracy na stanowiskach kierowniczych w firmach ubezpieczeniowych i innych instytucjach z sektora ubezpieczeń.

Dodatkowe informacje

  • Studia trwają dwa semestry i kończą się egzaminem oraz napisaniem pracy dyplomowej, w której przedstawiony zostanie konkretny problem praktyczny z dziedziny studiów. 
  • Za dodatkową opłatą oraz złożeniem egzaminu student ma możliwość otrzymania Certyfikatu Zawodu 241307– Specjalista do spraw ubezpieczeń. Egzamin przeprowadza niezależna instytucja certyfikująca - Europejska Federacja Doradców Finansowych Polska. Egzamin trwa 120 minut i obejmuje 100 pytań testowych, jednokrotnego wyboru. 30-40 pytań stanowią zadania z matematyki finansowej, 60-70 to pytania z pozostałych działów tematycznych. Pytania testowe ściśle korespondują z zakresem merytorycznym realizowanym podczas studiów oraz z informacjami zawartymi w materiałach otrzymanych podczas zajęć. Studenci podczas egzaminu mogą korzystać z kalkulatora finansowego, którego obsługi uczą się na zajęciach warsztatowych.

 

 

kontakt 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula 

Dorota Cakar, e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl tel. 22 45 72 363, 506 091 148
Marzena Hinzmann, e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl tel.  22 45 72 329

lub
studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

pok. 220 (II piętro), ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco