Akademia finansów i biznesu Vistula

menedżer transportu drogowego

Kierunek Menedżer Transportu Drogowego - studia podyplomowe, daje możliwość uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Studia pod patronatem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. 

O studiach

Kierunek Menedżer transportu drogowego - studia podyplomowe zapewniają zdobycie kompleksowej wiedzy specjalistycznej wymaganej do prowadzenia działalności gospodarczej lub zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie transportu drogowego osób i rzeczy (krajowych i międzynarodowych).
Poprzez zapoznanie z przepisami prawnymi z zakresu prawa: cywilnego, handlowego, pracy i przepisów socjalnych kierowców w transporcie, prawa podatkowego oraz finansowych aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, bezpieczeństwem drogowym, a przede wszystkim nowymi unijnymi warunkami dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, absolwent studiów będzie dysponował wysokim poziomem wiedzy dotyczącej transportu drogowego.
Studia dają możliwość uzyskania zaświadczenia potwierdzającego kompetencje zawodowe w transporcie drogowym.

 

Atuty kierunku:

  • gwarancja zdobycia specjalistycznej wiedzy, stanowiącej wymagane kompetencje zawodowe w transporcie;
  • program studiów obejmuje swym zakresem wszystkie zagadnienia wymagane do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na zasadach określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2011 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. U. UE L z dnia 14 listopada 2009 r., Nr 300, s. 51);
  • absolwenci uzyskują zwolnienie z całości egzaminu państwowego na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (podstawa prawna art. 38a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym);
  • lepsze szanse na zatrudnienie (we wszystkich krajach Unii Europejskiej – certyfikat kompetencji zawodowych wydany w Polsce jest uznawany w całej UE) i wyższe wynagrodzenie;
  • dodatkowo, po złożeniu wniosku do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie i uiszczeniu opłaty w wysokości 300 zł, absolwenci mogą otrzymać Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie drogowym Osób/ Rzeczy.

kontakt 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula 

Dorota Cakar, e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl tel. 22 45 72 363, 506 091 148
Marzena Hinzmann, e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl tel.  22 45 72 329

lub
studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

pok. 220 (II piętro), ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco