Akademia finansów i biznesu Vistula

metodyka nauczania języka polskiego jako obcego

Kierunek Metodyka Nauczania Języka Polskiego - studia podyplomowe jest adresowany do osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych oraz do kandydatów na nauczycieli języka polskiego jako obcego. Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych, przynajmniej na poziomie licencjackim oraz legitymować się znajomością języka obcego na poziomie A2/B1.

O studiach

Studia podyplomowe - Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych umożliwiających skuteczne i sprawne nauczanie języka polskiego. Słuchacze poznają najnowsze trendy w metodyce nauczania języków oraz będą mieli możliwość uzupełnienia wykształcenia i zdobycia kwalifikacji formalnych, pozwalających na podjęcie pracy w charakterze nauczyciela języka polskiego dla obcokrajowców. 

 

Informacje ogólne:

  • studia trwają dwa semestry,
  • studia rozpoczynają się w październiku i lutym,
  • zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, w co drugi weekend.


    Studia prowadzone są we współpracy ze Szkołą Języka Polskiego dla Obcokrajowców 
    KLUB DIALOGU

 

 

 

 

 

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco