Akademia finansów i biznesu Vistula

metodyka nauczania języków obcych 

Metodyka Nauczania Języków Obcych - studia podyplomowe adresowane są do nauczycieli języka obcego bez przygotowania pedagogicznego lub osób zamierzających podjąć pracę nauczyciela języka obcego. Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Opis studiów:

Studia prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy oraz nowe standardy nauczycielskie. Adresowane do nauczycieli języka obcego bez przygotowania pedagogicznego lub osób zamierzających podjąć pracę nauczyciela języka obcego. Studia mają charakter kwalifikacyjny umożliwiając uczestnikom zdobycie zarówno kompetencji, jak i formalnie uznawanych kwalifikacji uprawniających do wykonywania zawodu nauczyciela języka.

Wymagany od kandydata/absolwenta poziom wybranego języka obcego warunkujący uzyskanie pełnych kwalifikacji do nauczania tego języka to C1.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12. marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2009r. nr 50, poz. 400).

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli i osób nie będących nauczycielami do nauczania danego języka: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego, z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej, metodyki nauczania i technologii informacyjnej, przekazanie umiejętności obserwacji, analizy, planowania i prowadzenia procesu dydaktycznego, słuchacz uzyska uprawnienia do nauczania danego języka we wszystkich typach szkół i kursów (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianym przepisami).

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań stawianych przez nowoczesną szkołę. Absolwent posiada wymagane kwalifikacje w zakresie wybranej specjalności językowej. Absolwent wie jak samodzielne pogłębiać i aktualizować uzyskaną wiedzę oraz potrafi zintegrować ją z wiedzą z zakresu psychologii i pedagogiki wieku przedszkolnego i szkolnego.

Dodatkowo absolwent studiów podyplomowych posiada wiedzę jak zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne uczniów oraz organizować życie społecznego na poziomie klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Ponadto wie jak współpracować z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną.

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do podejmowania działań upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej oraz do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym.

 

Wykładowcy:

Wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie metodyki nauczania danego języka, nauczyciele akademiccy, native speakerzy, nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciele uznanych szkół językowych, zapewniają bardzo dobre przygotowanie praktyczne i przygotowanie do pracy w zawodzie.

 

kontakt 

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń AFiB Vistula 

Dorota Cakar, e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl tel. 22 45 72 363, 506 091 148
Marzena Hinzmann, e-mail: m.hinzmann@vistula.edu.pl tel.  22 45 72 329

lub
studiapodyplomowe@vistula.edu.pl

pok. 220 (II piętro), ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Przejdź do serwisów

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco