Akademia finansów i biznesu Vistula

zapytania ofertowe 

Banner 14

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie konkurencyjności 

Zamówienie w ramach projektu:

„Biuro Karier - programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV”

Przedmiot zamówienia:

  • Udostępnienie, na podstawie licencji, narzędzi badania kompetencji.
  • Organizacja i realizacja szkoleń wdrożeniowych z zakresu użytkowania udostępnionych narzędzi.
     

Dokumenty do pobrania:

 

Zaproszenie do składania ofert – e-usługi AFiB Vistula 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowania studium wykonalności projektu wymaganego do skutecznego
złożenia wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego; działanie 2.1 E-usługi; poddziałanie 2.1.1
Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych, dalej zwanego „studium
wykonalności projektu”.

Dokumenty do pobrania:

Rozeznanie rynku - polisy ubezpieczeniowych NNW

Akademia Finansów i Biznesu Vistula prowadzi rozeznanie rynku wśród instytucji ubezpieczeniowych NNW studentów uczestniczących w programach stażowych w ramach projektów „Liczę na staż” i „Staże bez granic”, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Polisy obejmować będą okres 3-miesięcznych staży.

logo Vistula

Akademia Finansów

i Biznesu Vistula

ul. Stokłosy 3

02-787 Warszawa

tel. +48 22 45 72 300

fax +48 22 45 72 303

Dołącz do nas

Bądź na bieżąco