• Staże bez granic

   Akademia Finansów i Biznesu Vistula od 1 maja 2016 r. rozpoczęła realizację projektu „Staże bez granic”. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji 103 studentów (w tym 50 kobiet) Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) studiujących na kierunkach: Stosunki Międzynarodowe, w sposób odpowiadający potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2017 r. Przedsięwzięcie polega na organizacji dla studentów 3-miesięcznych staży zawodowych w łącznej wysokości 360 godzin, tj. 120 godz./miesiąc dla każdego uczestnika projektu. Pierwsza grupa studentów trafi do pracodawców już w okresie lipiec-wrzesień 2016 r. Następni studenci odbywać mogą staże u pracodawców po semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2016/2017. Regulamin projektu TUTAJ

  • Liczę na staż

   Akademia Finansów i Biznesu Vistula od 1 maja 2016 r. rozpoczęła realizację projektu „Liczę na staż” Przedsięwzięcie to współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Działania 3.1. Kompetencje szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju na lata 2014-2000. Celem projektu jest podniesienie kompetencji 118 studentów (w tym 61 kobiet) Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) studiujących na kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowości, w sposób odpowiadający potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2017 r. Przedsięwzięcie polega na organizacji dla studentów 3-miesięcznych staży zawodowych w łącznej wysokości 360 godziny, tj. 120 godz.miesiąc dla każdego uczestnika projektu. Pierwsza grupa studentów trafi do pracowników już w okresie lipiec-wrzesień 2016 . Następni studenci odbywać mogą staże u pracodawców po semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2016/2017. Regulamin projektu TUTAJ

  • Informatyka szansą dla Ciebie

   Projekt ma na celu rozwinięcie oferty dydaktycznej na kierunku informatyka w AFiBV. Dla najlepszych studentów w ramach projektu organizowane są staże, wyjazdy studyjne oraz program stypendialny.

  • Młodzi z doświadczeniem

   Projekt realizowany jest w okresie 1.02.2015 – 30.09.2015 r. W ramach projektu „Młodzi z doświadczeniem” Biuro Karier oferuje 80 płatnych staży oraz organizuje dla studentów warsztaty w celu rozwijania kompetencji. Wielu studentów i absolwentów po zakończeniu stażu w ramach projektów otrzymało stałe zatrudnienie. Biuro karier nie traci kontaktu ze stażystami/absolwentami pozostając w stałym kontakcie z nimi i ich pracodawcami.

  • Już teraz możesz zaplanować swoje najbliższe wakacje – dowiedz się więcej o ofercie WORK AND TRAVEL USA: TUTAJ
  • Programowanie jako ścieżka kariery: TUTAJ
  • Szkolenie Business Manager: TUTAJ
  • Spotkanie z firmą CRAFTS: TUTAJ

Kontakt do Biura Karier

Anna Plewa

tel. 22 45 72 423
e‑mail: rozwoj.kariery@vistula.edu.pl
godziny pracy:

Poniedziałek – czwartek
10:00-16.00
pok. 30

 

Jolanta Strasz

tel. 22 45 72 423
e-mail: j.strasz@vistula.edu.pl
godziny pracy:

W sprawach obowiązkowych praktyk pon – czwartek 12- 14
pok. 30

Aplikuj online