Skalska

Associate Professor Teresa Skalska, PhD, Dean of the Tourism and Recreation Faculty in Warsaw School of Tourism and Recreation Management, is President of the Association for Research, Development, and the Promotion of Tourism, and organises volunteer activities for people with disabilities. Areas of her research activities include: the economics of the tourism market, tourism statistics, national and regional tourism satellite accounts, competitiveness in the tourism market, the social economy, collaborative consumption, and consumer behaviour among people at risk of social exclusion, the third sector in tourism.

 • Historia stanowisk naukowych:

  • Dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Turystyki
  • Adiunkt SGTiR
  • Profesor WSHGiT

  Pełnione funkcje organizacyjne i akademickie:

  • Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji SGTiR (maj 2013 – )
  • Członek Senatu SGTiR
  • Kierownik Katedry Turystyki SGTiR (luty 2013 – ),
  • Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji AFiBV (luty 2013 – ),
  • Z-ca redaktora naczelnego oraz sekretarz redakcji Problemów Turystyki i Rekreacji SGTiR oraz angielskiej wersji Problems of Tourism and Recreation;
  • Członek założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki; Prezes Zarządu.

  Działania naukowe (wybrane):

  • Udział w wieloletnim programie badawczym: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski (Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej) – Instytut Turystyki.
  • Badania nad konkurencyjnością cenową produktów turystycznych w kontekście międzynarodowym (POT).
  • Projekt badawczy Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych w Polsce (MSiT).
  • Projekt Badanie oddziaływania społeczno-ekonomicznego przedsięwzięcia kulturalnego na region (Narodowe Centrum Kultury – Obserwatorium Kultury).
  • Kompleksowe badania w zakresie turystyki osób z niepełnosprawnością w kontekście jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
  • Społeczna odpowiedzialności biznesu jako element zrównoważonego rozwoju, w tym rozwoju społecznego.
  • Rachunek satelitarny turystyki dla Polski, Regionalny rachunek satelitarny turystyki.
  • Międzynarodowa konkurencyjność regionów turystycznych (POT, MSiT).
  • Udział w międzynarodowym projekcie badawczym Nowe wyzwania edukacji turystycznej (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego).
  • Udział w projekcie badawczym NCN Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością (konkurs OPUS 5).
 • Publikacje naukowe (z ostatnich 3 lat):

  1. Skalska T., Using the visitor expenditure surveys to assess the impact of tourism on the economy: possibilities and limitations. Development of Tourism In Black and Caspian Seas Regions. 8thSilk Road International Conference, Tbilisi-Batumi, Georgia 2013, ss. 39-44,
  2. Skalska T., Możliwości i ograniczenia wykorzystania badań wydatków turystów do oceny oddziaływania turystyki na gospodarkę. W: Badania naukowe w turystyce – stan i perspektywy rozwoju. Red. L. Butowski. Instytut Turystyki, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji. Warszawa 2013, ss. 97-114,
  3. Skalska T., Związki między turystyką kulturową, a gospodarką regionu. Problemy Turystyki i Rekreacji nr 3, 2012, ss. 50-71,
  4. Skalska T., [współautor E. Dziedzic], Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku usług turystycznych, Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki, SGH, pol., 2012. Monografia, 212 stron,
  5. Skalska T., Wykorzystanie cen jako narzędzia konkurowania na rynku turystycznym w warunkach kryzysowych, Zeszyty Naukowe, SGH, pol., 2012, nr 35, ss. 21-36,
  6. Skalska T., [współautor: R. Kasprzak ], The Economic Impact of Cultural Institutions on the Local Economy, Journal of Management and Financial Sciences, ang., 2012, Vol. V, issue 9, ss.78-105,
  7. Skalska T., Empiryczne zastosowanie współczynników elastyczności popytu turystycznego na przykładzie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski, Zeszyty Naukowe nr 698. Ekonomiczne problemy usług nr 83, Popyt turystyczny. Uwarunkowania, pol., 2012, Uniwersytet Szczeciński, ss. 11-25,
  8. Skalska T., Relationships between culture tourism and region al economy. Problems of Tourism and Recreation no 3, ang., 2012,
  9. Skalska T.: Dostosowanie usług turystycznych do potrzeb osób niepełnosprawnych: informacja turystyczna. W: Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce. Red. A. Stasiak, Wydawnictwo WSHiT w Łodzi, 2011, ss. 247-264,
  10. Skalska T.: Nowe wyzwania gospodarki turystycznej. Turystyka osób niepełnosprawnych. SWPR, Warszawa 2011, ss. 117-175,
  11. Skalska T.: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2010 roku. [współautor: W. Bartoszewicz]. Instytut Turystyki, Warszawa 2011, 137 stron.
/var/www/html/wp-content/themes/vistula/ks-composer/layout-contact-data.php:13: int(442)

Kontakt do Działu Rekrutacji

Katarzyna Broniszewska

tel. +48 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Alina Maksymova

tel. +48 22 45 72 404
e-mail: a.maksymova@vistula.edu.pl
pok. 28

Apply online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close