W grudniu 2015 roku Akademia Finansów i Biznesu Vistula podpisała deklarację poparcia dla “Europejskiej Karty Naukowca” i “Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych”. Jako drugi krok w przygotowaniu do ubiegania się o tytuł HR Excellence in Research, na początku lipca 2016 roku utworzono grupę roboczą w celu przeprowadzenia analizy (gap analysis) i opracowania planu działania. Grupa robocza przygotowała dwa anonimowe badania, w których pracownicy ocenili poziom spełnienia w Akademii Finansów i Biznesu Vistula wymogów zawartych w Karcie i Kodeksie. Wyniki tych badań zostały poddane krytycznej analizie. Na tej podstawie został wypracowany raport podsumowujący wraz z planem działań. Spotkał się on z jednomyślną aprobatą międzynarodowych ekspertów i w sierpniu 2017 roku nasza Uczelnia otrzymała prawo posługiwania się tytułem i logo HR Excellence in Research.

 • Ankieta dla pracowników (w języku polskim)

  Download
 • Ankieta dla pracowników (w języku angielskim)

  Download
 • Sprawozdanie z wewnętrznej analizy luk oraz stosownego planu działań

  Download
 • Human Resources Excellence in Research Report on the Internal Gap Analysis and the Corresponding Plan of Action

  Download
Apply online