1. Jak napisać pracę dyplomową? Poradnik
  2. Załącznik Nr 2 do Regulaminu antyplagiatowego w AFiB Vistula. Opinia promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej/doktorskiej do obrony.
  3. Załącznik Nr 3 do Regulaminu antyplagiatowego  w AFiB Vistula. Oświadczenie dotyczące praw autorskich i danych osobowych przechowywanych w ASAP i systemie antyplagiatowym.
  • Jak napisać pracę dyplomową

    Download
  • Załącznik Nr 2 do Regulaminu antyplagiatowego w AFiB Vistula.

    Download
  • Załącznik Nr 3 do Regulaminu antyplagiatowego w AFiB Vistula.

    Download

Apply online