100 BEZPŁATNYCH MIEJSC NA STUDIA II STOPNIA - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

WIĘCEJ

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Akademia Finansów i Biznesu Vistula została założona w 1992 roku jako druga niepubliczna uczelnia wyższa w Polsce. Czerpie z tradycji i doświadczenia czterech ośrodków akademickich: Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (pod tą nazwą pierwotnie powstała AFiB Vistula), Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej, Europejskiej Akademii Sztuk i Wyższej Szkoły Zarządzania, przyłączonych w latach 2012-2015.

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Wielkie dzieła często rodzą się z marzeń. O tym, że tak zrodziła się idea Wyższej Szkoły Humanistycznej – prężnie działającego i kształcącego na najwyższym poziomie ośrodka akademickiego w małym mieście – mówi wielu spośród jej założycieli. Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „ATENA", organ założycielski WSH, przystępując przed kilkunastu laty do urzeczywistnienia tej idei urealniło szanse wielu młodych ludzi na studia akademickie.

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) powstała z połączenia kilku instytucji. Jej częścią stała się Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, pierwsza branżowa uczelnią turystyczna, która otrzymała honorową nagrodę Polskiej Izby Turystyki „Globus ‘98” za osiągnięcia w kształceniu kadr turystycznych w Polsce. SGTiR została także odznaczona Medalem za Zasługi dla Turystyki.

Aplikuj online