Akademia prowadzi Szkołę Doktorską oraz postępowania doktorskie w trybie eksternistycznym w dyscyplinach historia oraz nauki o polityce i administracji.

 • UWAGA DOKTORANCI W TRYBIE EKSTERNISTYCZNYM

  Na mocy Zarządzenia Nr 4/05/2020 Rektora AFiB Vistula z dn. 21.05.2020 r. w sprawie funkcjonowania Akademii Finansów i Biznesu Vistula w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wszystkie zajęcia dla doktorantów do końca semestru letniego ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

  Zaplanowane wg harmonogramu zajęcia z:

  – Nauk o polityce u dr hab. Z. Romka,

  – Teoretycznych podstaw i paradygmatów nauki u dr hab. T. Bartosia

  prowadzone będą przy zastosowaniu dotychczasowych procedur kształcenia na odległość, zaś materiały z nich będą sukcesywnie umieszczane na stronie Uczelni w zakładce dla doktorantów.

  Zajęcia seminaryjne i konsultacje z promotorami/opiekunami naukowymi nadal prowadzone będą w trybie konsultacji indywidualnych.

  W szczegółowych indywidualnych sprawach proszę zwracać się mailowo lub telefonicznie do Biura Obsługi Doktorantów.

  dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB Vistula
  Dyrektor Szkoły Doktorskiej

   

  ZMIANOM NIE ULEGAJĄ:

  1. Zasady określone w wcześniej zawartych umowach.
  2. Wysokość opłat.
  3. Numer konta bankowego (46124052821111000048960964).
  • Zagadnienia egzaminacyjne (z dyscyplin dodatkowych i języka obcego)

  Dyscyplina Historia

  • Opiekunowie naukowi/promotorzy i zakres ich zainteresowań badawczych
   • Dr hab. Stefan Ciara: historia powszechna i Polski XVIII – XX wieku; nauki pomocnicze historii
   • Prof. dr hab. Jerzy Gąssowski: historia starożytna i wczesnośredniowieczna; historia sztuki prahistorycznej
   • Dr hab. Władysław Duczko: historia starożytna i wczesnośredniowieczna północnej i wschodniej Europy
   • Dr hab. Radosław Lolo: historia nowożytna powszechna i Polski; historia Mazowsza do XIX wieku; historia Kościoła w Polsce (XVI-XVIII w.)
   • Prof. dr hab. Mirosław Nagielski: dzieje wojen i wojskowości
   • Prof. dr hab. Izabella Rusinowa: historia powszechna i Polski XIX – XX w., ze szczególnym uwzględnieniem krajów anglojęzycznych
   • Prof. dr hab. Janusz Szczepański: historia Polski XIX – XX w.; dzieje Mazowsza
   • Prof. dr hab. Romuald Turkowski: historia Polski XIX – XX w.; dzieje ruchu ludowego
   • Prof. dr hab. Jan Tyszkiewicz i dr hab. Marian Dygo: historia średniowieczna powszechna i Polski
   • Dr hab. Jolanta Załęczny: historia Polski XX w.

  Dyscyplina Nauki o polityce i administracji

  • Opiekunowie naukowi/promotorzy i zakres ich zainteresowań badawczych
   • Dr hab. Tadeusz Bartoś: filozofia polityczna; wybrane zagadnienia rozwoju cywilizacji
   • Dr hab. Wawrzyniec Konarski, prof. AFiB: systemy polityczne, w tym systemy partyjne; etnopolityka
   • Prof. dr hab. Adam Koseski: badania nad Polonią na Wschodzie; stosunki międzynarodowe; transformacja ustrojowa Europy Środkowo-Wschodniej
   • Dr hab. Wojciech Kostecki: stosunki międzynarodowe; współczesne konflikty międzynarodowe w XX i XXI w. i problemy bezpieczeństwa
   • Dr hab. Agnieszka Legucka: polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej; konflikty zbrojne w Europie po 1989 r.
   • Dr hab. Tomasz Nałęcz: wybrane zagadnienia z najnowszej historii powszechnej i Polski
   • Dr Bartłomiej Nowak: stosunki międzynarodowe; europeistyka
   • Dr hab. Jolanta Polakowska-Kujawa: historia myśli społecznej i politycznej; socjologia polityczna; socjologia ogólna; ruchy społeczne; współczesne teorie rozwoju społecznego; problemy etniczno-narodowe; zmiany społeczne i polityczne
   • Prof. dr hab. Longin Pastusiak: historia i polityka Stanów Zjednoczonych
   • Dr hab. Jerzy Paśnik: polityczne i prawne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa w aspekcie instytucjonalnym i społecznym, szczególnie gwarancji wolności sumienia i wyznania oraz praw obywatelskich
   • Dr hab. Zbigniew Romek: myśl społeczna i polityczna XX i XXI wieku
   • Dr hab. Stanisław Stępka: badania nad ruchem ludowym i partiami politycznymi w Polsce w XX i XXI wieku; najnowsza historia społeczno-polityczna Polski

  Zapoznaj się z dokumentami seminariów doktorskich i doktoratów w trybie eksternistycznym

  Dokumenty rekrutacyjne

  Pobierz

  Kwestionariusz osobowy

  Pobierz

  Uchwała nr. 7/30.09/2019 Senatu AFiB Vistula z dnia 30.09.2019 r.

  Pobierz

  Opłaty 2019r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora

  Pobierz

  Terminarz seminariów doktorskich w dyscyplinie historia

  Pobierz

  Plan zajęć dla uczestników seminariów doktorskich oraz doktoratów w trybie eksternistycznym

  Pobierz

  Program zajęć

  Pobierz
 • UWAGA DOKTORANCI SZKOŁY DOKTORSKIEJ AFiB Vistula

  Na mocy Zarządzenia Nr 4/05/2020 Rektora AFiB Vistula z dn. 21.05.2020 r. w sprawie funkcjonowania Akademii Finansów i Biznesu Vistula w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wszystkie zajęcia dla doktorantów do końca semestru letniego ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

  W związku z powyższym:

  – zajęcia zaplanowane harmonogramem nadal odbywać się będą w trybie on-line, a materiały sukcesywnie będą zamieszczane na stronie AFiB w tej zakładce,

  – seminaria doktorskie nadal będą odbywać się w trybie indywidualnych konsultacji,

  – zaliczenie przedmiotów proszę uzyskiwać w toku indywidualnych, bezpośrednich spotkań z prowadzącymi, z zachowaniem norm bezpieczeństwa,

  – karty semestralne, wraz z kompletem zaliczeń, należy fizycznie dostarczyć (przesłać) do Biura Obsługi Doktorantów w terminie do 15 września, celem uzyskania zaliczenia semestru,

  – w razie trudności w kontakcie z wykładowcami Biuro służy swą pomocą i ewentualnym pośrednictwem.

  Przypominam, że z początkiem października upływa termin złożenia „indywidualnych planów badawczych”, które są podstawą rozliczenia w trakcie oceny śródokresowej. Na maile otrzymają Państwo wyciąg z Regulaminu SD AFiB, odnośnie szczegółowych wymogów w zakresie sporządzenia planu. Zalecam, by w tej kwestii intensywnie korzystać z pomocy promotorów.

  dr hab. Radosław Lolo, prof. AFiB Vistula
  Szkoły Doktorskiej

  • ORGANY SZKOŁY

   Dyrektor Szkoły Doktorskiej: dr hab. Radosław Lolo prof. AFiB Vistula

  • Rada Naukowa

   Skład Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej AFiB Vistula

   • dr hab. Radosław Lolo, prof. AH – Kierownik Szkoły Doktorskiej (dyscyplina historia)
   • dr hab. Janusz Szczepański – dyscyplina historia
   • dr hab. Marian Dygo, prof. AH – dyscyplina historia
   • dr hab. Tomasz Nałęcz – dyscyplina nauki o polityce i administracji
   • dr Małgorzata Gogolewska-Tośka – przedstawiciel Senatu
  • Komisja Rekrutacyjna

   Skład Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula powołanej 16 lipca 2020 r. na rok akademicki 2020/2021

   1. dr hab. Jan Tyszkiewicz – dyscyplina historia Przewodniczący Komisji
   2. dr hab. Jolanta Załęczny – dyscyplina historia
   3. dr hab. Zbigniew Romek – dyscyplina nauki o polityce i administracji
   4. dr hab. Stanisław Stępka – dyscyplina nauki o polityce i administracji
  Dokumenty do Szkoły Doktorskiej przyjmuje oraz informacji udziela Biuro obsługi Doktorantów (06-100 Pułtusk, ul. Mickiewicza 36B, p. 312)
  Rekrutacja trwa do 30 września.

  Zapoznaj się z dokumentami szkoły doktorskiej

  Regulamin Szkoły Doktorskiej

  Pobierz

  Kwestionariusz osobowy

  Pobierz

  Dokumenty rekrutacyjne

  Pobierz

  Regulamin zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

  Pobierz

  Regulamin świadczeń stypendialnych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

  Pobierz
int(1086)

Kontakt – Doktoraty

mgr Hanna Żurawińska - Specjalista ds. obsługi doktorantów

tel. (23) 692-97-23;
e-mail:
doktoraty.pultusk@vistula.edu.pl

 

Czynne:
poniedziałek – piątek w godz. 8.00-15.00;
sobota – niedziela (w terminach zajęć) w godz. 8.00-14.00.

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close