Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

niestacjonarne

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Pułtusk

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 • Administracja – studia I stopnia w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie mają profil praktyczny. Są adresowane do osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach administracji państwowej i samorządowej, w wojsku i policji, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w firmach doradczych, instytucjach europejskich i międzynarodowych. 

  Studia mają charakter interdyscyplinarny. W ich trakcie zdobędziesz wszechstronną wiedzę w obszarze prawa, nauk społecznych i ekonomicznych. Pod kierunkiem ekspertów z zakresu administracji i prawa rozwiniesz kompetencje przydatne w pracy w organizacjach pozarządowych. Zyskasz przygotowanie specjalistyczne odpowiadające potrzebom zmieniającego się rynku pracy. Będziesz również przygotowany, by zaprojektować własną działalność gospodarczą.

 • Program kształcenia obejmuje wszystkie niezbędne elementy wiedzy na temat organizacji administracji publicznej, zarządzania publicznego i prawa administracyjnego. Zdobędziesz kwalifikacje, które przygotują cię do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. Program jest dostosowany do potrzeb organów państwowych, samorządowych, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, administracji gospodarczej oraz przedsiębiorstw prywatnych. Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów zarówno teoretyków, jak i praktyków.

   

  Wybrane przedmioty: 

  • podstawy prawoznawstwa;
  • prawo cywilne;
  •  prawo pracy;
  •  prawo karne;
  •  finanse publiczne i prawo finansowe;
  •  zamówienia publiczne;
  •  ustrój samorządu terytorialnego;
  •  nauka administracji;
  •  prawo i postępowanie administracyjne;
  •  techniki negocjacji i mediacji.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula
  w Warszawie zapewnią ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie administracji.

 • Studia I stopnia na kierunku Administracja mają profil praktyczny.

  ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  To specjalność adresowana do osób, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z administracją rządową, samorządową lub organizacjami pozarządowymi. Zdobędziesz wiedzę z obszarów kluczowych dla administracji publicznej. Nauczysz się postępować zgodnie z zasadami i procedurami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej administracji. Będziesz potrafił analizować kompetencje organów centralnych i terenowych administracji rządowej. Poznasz i zrozumiesz przepisy ustrojowego prawa administracyjnego i będzie umiał je stosować w praktyce.

  • Wybrane przedmioty:
   • ekonomia;
   • finanse publiczne;
   • instytucje UE;
   • prawo administracyjne;
   • prawo finansowe;
   • prawo karne; 
   • prawo konstytucyjne; 
   • prawo podatkowe.
 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą ci studia na kierunku Administracja

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA ADMINISTRACJI

  Praktyczne umiejętności
  Zyskasz praktyczne umiejętności, które pracodawcy cenią najbardziej. Poznasz procedury administracyjne i przepisy prawne, będziesz umiał je interpretować i stosować. 

  Gwarancja zatrudnienia
  Administracja publiczna to bardzo dobry pracodawca. Zdobędziesz ciekawą i stabilną pracę. Będziesz mógł rozwijać karierę także sektorze gospodarczym.

  Globalne możliwości
  Uznani wykładowcy, międzynarodowe środowisko, współpraca z zagranicznymi uczelniami sprawią, że studia przygotują cię do podjęcia pracy także poza granicami Polski.

  ADMINISTRACJA – JAKA PRACA PO STUDIACH?

  Absolwenci kierunku Administracja mogą starać się o zatrudnienie na wielu atrakcyjnych stanowiskach w instytucjach rządowych, w gospodarce oraz organizacjach pożytku publicznego:

  • administracja publiczna;
  • przedsiębiorstwa;
  • spółdzielnie;
  • stowarzyszenia; 
  • Policja;
  • Straż Graniczna;
  • Służba Ochrony Państwa;
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • biura detektywistyczne; 
  • agencje ochrony. 
  • dr hab. Jerzy Paśnik >>
   Dr hab. Jerzy Paśnik, prof. AH ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, stopień doktora uzyskał w Instytucie Państwa i Prawa PAN, stopień doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Obszary zainteresowań: prawo administracyjne materialne i proceduralne oraz postępowanie sądowo-administracyjne, prawo konstytucyjne oraz zagadnienia interdyscyplinarne pomiędzy tymi gałęziami prawa. Współautor podręcznika do nauki prawa administracyjnego , autor monografii oraz prac przyczynkarskich, opiekun ponad 150 prac magisterskich i licencjackich. Wieloletni kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego oraz dziekan Wydziału w Akademii Podlaskiej w Siedlcach ( obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, prodziekan i dziekan Wydziału Administracji w filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ekspert Sejmu i Senatu, prowadzi też praktykę adwokacką
  • dr Roman Biskupski >>
   Dr ROMAN BISKUPSKI Mgr Administracji, dr nauk Humanistycznych, podyplomowe studia w Polskiej Akademii Nauk z zakresu Europejskiego Prawa Samorządowego. Mjr rezerwy Straży Granicznej. W latach 1991 – 98 dyrektor delegatury INTER-VIS w Kijowie. W latach 2002 – 2006 dyrektor Zakładu Komunalnego w Legionowie i przewodniczący Rady Powiatu Legionowskiego. Aktualnie prezes Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym NADZIEJA w Legionowie, założyciel i dyrektor Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, założyciel Legionowskiego Klubu AMAZONEK i Centrum Wolontariatu Seniorów, członek organów przedstawicielskich jak: Powiatowa Rada Rynku Pracy, Rada Pożytku Publicznego w Legionowie i inne. Inicjator powstania jednej z pierwszych w Polsce Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie i od początku jej przewodniczący. Inicjator wielu działań w zakresie polityki senioralnej w Legionowie i na Mazowszu. Koordynator wielu projektów samorządowych i Unii Europejskiej. Między innymi projektu na podstawie, którego powstało w Legionowie Centrum Integracji Społecznej i Legionowskie Centrum Wolontariatu Seniorów. Człowiek Roku 2015 miasta Legionowo. Od wielu lat nauczyciel akademicki na Wydziale Administracji w Akademii Humanistycznej w Pułtusku i innych uczelniach w tym zagranicznych. Moderator debat i dyskusji dotyczących polityki senioralnej na Mazowszu i w kraju. Autor wielu artykułów o tematyce społecznej w szczególności w zakresu problematyki bezpieczeństwa i funkcjonowania osób starszych w Polsce. Autor cotygodniowej audycji radiowej dla seniorów w Radiu HOBBY w Legionowie.
   Dr Roman Biskupski
  • dr Stanisław Kubeł >>
   dr inż. Stanisław Kubeł Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Uniwersytetu Warszawskiego. Starosta Ostrołęcki od 1998 r. W latach 1990- 91 Wójt Gminy Kadzidło, 1991-97 Wicewojewoda Ostrołęcki. Aktywnie uczestniczy w pracach Związku Powiatów Polskich – przewodniczył komisji finansów oraz był ekspertem we wspólnej komisji rządowo-samorządowej ds. systemu finansów publicznych, infrastruktury i środowiska. Prowadzi ożywioną działalność społeczną. Autor artykułów o środowisku i finansach publicznych. Pasjonat pszczelarstwa, myślistwa i sportu.
   Dr Stanislaw Kubeł
  • dr Damian Szczepański >>
   dr Damian Szczepański 1999 – 1999 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od 2000 r. – wykładowca na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 2002 r. – doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska pt. „Zamówienia publiczne jako forma ochrony gospodarczych interesów państwa”, obroniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wydana drukiem w 2004 r. 2004 r. – radca prawny 2006 r. – adwokat, prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie od 2009 r. – opracowuje komentarze prawnicze dotyczące zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi dla Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcji Publikacji Elektronicznych od 2010 r. – prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie 2010-2011 – członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w Warszawie 2010 – 2013 – członek Zespołu Wizytatorów przy Izbie Adwokackiej w Warszawie Autor publikacji naukowej pt. „Zamówienia publiczne” (2004 r.). Ma w swoim dorobku ponad 60 artykułów głównie z zakresu zamówień publicznych opublikowanych m.in. w prawniczych miesięcznikach: „Państwo i Prawo”, „Prokuratura i Prawo”, „Gazeta Sądowa”, „Palestra” i „Zamówienia Publiczne. Doradca” oraz w dzienniku „Dziennik. Gazeta Prawna”.Dr Damian Szczepański
 • Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia niestacjonarne 300 zł 3800 zł 2000 zł 420 zł

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 640/2017 z dnia
23 listopada 2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku administracja wydało OCENĘ POZYTYWNĄ.
Kierunek studiów administracja uzyskał kolejną akredytację PKA na 6 lat.     


Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 53/ 2012 z 23.02.2012 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku administracja  wydało ocenę pozytywną.   

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close