Rodzaj studiów:

Studia I Stopnia

Tryb studiów:

niestacjonarne, stacjonarne

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Lokalizacja:

Pułtusk

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 • Administracja – studia I stopnia w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie mają profil praktyczny. Są adresowane do osób, które swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach administracji państwowej i samorządowej, w wojsku i policji, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w firmach doradczych, instytucjach europejskich i międzynarodowych. 

  Studia mają charakter interdyscyplinarny. W ich trakcie zdobędziesz wszechstronną wiedzę w obszarze prawa, nauk społecznych i ekonomicznych. Pod kierunkiem ekspertów z zakresu administracji i prawa rozwiniesz kompetencje przydatne w pracy w organizacjach pozarządowych. Zyskasz przygotowanie specjalistyczne odpowiadające potrzebom zmieniającego się rynku pracy. Będziesz również przygotowany, by zaprojektować własną działalność gospodarczą.

 • Program kształcenia obejmuje wszystkie niezbędne elementy wiedzy na temat organizacji administracji publicznej, zarządzania publicznego i prawa administracyjnego. Zdobędziesz kwalifikacje, które przygotują cię do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. Program jest dostosowany do potrzeb organów państwowych, samorządowych, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, administracji gospodarczej oraz przedsiębiorstw prywatnych. Zajęcia są prowadzone przez wybitnych specjalistów zarówno teoretyków, jak i praktyków.

   

  Wybrane przedmioty: 

  • podstawy prawoznawstwa;
  • prawo cywilne;
  •  prawo pracy;
  •  prawo karne;
  •  finanse publiczne i prawo finansowe;
  •  zamówienia publiczne;
  •  ustrój samorządu terytorialnego;
  •  nauka administracji;
  •  prawo i postępowanie administracyjne;
  •  techniki negocjacji i mediacji.

  SPECJALISTYCZNA WIEDZA
  Studia w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula
  w Warszawie zapewnią ci wiedzę, dzięki której szybko staniesz się specjalistą w dziedzinie administracji.

 • Studia I stopnia na kierunku Administracja mają profil praktyczny.  Możesz wybrać jedną z dwóch specjalności.

  ADMINISTRACJA PUBLICZNA
  To specjalność adresowana do osób, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z administracją rządową, samorządową lub organizacjami pozarządowymi. Zdobędziesz wiedzę z obszarów kluczowych dla administracji publicznej. Nauczysz się postępować zgodnie z zasadami i procedurami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej administracji. Będziesz potrafił analizować kompetencje organów centralnych i terenowych administracji rządowej. Poznasz i zrozumiesz przepisy ustrojowego prawa administracyjnego i będzie umiał je stosować w praktyce.

  • Wybrane przedmioty:
   • ekonomia;
   • finanse publiczne;
   • instytucje UE;
   • prawo administracyjne;
   • prawo finansowe;
   • prawo karne; 
   • prawo konstytucyjne; 
   • prawo podatkowe.
 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Przekonaj się, że Vistula jest Uczelnią najlepszą w praktyce. Zobacz, jakie korzyści przyniosą ci studia na kierunku Administracja

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA ADMINISTRACJI

  Praktyczne umiejętności
  Zyskasz praktyczne umiejętności, które pracodawcy cenią najbardziej. Poznasz procedury administracyjne i przepisy prawne, będziesz umiał je interpretować i stosować. 

  Gwarancja zatrudnienia
  Administracja publiczna to bardzo dobry pracodawca. Zdobędziesz ciekawą i stabilną pracę. Będziesz mógł rozwijać karierę także sektorze gospodarczym.

  Globalne możliwości
  Uznani wykładowcy, międzynarodowe środowisko, współpraca z zagranicznymi uczelniami sprawią, że studia przygotują cię do podjęcia pracy także poza granicami Polski.

  ADMINISTRACJA – JAKA PRACA PO STUDIACH?

  Absolwenci kierunku Administracja mogą starać się o zatrudnienie na wielu atrakcyjnych stanowiskach w instytucjach rządowych, w gospodarce oraz organizacjach pożytku publicznego:

  • administracja publiczna;
  • przedsiębiorstwa;
  • spółdzielnie;
  • stowarzyszenia; 
  • Policja;
  • Straż Graniczna;
  • Służba Ochrony Państwa;
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
  • biura detektywistyczne; 
  • agencje ochrony. 
  • dr hab. Jerzy Paśnik >>
   Dr hab. Jerzy Paśnik, prof. AH ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, stopień doktora uzyskał w Instytucie Państwa i Prawa PAN, stopień doktora habilitowanego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Obszary zainteresowań: prawo administracyjne materialne i proceduralne oraz postępowanie sądowo-administracyjne, prawo konstytucyjne oraz zagadnienia interdyscyplinarne pomiędzy tymi gałęziami prawa. Współautor podręcznika do nauki prawa administracyjnego , autor monografii oraz prac przyczynkarskich, opiekun ponad 150 prac magisterskich i licencjackich. Wieloletni kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego oraz dziekan Wydziału w Akademii Podlaskiej w Siedlcach ( obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, prodziekan i dziekan Wydziału Administracji w filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ekspert Sejmu i Senatu, prowadzi też praktykę adwokacką
  • dr Mariusz Róg >>
   Mariusz Adam Róg – doktor nauk prawnych, profesor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Rozprawa doktorska: Zakres kontroli społecznej w systemie administracji lokalnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji, Toruń (1992). W 1987 r. ukończył studia podyplomowe z pedagogiki. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego, kryminologii, nauk o bezpieczeństwie. Staże zagraniczne: Akademia Kadr Kierowniczych Policji, Münster (Niemcy 1992), Wyższa Szkoła Policji Saksonii w Rotenburgu (Niemcy 1997). W latach 1995-2005 wykładowca Środkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej (Mitteleuropäische Polizeiakademie) i członek komitetu redakcyjnego Mitteleuropäische Polizeiakademie Handbuch w Wiedniu w latach 1999-2003. Od 15 marca 2000 r. do 24 czerwca 2003 r. Zastępca Komendanta – Prorektor ds. naukowo dydaktycznych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W latach 2003 – 2007 pracował w administracji centralnej m. in. na stanowiskach kierowniczych. Od 1 września 2004 r. zatrudniony w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora na stanowisku adiunkta, od 1 października 2013 r. zajął stanowisko profesora AH. Od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2015 r. Prodziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Od 1 września 2015 r. Dziekan Wydziału Administracji Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.
  • dr Roman Biskupski >>
   Dr ROMAN BISKUPSKI Mgr Administracji, dr nauk Humanistycznych, podyplomowe studia w Polskiej Akademii Nauk z zakresu Europejskiego Prawa Samorządowego. Mjr rezerwy Straży Granicznej. W latach 1991 – 98 dyrektor delegatury INTER-VIS w Kijowie. W latach 2002 – 2006 dyrektor Zakładu Komunalnego w Legionowie i przewodniczący Rady Powiatu Legionowskiego. Aktualnie prezes Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym NADZIEJA w Legionowie, założyciel i dyrektor Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, założyciel Legionowskiego Klubu AMAZONEK i Centrum Wolontariatu Seniorów, członek organów przedstawicielskich jak: Powiatowa Rada Rynku Pracy, Rada Pożytku Publicznego w Legionowie i inne. Inicjator powstania jednej z pierwszych w Polsce Miejskiej Rady Seniorów w Legionowie i od początku jej przewodniczący. Inicjator wielu działań w zakresie polityki senioralnej w Legionowie i na Mazowszu. Koordynator wielu projektów samorządowych i Unii Europejskiej. Między innymi projektu na podstawie, którego powstało w Legionowie Centrum Integracji Społecznej i Legionowskie Centrum Wolontariatu Seniorów. Człowiek Roku 2015 miasta Legionowo. Od wielu lat nauczyciel akademicki na Wydziale Administracji w Akademii Humanistycznej w Pułtusku i innych uczelniach w tym zagranicznych. Moderator debat i dyskusji dotyczących polityki senioralnej na Mazowszu i w kraju. Autor wielu artykułów o tematyce społecznej w szczególności w zakresu problematyki bezpieczeństwa i funkcjonowania osób starszych w Polsce. Autor cotygodniowej audycji radiowej dla seniorów w Radiu HOBBY w Legionowie.
   Dr Roman Biskupski
  • dr Stanisław Kubeł >>
   dr inż. Stanisław Kubeł Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i Uniwersytetu Warszawskiego. Starosta Ostrołęcki od 1998 r. W latach 1990- 91 Wójt Gminy Kadzidło, 1991-97 Wicewojewoda Ostrołęcki. Aktywnie uczestniczy w pracach Związku Powiatów Polskich – przewodniczył komisji finansów oraz był ekspertem we wspólnej komisji rządowo-samorządowej ds. systemu finansów publicznych, infrastruktury i środowiska. Prowadzi ożywioną działalność społeczną. Autor artykułów o środowisku i finansach publicznych. Pasjonat pszczelarstwa, myślistwa i sportu.
   Dr Stanislaw Kubeł
  • dr Damian Szczepański >>
   dr Damian Szczepański 1999 – 1999 – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od 2000 r. – wykładowca na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 2002 r. – doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska pt. „Zamówienia publiczne jako forma ochrony gospodarczych interesów państwa”, obroniona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wydana drukiem w 2004 r. 2004 r. – radca prawny 2006 r. – adwokat, prowadzi kancelarię adwokacką w Warszawie od 2009 r. – opracowuje komentarze prawnicze dotyczące zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi dla Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcji Publikacji Elektronicznych od 2010 r. – prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie 2010-2011 – członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w Warszawie 2010 – 2013 – członek Zespołu Wizytatorów przy Izbie Adwokackiej w Warszawie Autor publikacji naukowej pt. „Zamówienia publiczne” (2004 r.). Ma w swoim dorobku ponad 60 artykułów głównie z zakresu zamówień publicznych opublikowanych m.in. w prawniczych miesięcznikach: „Państwo i Prawo”, „Prokuratura i Prawo”, „Gazeta Sądowa”, „Palestra” i „Zamówienia Publiczne. Doradca” oraz w dzienniku „Dziennik. Gazeta Prawna”.Dr Damian Szczepański
 • Czesne dla studentów rozpoczynających kształcenie w r. ak. 2020/2021 wynosi:

  Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 4 raty w roku
  Studia stacjonarne 250 zł 2100 zł 1100 zł 570 zł
  Studia niestacjonarne 250 zł 3600 zł 1850 zł 950 zł

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 640/2017 z dnia
23 listopada 2017 r. w sprawie oceny programowej na kierunku administracja wydało OCENĘ POZYTYWNĄ.
Kierunek studiów administracja uzyskał kolejną akredytację PKA na 6 lat.     


Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 53/ 2012 z 23.02.2012 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku administracja  wydało ocenę pozytywną.   

Aplikuj online