Rodzaj studiów:

Studia II stopnia

Tryb studiów:

niestacjonarne

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Lokalizacja:

Pułtusk

Język wykładowy:

polski

Uczelnia:

Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

 • Wszystko, co dzieje się wokół nas, jest skutkiem wcześniejszych wydarzeń. Przed historią nie da się uciec. Historia – studia magisterskie II stopnia w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku, filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, są adresowane do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę historyczną i ogólnohumanistyczną.
  Ich celem jest rozwinięcie wcześniej osiągniętych kompetencji do poziomu umożliwiającego prowadzenie badań naukowych. Wieńcząca je praca końcowa jest zaś pierwszą próbką podjęcia i skutecznego przeprowadzenia oryginalnego dzieła badawczego. Konwersatoria i translatoria językowe, rozbudowany blok zajęć seminaryjnych i proseminaryjnych do wyboru, umożliwiają realizację indywidualnych zainteresowań badawczych studentów.

   

  UWAGA!
  Istnieje możliwość podjęcia studiów II stopnia na kierunku historia po innych pokrewnych kierunkach studiów humanistycznych lub społecznych, pod warunkiem wskazania przez dyrektora kierunku przedmiotów do uzupełnienia (wykład, ćwiczenia i nauki pomocnicze historii z epoki, którą zajmuje się student na seminarium magisterskim). 

 • Program studiów II stopnia na kierunku Historia pozwoli ci zdobyć szeroką i interdyscyplinarną wiedzę humanistyczną z zakresu historii, a także innych nauk humanistycznych i społecznych. Poznasz procesy i mechanizmy polityczne, społeczne i gospodarcze od starożytności po współczesność. Otrzymasz przygotowanie merytoryczne i warsztatowe służące do prowadzenia badań historycznych i realizowania zadań w zakresie dydaktyki historii oraz propagowania wiedzy historycznej.

  W trakcie studiów są̨ realizowane wybrane przedmioty kierunkowe: 

  • historia starożytna;
  • historia średniowieczna – powszechna i Polski;
  • historia nowożytna – powszechna i Polski;
  • historia XIX wieku;
  • historia najnowsza – powszechna i Polski;
  • historia nowożytna – reformacja, kontrreformacja;
  • ustrój, historia starożytna – wierzenia i kultura antyczna;
  • historia średniowieczna – rycerze, mieszczanie, chłopi;
  • historia XIX wieku – historiografia i literatura w życiu narodów;
  • prahistoria ziem polskich;
  • seminarium dyplomowe;
  • podstawy edytorstwa.
 • Studia II stopnia na kierunku Historia pozwalają realizować jedną z czterech specjalności.

  Uruchomienie specjalności zależy od liczby kandydatów.

  Specjalność archeologiczna
  To specjalność, która pozwala połączyć zainteresowania historyczne z pasją poszukiwania i odkrywania wciąż nowych materialnych śladów oraz pamiątek minionych epok. Pogłębisz wiedzę z zakresu archeologii oraz weźmiesz udział w badaniach terenowych, w procedurach opracowania zabytków archeologicznych i ich ekspozycji muzealnej. Zajęcia przewidują także udział w objazdach naukowych. Stwarzają możliwości podjęcia zatrudnienia w działach archeologicznych i firmach prowadzących badania. 

  • Wybrane przedmioty: 
   • archeologia Wikingów;
   • historia archeologii;
   • metodyka badań terenowych;
   • muzealnictwo, konserwatorstwo i popularyzacja archeologii;
   • numizmatyka;
   • objazd naukowy;
   • praktyka archeologiczna;
   • starożytny Egipt i Bliski Wschód.
  • Perspektywy zawodowe: 
   • udział w wykopaliskach archeologicznych;
   • opracowywanie zabytków;
   • praca w działach archeologicznych i badawczych muzeów;
   • praca w instytucjach zajmujących się̨ promocją i ochroną dziedzictwa kultury.

  Specjalność archiwalno-muzealna
  To specjalność, która otwiera szerokie możliwości zatrudnienia w muzealnictwie, placówkach zajmujących się ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego oraz w archiwach, również zakładowych. Poznasz dzieje archiwów i muzealnictwa, struktury organizacyjne państwowej służby archiwalnej i muzeów oraz ich funkcje społeczne. Zdobędziesz wiedzę dotyczącą organizacji i metodyki poszukiwań genealogicznych. Poznasz systemy informatyczne w archiwach i aktualne standardy archiwizacji. Zajęcia warsztatowe odbywają się w muzeach i galeriach, a objazdy naukowe – w kraju i za granicą. 

  • Wybrane przedmioty:
   • archiwa zakładowe;
   • dzieje muzealnictwa i kolekcjonerstwa;
   • edytorstwo;
   • informatyka archiwalna;
   • metodyka badań genealogicznych;
   • metodyka kształtowania i udostępniania zasobu archiwalnego;
   • objazd naukowy;
   • prawo w muzeum i w ochronie zabytków;
   • warsztaty muzealnicze.
  • Perspektywy zawodowe: 
   • archiwa państwowe;
   • archiwa zakładowe;
   • instytucje państwowe działające w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego;
   • instytucje samorządowe działające w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego;
   • muzea wszystkich typów;
   • wydawnictwa naukowe;
   • redakcje czasopism.

  Historia wojskowości
  Historia wojskowości ciągle stanowi przedmiot głębokich zainteresowań wielu adeptów studiów historycznych. Wychodząc im naprzeciw oferujemy specjalizację realizowaną przez grupę wybitnych wykładowców. Dzięki nim zyskasz wiedzę oraz umiejętności niezbędne do badania wojen i wojskowości w poszczególnych epokach. Poznasz metody badawcze, źródła oraz sposoby ich interpretacji. Odkryjesz tajemnice uzbrojenia, techniki i logistyki wojennej. Przestudiujesz rozwój myśli wojskowej. Dzięki obligatoryjnemu uczestnictwu w objeździe naukowym zyskasz umiejętności pozwalające na podjęcie własnych badań archiwalnych i terenowych.

  • Wybrane przedmioty:
   • architektura militarna;
   • historia wojskowości poszczególnych epok;
   • historiografia wojskowa;
   • objazd naukowy;
   • wybrane problemy z zakresu muzealnictwa i kolekcjonerstwa wojskowego.
  • Perspektywy zawodowe:
   • muzea o profilu wojskowym;
   • archiwa o profilu wojskowym; 
   • działalność ekspercka na rynku kolekcjonerskim i antykwarycznym;
   • wydawnictwa o profilu wojskowym;
   • redakcje o profilu wojskowym;
   • działalność szkoleniowa w jednostkach i instytucjach wojska i policji.

  Specjalność nauczycielska (tylko jako kontynuacja na studiach II stopnia)
  Specjalność nauczycielska jest prowadzona wyłącznie jako kontynuacja studiów I stopnia dla nauczycieli posiadających już uprawnienia do nauczania historii w szkole podstawowej. Program, zgodnie z aktualnymi standardami kształcenia nauczycieli, przewiduje realizację modułów dających kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia.  

  • Wybrane przedmioty:
   • diagnostyka psychopedagogiczna; 
   • dydaktyka historii – szkoła podstawowa;
   • dydaktyka historii – szkoła ponadpodstawowa;
   • kluczowe kompetencje nauczyciela;
   • pedagogika.
 • NAJLEPSI W PRAKTYCE

  Studia na kierunku Historia w Akademii im. A. Gieysztora w Pułtusku – filii Akademii Finansów i Biznesu Vistula zostały zaprojektowane tak, by jak najlepiej przygotować cię do podjęcia pracy. Wyselekcjonowane specjalności pozwolą ci zdobyć praktyczną wiedzę i stać się specjalistą w konkretnej dziedzinie.

   

  KORZYŚCI ZE STUDIOWANIA HISTORII

  Specjalistyczna wiedza
  Studia historyczne drugiego stopnia pozwolą ci zdobyć gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu historii Polski i historii powszechnej oraz nauk pomocniczych historii. Poznasz warsztat badawczy historyka. Rozwiniesz konkretne kompetencje przydatne na rynku pracy.

  Krytyczne myślenie
  Nasi doskonali wykładowcy pomogą ci rozwinąć zdolność krytycznego myślenia, umiejętności analizy danych oraz wnioskowania na podstawie dostępnych przesłanek. 

  Gotowość zawodowa
  Jako absolwent studiów historycznych będziesz wszechstronnie przygotowany do kariery zawodowej w placówkach naukowo-badawczych, muzealnych, w archiwach, wydawnictwach itp. Po odbyciu odpowiedniego kształcenia nauczycielskiego możesz też uczyć historii w szkołach objętych systemem oświaty.

 • Wpisowe Opłata roczna Opłata semestralna 10 rat w roku
  Studia niestacjonarne 300 zł 3500 zł 1850 zł 390 zł

  Zarządzenie Rektora o opłatach

  Pobierz
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close